Đầu thú, tự thú và chính sách khoan hồng của Nhà nước

Đầu thú và tự thú đều là hành vi của người phạm tội tự mình đến trình diện và khai báo tại cơ quan có thẩm quyền về hành vi phạm tội của mình .
Tuy nhiên, đầu thú và tự thú có những điểm độc lạ cơ bản và chủ trương khoan hồng của Nhà nước khi nghi phạm ra tự thú, đầu thú cũng có nhiều điểm độc lạ

Trong bài viết này, Legalzone gửi đến bạn đọc chủ đề đầu thú, tự thú và chính sách khoan hồng của Nhà nước

Quy định về đầu thú và tự thú

Theo quy định tại Điều 4 Luật tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018) giải thích về khái niệm tự thú và đầu thú như sau:

“ h ) Tự thú là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan, tổ chức triển khai về hành vi phạm tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện .
i ) Đầu thú là việc người phạm tội sau khi bị phát hiện đã tự nguyện ra trình diện và khai báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi phạm tội của mình ” .
Như vậy, tự thú và đầu thú là hai khái niệm trọn vẹn khác nhau .
Đây đều là hành vi khai báo của người phạm tội với cơ quan có thẩm quyền, nhưng sự độc lạ của hai hành vi này chính là thời gian khai báo .
Vì vậy, tự thú là hành vi khi người đó thực thi tội phạm và chưa bị phát hiện bởi bất kể chủ thể nào đã thực thi việc trình báo về hành vi phạm tội .
Còn trường hợp người đó tự nguyện trình diện, cũng khai báo về hành vi phạm tội nhưng được triển khai sau khi đã có nguồn tin cho biết có tội phạm xảy ra thì được coi là đầu thú .

Những điểm khác nhau giữa đầu thú và tự thú

Tiêu chí

Tự thú

Đầu thú

Căn cứ pháp lý Điểm h, khoản 1 Điều 4 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm ngoái ; Điều 29, Điều 51 Bộ luật Hình sự năm ngoái, sửa đổi bổ trợ 2017 . Điểm i, khoản 1 Điều 4 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm ngoái .
Khái niệm Là tự mình nhận tội và khai ra hành vi phạm tội của mình .

Người nào bị bắt, bị phát hiện về một hành vi phạm tội đơn cử, nhưng trong quy trình tìm hiểu đã tự mình nhận tội và khai ra những hành vi phạm tội khác của mình mà chưa bị phát hiện ,
thì cũng được coi là tự thú so với việc tự mình nhận tội và khai ra những hành vi phạm tội của mình mà chưa bị phát hiện .

Là sau khi bị phát hiện, người phạm tội đã tự nguyện ra trình diện và khai báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi phạm tội của mình.

Đặc điểm điển hình nổi bật Nhận tội khi chưa ai biết mình phạm tội hoặc đã có người biết hành vi phạm tội nhưng chưa xác lập được chủ thể triển khai hành vi . Đã có người biết mình thực hiện hành vi phạm tội
Giảm nhẹ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự Được xem là diễn biến giảm nhẹ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự Không được xem là diễn biến giảm nhẹ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ,
tuy nhiên trong quy trình tìm hiểu, xét xử việc xem xét giảm nhẹ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự sẽ tùy thuộc vào quyết định hành động của Tòa án và tùy thuộc vào thái độ sau đó của người đầu thú ( thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lập công chuộc tội … ) .
Việc giảm nhẹ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự phải được ghi rõ trong bản án .
Việc miễn trách nhiệm hình sự Có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu :
Trước khi hành vi phạm tội bị phát hiện người phạm tội tự thú, khai rõ vấn đề, góp thêm phần có hiệu suất cao vào việc phát hiện và tìm hiểu tội phạm ,
cố gắng nỗ lực hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có góp sức đặc biệt quan trọng, được Nhà nước và xã hội thừa nhận
Không được miễn trách nhiệm hình sự

Áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong trường hợp đầu thú, tự thú

Về việc vận dụng diễn biến giảm nhẹ trong trường hợp tự thú đầu thú được lao lý như sau :
Theo lao lý tại điểm o, Khoản 1, Điều 49 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ trợ năm 2009 người phạm tội tự thú sẽ được coi là diễn biến giảm nhẹ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự và không có lao lý đầu thú là diễn biến giảm nhẹ .
Tuy nhiên, theo khoản 2 điều 46 lại có pháp luật :

“Khi quyết định hình phạt, Toà án còn có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ  trong bản án”.

Như vậy việc người phạm tội đầu thú hoàn toàn có thể được xem xét giảm nhẹ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo Khoản 2, Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ trợ năm 2009 .
Đến nay chưa có văn bản pháp quy nào hướng dẫn vận dụng diễn biến giảm nhẹ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự trong trường hợp người phạm tội đầu thú .

Trên đây là bài viết tham khảo về chủ đề đầu thú, tự thú và chính sách khoan hồng của Nhà nước, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.