Quy định và cách xây dựng về định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu | https://tmsquynhon.com.vn


Các doanh nghiệp phải tự xây dựng các định mức cho hoạt động của mình. Xây dựng định mức trong doanh nghiệp có thể là định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu, năng lượng… đối với đơn vị sản xuất, có thể là tiêu hao xăng, nhiên liệu…

1.1. Thuế TNDN

Doanh nghiệp phải tự thiết kế xây dựng định mức tiêu hao vật tư nguyên nguyên vật liệu của mình. TạiKhoản 2.3 Điều 6 pháp luật rõ :

“Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp.

Trường hợp một số ít nguyên vật liệu, vật tư, nguyên vật liệu, sản phẩm & hàng hóa Nhà nước đã phát hành định mức tiêu hao thì triển khai theo định mức của Nhà nước đã phát hành. ”Theo lao lý trên, doanh nghiệp phải xây dựngđịnh mức tiêu hao vật tư, nguyên nguyên vật liệu sử dụng và sản xuất kinh doanh thương mại từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất mẫu sản phẩm. Những loại mẫu sản phẩm đã có định mức tiêu hao của nhà nước, thì vận dụng định mức của nhà nước
Định mức này không cần nộp lên cơ quan thuế mà lưu tại công ty và xuất trình khi cơ quan thuế kiểm tra
Theo Khoản 2.3 Điều 6 Thông tư 78/2014 / TT-BTC có qui định về những khoản chi không được trừ như sau :
“ Chi nguyên vật liệu, vật tư, nguyên vật liệu, nguồn năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hài hòa và hợp lý. ”
Theo Điều 4 sửa đổi, bổ trợ Khoản 2.3 Điều 6 Thông tư 78/2014 / TT-BTC như sau :
” Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên vật liệu, vật tư, nguyên vật liệu, nguồn năng lượng, hàng hoá so với một số ít nguyên vật liệu, vật tư, nguyên vật liệu, nguồn năng lượng, sản phẩm & hàng hóa đã được Nhà nước phát hành định mức. ”
Theo lao lý trên, thì doanh nghiệp phải vận dụng định mức tiêu hao vật tư do doanh nghiệp kiến thiết xây dựng, hoặc nhà nước phát hành. Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu tiêu hao vượt định mức sẽ không được tính vào ngân sách được trừ khi tính thuế TNDN
Lưu ý : Hao hụt tự nhiên, được doanh nghiệp kiến thiết xây dựng định mức cũng được tính vào ngân sách được trừ phần trong định mức .

1.2. Thuế GTGT

Theo khoản 1 điều 14 pháp luật về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT có lao lý :
“ Trường hợp hàng hoá có hao hụt tự nhiên do đặc thù lý hoá trong quy trình luân chuyển, bơm rót như xăng, dầu … thì được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT nguồn vào của số lượng hàng hoá trong thực tiễn hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo pháp luật. Số thuế GTGT nguồn vào của số lượng hàng hoá hao hụt vượt định mức không được khấu trừ, hoàn thuế. ”
Theo pháp luật trên, những trường hợp vật tư, nguyên vật liệu tiêu hao theo định mức, hoặc hao hụt theo định mức thì thuế nguồn vào được khấu trừ. Trường hợp vật tư nguyên vật liệu … vượt định mức tiêu hao, vượt định mức hao hụt đã được kiến thiết xây dựng thì thuế nguồn vào của phần vượt định mức này không khấu trừ, hoàn thuế .

2. Cách thiết kế xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu, hao hụt …

Định mức nguyên vật liệu
Đối với những loại thành phẩm, vật tư đã có định mức tiêu hao của nhà nước, những doanh nghiệp dùng định mức này vận dụng cho doanh nghiệp mình
Đối với những loại mẫu sản phẩm, vật tư chưa có định mức của nhà nước, những doanh nghiệp thiết kế xây dựng định mức tiêu hao cho mình, dựa trên những nguyên tắc điều kiện kèm theo sau :
– Sản phẩm mình sản xuất
– Vật tư tiêu hao cho sản xuất mẫu sản phẩm

– Kỹ thuật, công nghệ áp dụng

– Tay nghề người lao động
– Chất lượng loại sản phẩm
– Định mức của những doanh nghiệp cùng loại trên cùng địa phận, cùng ngành
Trên cơ sở những điều kiện kèm theo trên, những doanh nghiệp thiết kế xây dựng định mức tiêu hao vật tư của 1 đơn vị chức năng thành phẩm, hoặc của một nhóm đơn vị chức năng thành phẩm. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng định mức tiêu hao vật tư cùng với định mức lao động, nếu đã đo được ngày công / mẫu sản phẩm .
Ví dụ : Để sản xuất cục bê tông nén tải, DN A đã thiết kế xây dựng định mức tiêu hao vật tư nguyên vật liệu như sau :
BẢNG TÍNH VẬT TƯ SẢN XUẤT CỌC BÊ TÔNG NÉN TẢI
Tính cho 1.1 m3 = 3 tấn / cục

Số TT Tên vật tư ĐVT Định
mức / m3
Tính cho
1 cục
Tính cho
50 cục
1 Thép D 14 Kg 130 143 7,150
2 Cát m3 0.44 0.484 24
3 Đá 2×4 m3 0.88 0.968 48
4 Xi măng kg 325 357.5 17,875
6 Que hàn kg 1 1.1 55

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *