Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất phi nông nghiệp

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung : Tôi có mua một lô đất phi nông nghiệp 3 mặt sát với nhà dân không có lối ra, mặt còn lại sát đường quốc lộ. Tuy nhiên ở giữa lô đất đó và đường có một miếng đất nhỏ ( 34 mét vuông ) trong sách vở là đất phi nông nghiệp ( chưa sử dụng ) và miếng đất nhỏ này lại nằm trọn vẹn trong hiên chạy đường quốc lộ ( hiên chạy từ tim đường ra mỗi bên 15 m ). Luật sư cho hỏi, tôi hoàn toàn có thể làm được bìa đỏ lô đất này không ? Xin cảm ơn .

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An

tin tức bạn nêu không rõ, nên chúng tôi vấn đáp bạn về điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất :

Đất phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013 gồm đất ở, đất xây dựng, đất sản xuất, đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng… Theo thông tin bạn cung cấp thì lô đất có phần diện tích nằm trong hành lang đường quốc lộ.

Căn cứ vào lao lý tại Điều 157 Luật Đất đai năm 2013 có pháp luật :
Điều 157. Đất kiến thiết xây dựng những khu công trình công cộng có hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn
1. Đất kiến thiết xây dựng khu công trình công cộng có hiên chạy dọc bảo vệ bảo đảm an toàn gồm có đất thiết kế xây dựng những mạng lưới hệ thống giao thông vận tải, thủy lợi, đê điều, mạng lưới hệ thống cấp nước, mạng lưới hệ thống thoát nước, mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý chất thải, mạng lưới hệ thống dẫn điện, dẫn xăng dầu, dẫn khí, thông tin liên lạc và đất thuộc hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn những khu công trình này .
2. Việc sử dụng đất thiết kế xây dựng khu công trình công cộng có hiên chạy dọc bảo vệ bảo đảm an toàn phải bảo vệ tích hợp khai thác cả phần trên không và trong lòng đất, sắp xếp tích hợp những loại khu công trình trên cùng một khu đất nhằm mục đích tiết kiệm ngân sách và chi phí đất và phải tuân theo những lao lý của pháp lý chuyên ngành có tương quan về bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình .

3. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng tác động đến việc bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có giải pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước tịch thu đất và bồi thường theo lao lý của pháp lý .
4. Cơ quan, tổ chức triển khai trực tiếp quản trị khu công trình có hiên chạy dọc bảo vệ bảo đảm an toàn có nghĩa vụ và trách nhiệm công bố công khai minh bạch mốc giới hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính về việc bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình ; trường hợp hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo giải trình và nhu yếu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hiên chạy dọc bảo vệ bảo đảm an toàn bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép để giải quyết và xử lý .
5. Ủy ban nhân dân những cấp nơi có khu công trình có hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức triển khai trực tiếp quản trị khu công trình tuyên truyền, thông dụng pháp lý về bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình ; công bố công khai minh bạch mốc giới sử dụng đất trong hiên chạy dọc bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình ; kịp thời giải quyết và xử lý những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình .
6. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này .

Như vậy, phần đất trong mốc lộ giới của bạn chính là đất trong hành lang an toàn công trình quy định tại khoản 3 điều 157 nêu trên. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đối với đất trong hành lang an toàn công trình

Theo điểm b khoản 4 điều 56 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP : ” Đất trong hiên chạy dọc bảo đảm an toàn khu công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất so với trường hợp có đủ điều kiện kèm theo được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông tin tịch thu đất hoặc quyết định hành động tịch thu đất. ”
Như vậy, phần đất nằm trong mốc lộ giới hoàn toàn có thể được xem xét để cấp GCNQSDĐ nếu không thuộc trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *