denomination tiếng Anh là gì?

denomination tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng denomination trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ denomination tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm denomination tiếng Anh
denomination
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ denomination

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: denomination tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

denomination tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ denomination trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ denomination tiếng Anh nghĩa là gì.

denomination /di,nɔmi’neiʃn/

* danh từ
– sự cho tên là, sự đặt tên là, sự gọi tên là; sự gọi
– loại, hạng, loại đơn vị (tiền tệ, trọng lượng…); tên chỉ loại, tên chỉ hạng
=to fall under a denomination+ đứng vào loại, xếp vào loại
– giáo phái
!money of small dedmominations
– tiền tệ

denomination
– (toán kinh tế) sự định giá; sự đặt tên (tiền tệ)

Thuật ngữ liên quan tới denomination

Tóm lại nội dung ý nghĩa của denomination trong tiếng Anh

denomination có nghĩa là: denomination /di,nɔmi’neiʃn/* danh từ- sự cho tên là, sự đặt tên là, sự gọi tên là; sự gọi- loại, hạng, loại đơn vị (tiền tệ, trọng lượng…); tên chỉ loại, tên chỉ hạng=to fall under a denomination+ đứng vào loại, xếp vào loại- giáo phái!money of small dedmominations- tiền tệdenomination- (toán kinh tế) sự định giá; sự đặt tên (tiền tệ)

Đây là cách dùng denomination tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ denomination tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

denomination /di tiếng Anh là gì?
nɔmi’neiʃn/* danh từ- sự cho tên là tiếng Anh là gì?
sự đặt tên là tiếng Anh là gì?
sự gọi tên là tiếng Anh là gì?
sự gọi- loại tiếng Anh là gì?
hạng tiếng Anh là gì?
loại đơn vị (tiền tệ tiếng Anh là gì?
trọng lượng…) tiếng Anh là gì?
tên chỉ loại tiếng Anh là gì?
tên chỉ hạng=to fall under a denomination+ đứng vào loại tiếng Anh là gì?
xếp vào loại- giáo phái!money of small dedmominations- tiền tệdenomination- (toán kinh tế) sự định giá tiếng Anh là gì?
sự đặt tên (tiền tệ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *