Các trường hợp được lập di chúc miệng – Luật Long Phan PMT

Các trường hợp được lập di chúc miệng theo quy định trong Bộ luật Dân sự. Di chúc thể hiện sự mong muốn của cá nhân về việc chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Bên cạnh di chúc được lập bằng văn bản, di chúc miệng cũng có thể được coi là hợp pháp nếu đáp ứng một số điều kiện theo luật định. Vậy, làm thế nào để biết được trong những trường hợp nào được lập di chúc miệng. Bài viết này sẽ hỗ trợ bạn hiểu rõ vấn đề này.

Di chúc miệng Di chúc miệng

Khái niệm di chúc

Di chúc là việc biểu lộ ý nguyện của người còn sống về việc định đoạt gia tài của mình sau khi đã qua đời. Di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không hề lập được di chúc bằng văn bản thì hoàn toàn có thể di chúc miệng .

 

Điều kiện về người lập di chúc

Theo pháp luật tại Điều 625 Bộ luật Dân sự năm ngoái thì người lập di chúc phải cung ứng những điều kiện kèm theo sau :

  • Một là, người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật Dân sự 2015 có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình: người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép.
  • Hai là, người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Các trường hợp được lập di chúc miệng

Theo pháp luật của pháp lý lúc bấy giờ thì trong trường hợp tính mạng con người một người bị cái chết rình rập đe dọa và không hề lập di chúc bằng văn bản thì hoàn toàn có thể lập di chúc miệng. Sau 03 tháng, kể từ thời gian di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ .

Điều kiện để di chúc miệng hợp pháp

Căn cứ Điều 630 Bộ luật Dân sự năm ngoái, di chúc miệng được coi là hợp pháp khi thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo sau :

  • Thứ nhất, người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;
  • Thứ hai, nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
  • Thứ ba, di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

>> Xem thêm : Điều kiện để di chúc có hiệu lực thực thi hiện hành .

Di chúc miệng hợp pháp

Di chúc miệng hợp pháp

Hiệu lực pháp lý của di chúc miệng .

Di chúc có hiệu lực thực thi hiện hành từ thời gian mở thừa kế .
Di chúc không có hiệu lực thực thi hiện hành hàng loạt hoặc một phần trong trường hợp sau đây :

  • Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;
  • Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

Di chúc không có hiệu lực thực thi hiện hành, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời gian mở thừa kế ; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực thực thi hiện hành .
Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không tác động ảnh hưởng đến hiệu lực hiện hành của những phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực hiện hành .
Khi một người để lại nhiều bản di chúc so với một gia tài thì chỉ bản di chúc ở đầu cuối có hiệu lực hiện hành .

Hiệu lực của di chúc miệng

Hiệu lực của di chúc miệng

Trên đây là bài viết về Các trường hợp được lập di chúc bằng miệng. Nếu quý khách đọc có thắc mắc liên quan đến vấn đề trên hay cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hãy liên hệ ngay cho Tư vấn luật dân sự của chúng tôi qua Hotline 1900636387 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 5 (51 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *