Mẫu đơn khiếu nại 2021 dùng nhiều nhất

Khiếu nại có thể xảy ra trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống như trong dân sự, lao động, đất đai, hành chính, hôn nhân… Hiện nay, khiếu nại được thực hiện và giải quyết dựa theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung. Và ở nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn Quý vị tìm hiểu về khiếu nại và cung cấp mẫu đơn khiếu nại.

Đơn khiếu nại là gì?

Đơn khiếu nại là văn bản mà người khiếu nại trình diễn với cơ quan có thẩm quyền để ý kiến đề nghị xử lý khiếu nại về một yếu tố nào đó .
Khiếu nại là thủ tục ý kiến đề nghị cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền hoặc của cá thể bất kể khi có địa thế căn cứ cho rằng hành vi đó là hành vi trái với pháp luật của pháp lý và xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của mình. Việc khiếu nại hay xử lý khiếu nại phải được triển khai theo pháp luật, hướng dẫn của pháp lý hiện hành .

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào đơn khiếu nại cũng được thụ lý giải quyết. Cụ thể, theo Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định những trường hợp không được thụ lý như sau:

Khiếu nại thuộc một trong những trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết :
1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ huy, tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm, công vụ ; quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính trong chỉ huy điều hành quản lý của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới ; quyết định hành động hành chính có tiềm ẩn những quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền phát hành theo trình tự, thủ tục của pháp lý về phát hành văn bản quy phạm pháp luật ; quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính thuộc khoanh vùng phạm vi bí hiểm nhà nước trong những nghành nghề dịch vụ quốc phòng, bảo mật an ninh, ngoại giao theo hạng mục do nhà nước lao lý ;
2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không tương quan trực tiếp đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người khiếu nại ;
3. Người khiếu nại không có năng lượng hành vi dân sự không thiếu mà không có người đại diện thay mặt hợp pháp ;
4. Người đại diện thay mặt không hợp pháp triển khai khiếu nại ;
5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại ;
6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có nguyên do chính đáng ;
7. Khiếu nại đã có quyết định hành động xử lý khiếu nại lần hai ;
8. Có văn bản thông tin đình chỉ việc xử lý khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không liên tục khiếu nại ;
9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được xử lý bằng bản án, quyết định hành động của Toà án, trừ quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án hành chính của Tòa án .

Khi nào nộp đơn khiếu nại?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 lao lý : ” Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức triển khai hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này lao lý, đề xuất cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định hành động kỷ luật cán bộ, công chức khi có địa thế căn cứ cho rằng quyết định hành động hoặc hành vi đó là trái pháp lý, xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của mình. ”
Như vậy, hoàn toàn có thể hiểu khiếu nại được triển khai khi quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của cá thể có thẩm quyền, của cơ quan nhà nước có những địa thế căn cứ cho rằng quyết định hành động hay hành vi đó là trái pháp luật của pháp lý, xâm phạm đến quyền và quyền lợi hợp pháp của người làm đơn khiếu nại .

Nộp đơn khiếu nại ở đâu?

Hiện nay không có một cơ quan riêng không liên quan gì đến nhau nào xử lý về những trường hợp khiếu nại. Mẫu đơn khiếu nại sau khi triển khai xong sẽ được gửi đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, cơ quan xử lý hoàn toàn có thể là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quản trị ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, Thanh tra những cấp … Để xác lập về thẩm quyền xử lý khiếu nại, quý vị cần tìm hiểu thêm tại Chương 3 Luật Khiếu nại năm 2011 .

Cách nộp đơn khiếu nại

Để được giải quyết khiếu nại thì cá nhân, tổ chức phải lầm đơn khiếu nại, cá nhân, tổ chức có thể tham khảo các mẫu đơn khiếu nại trên các website để có thể tự viết được một đơn khiếu nại phù hợp.

Theo Khoản 1,2,3 Điều 8 Luật Khiếu nại lao lý về hình thức khiếu nại như sau :
1. Việc khiếu nại được triển khai bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp .
2. Trường hợp khiếu nại được thực thi bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại ; tên, địa chỉ của người khiếu nại ; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể bị khiếu nại ; nội dung, nguyên do khiếu nại, tài liệu tương quan đến nội dung khiếu nại và nhu yếu xử lý của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ .
3. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp đón khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người đảm nhiệm ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và nhu yếu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo lao lý tại khoản 2 Điều này .

Mẫu đơn khiếu nại viết tay

Mẫu đơn khiếu nại có thể được viết tay hoặc đánh máy, pháp luật không quy định bắt buộc về nội dung này. Đơn khiếu nại viết tay quý vị khi soạn thảo cần phải đảm bảo những nội dung cần có như sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ
– Tên văn bản, nội dung khiếu nại ( khiếu nại về việc gì ? )
– Tên cơ quan, cá thể có thẩm quyền đảm nhiệm và xử lý khiếu nại .
– tin tức của người khiếu nại ( họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, nơi công tác làm việc .
– tin tức cá thể, tổ chức triển khai bị khiếu nại ( tên, địa chỉ cá thể tổ chức triển khai bị khiếu nại ) .
– Nội dung khiếu nại
– Yêu cầu xử lý khiếu nại
– Chữ ký của người khiếu nại .
Để tưởng tượng rõ hơn về đơn khiếu nại, quý vị hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những nội dung tiếp sau đây của bài viết .

Tải (Download) mẫu Đơn khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính được sử dụng thường trong những trường hợp trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, quyết định hành chính… có những điểm bất cập, sai phạm đối với quy định của pháp luật. Đối với mẫu đơn này, quý vị cần phải nêu rõ căn cứ để chỉ ra lỗi sai của cơ quan ban hành quyết định hành chính đó. Ví dụ như:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-000————-

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật)

Kính gửi: Trưởng công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Tên tôi là : Nguyễn Văn Huy sinh ngày 17 tháng 11 năm 1978
Thường trú tại : xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Thành Phố Bắc Ninh

Số CMND: 01228953

Ngày cấp : 01 tháng 07 năm 2012 Nơi cấp : Công an Thành Phố Bắc Ninh
Hiện đang ( làm gì, ở đâu ) : Công ty Samsung Nước Ta tại khu công nghiệp Yên Phong
Khiếu nại về hành vi hành chính của cán bộ công an trấn áp tại khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh TP Bắc Ninh vì hành vi lập biên bản quy kết lỗi vi phạm về vi phạm hành chính trong nghành giao thông vận tải đường đi bộ theo Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP như sau :

Nội dung khiếu nại như sau:

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, tôi điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 99B2 – 18748 có hai cán bộ công an kiểm soát trật tự yêu cầu tôi dừng xe lại và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Tôi viết đơn này khiếu nại đối với hành vi của hai cán bộ công an kiểm soát trật tự đưa xe của tôi về trụ sở cơ quan có thẩm quyền mà không lập biên bản về hành vi vi phạm của tôi:

Một là khiếu nại hành vi không lập biên bản về hành vi vi phạm của tôi. Khi tôi điều khiển và tinh chỉnh xe máy trong khu công nghiệp không mang theo sách vở xe và không đội mũ bảo hiểm. Hành vi không đội mũ bảo hiểm theo “ Điểm i khoản 2, Điều 6, Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP lao lý : Người điều khiển và tinh chỉnh, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông vận tải trên đường đi bộ ” có mức phạt tiền là từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Hành vi không mang theo sách vở xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ xe cơ giới vi phạm pháp luật tại điểm a, b, c khoản 2, Điều 21, Nghị định 100 / 2019 theo đó mức phạt so với từng hành vi phạm này của tôi là 100.000 đồng đến 200.000 đồng .
Do không xác lập được diễn biến tăng nặng, giảm nhẹ trong hành vi của mình nên mức phạt trung bình là 700.000 đồng
Theo Khoản 1, Điều 56, Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính 2012, thì xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được vận dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng so với cá thể. Ở đây tổng mức phạt so với hành vi vi phạm của tôi theo lao lý trong nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP là 700.000 đồng. Do đó xử phạt vi phạm hành chính phải lập biên bản. Quyết định xử phạt này phải dựa trên biên bản vi phạm đã lập. Nhưng, tới sáng 22/10/2020 khi tôi lên trụ sở Đội công an trấn áp trật tự tại khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh TP Bắc Ninh, lúc này một cán bộ – anh Tính – đội phó mới chuyển cho tôi biên bản và nhu yếu tôi ký. Rõ ràng, điều này vi phạm qui định tại điều 56, Luật xử phạt vi phạm hành chính 2013 “ Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo pháp luật tại khoản 1 Điều 56 của Luật này. ”
Tôi xin cam kết về nội dung khiếu nại trên là đúng thực sự và xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại .
Mong quý cơ quan sớm xét và xử lý để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho tôi .
Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan .
… … … … .., ngày …. tháng … năm … .

Người làm đơn

( Ký tên và ghi rõ họ tên )

Tải (Download) mẫu Đơn khiếu nại Quyết định hành chính

Mẫu đơn khiếu nại đất đai

Những sự việc tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai luôn là chủ đề nóng ở nhiều địa phương trên khắp cả nước về lấn chiếm đất đai, tranh chấp quyền sở hữu, tranh chấp về mua bán đất… Để bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân hoặc của người khác, Quý vị cần phải viết đơn khiếu nại gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây là mẫu đơn khiếu nại Luật Hoàng Phi gửi đến Quý vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Thành Phố Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ LẤN CHIẾM ĐẤT

Kính gửi : Ủy Ban Nhân Dân xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội .
Tôi tên là : Phạm Văn Tuân Sinh năm : 1975
Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân : 017290768
Cấp ngày 14 tháng 09 năm 2010 tại Công an Ba Vì
Địa chỉ : Thôn 3, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội .
Xin trình diễn vấn đề như sau :

Ngày 10 tháng 04 năm 2013 tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 585698 tại thửa 18. Sau khi điều chỉnh do tôi chuyển nhượng 80m2 cho Ông Nguyễn Văn Thao theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 07 tháng 12 năm 2020 thì thửa số 18 của tôi còn lại 90m2, cụ thể theo bản đồ địa chính thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thửa 18 có kích thước còn lại là chiều ngang mặt tiền 3,5 mét, chiều dài 19,2 mét, chiều ngang mặt hậu 3,5 mét. Thế nhưng hiện nay mặt hậu thửa 18 của tôi chỉ còn 2,5 mét vì đã bị
bà ( ông ), ngụ tại thôn 3 xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì là người sử dụng đất liền kề lấn sang.

Vậy nay tôi làm đơn này kính xin Ủy Ban Nhân Dân xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP.HN giải quyết và xử lý hành vi lấn đất của bà ( ông ) để trả lại cho tôi đủ mặt hậu thửa đất 18 là 3,5 mét như Nhà nước đã công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho tôi .
Tôi gửi kèm theo đơn Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất số CE 585698 cấp ngầy 10 tháng 04 năm 2013 .
Kính mong quý cơ quan nhanh gọn xử lý, tôi xin thành thật biết ơn .

Kính đơn!

Người làm đơn

( Ký, ghi rõ họ tên )

Tải (Download) mẫu Đơn khiếu nại đất đai

Trên đây là nội dung bài viết mẫu đơn khiếu nại. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.

Thủ tục khiếu nại như thế nào?

Khi có địa thế căn cứ cho rằng quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính là trái pháp lý, xâm phạm trực tiếp đến quyền, quyền lợi hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành động hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo lao lý của Luật Tố tụng hành chính .
Trường hợp người khiếu nại không chấp thuận đồng ý với quyết định hành động xử lý khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn lao lý mà khiếu nại không được xử lý thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền xử lý khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo lao lý của Luật tố tụng hành chính .
Trường hợp người khiếu nại không chấp thuận đồng ý với quyết định hành động xử lý khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn pháp luật mà khiếu nại không được xử lý thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án .
Đối với quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án .

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.

Đối với quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án .
Trường hợp người khiếu nại không chấp thuận đồng ý với quyết định hành động xử lý khiếu nại lần đầu của quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn pháp luật mà khiếu nại không được xử lý thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản trị ngành, nghành hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo lao lý của Luật tố tụng hành chính .
Trường hợp người khiếu nại không chấp thuận đồng ý với quyết định hành động xử lý lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn pháp luật mà khiếu nại không được xử lý thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *