Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền mới nhất

Mẫu Phụ lục I-10 – Danh sách người đại diện theo ủy quyền được phát hành kèm theo Thông tư 02/2019 / TT-BKHĐT – Thông tư mới nhất về ĐK doanh nghiệp, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 11/03/2019 .

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh

PHỤ LỤC I-10

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

STT
Chủ sở hữu / Cổ đông là tổ chức triển khai quốc tế
Tên người đại diện theo ủy quyền
Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính
Quốc tịch
Dân tộc
Chỗ ở hiện tại
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú
Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể khác
Vốn được ủy quyền
Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền
Ghi chú
Tổng giá trị vốn được đại diện ( bằng số ; VNĐ và giá trị tương tự theo đơn vị chức năng tiền quốc tế, nếu có )
Tỷ lệ ( % )
Thời điểm đại diện phần vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

… …, ngày… …tháng… …năm… …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên)1

Ghi Danh sách người đại diện theo ủy quyền:

Theo khoản 1 Điều 15 Luật Doanh nghiệp năm năm trước, người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức triển khai phải là cá thể được ủy quyền bằng văn bản .

Lưu ý, trường hợp Điều lệ công ty không có pháp luật khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền triển khai như sau :

– Tổ chức là thành viên công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có chiếm hữu tối thiểu 35 % vốn điều lệ hoàn toàn có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện ;
– Tổ chức là cổ đông công ty CP có chiếm hữu tối thiểu 10 % tổng số CP đại trà phổ thông hoàn toàn có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện .

Cột vốn được ủy quyền

– Phải xác lập đơn cử phần vốn góp, số CP cho mỗi người đại diện ;
– Nếu không xác lập phần vốn góp, số CP tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số phần được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền .

Phần ký, ghi họ tên

Người đại diện theo pháp luật của công ty trực tiếp ký, ghi rõ họ tên vào phần này.
 

Tải biểu mẫu

Xem thêm: 

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư quốc tế – Phụ lục I-8

Hậu Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *