Thủ tục giải quyết đối với đảng viên xin ra khỏi Đảng

Thủ tục giải quyết đối với đảng viên xin ra khỏi Đảng

Nếu bạn hoặc người thân là Đảng viên nhưng vì một lý do nào đó phải xin ra khỏi Đảng thì phải làm thế nào? Hãy cùng Bách hóa XANH đến với hướng dẫn về thủ tục giải quyết đối với đảng viên xin ra khỏi Đảng trong bài viết sau.

Trở thành Đảng viên luôn là vinh dự của mọi công dân Nước Ta, tuy nhiên, vì nhiều nguyên do khác nhau, sẽ có trường hợp người đang là Đảng viên muốn xin được rút ra khỏi tổ chức triển khai này. Để giúp bạn hoàn toàn có thể hiểu rõ hơn về tiến trình, thủ tục cũng như điều kiện kèm theo để rút khỏi Đảng, mời bạn theo dõi bài viết dưới đây .

1Điều kiện được kết nạp vào Đảng

Theo Điều lệ Đảng, cơ bản cá thể phải phân phối những điều kiện kèm theo sau nếu muốn được kết nạp vào Đảng :

Điều kiện về tuổi

– Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

– Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định và phải có đủ các điều kiện gồm:

+ Có sức khỏe và uy tín;

+ Đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt;

+ Được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

( Khoản 1.1 Mục 1 Quy định 29 – QĐ / TW ngày 25/7/2016 ; Khoản 1.1 Mục 1 Hướng dẫn 01 – HD / TW ) .

Mỗi Đảng viên sẽ nhận Mỗi Đảng viên sẽ nhận được “thẻ Đảng viên” sau khi được kết nạpđược “thẻ Đảng viên” sau khi được kết nạp

Điều kiện về trình độ học vấn

– Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương tự trở lên .- Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả hoặc ngư dân liên tục thao tác ngoài biển, hòn đảo, không bảo vệ được pháp luật tại Điểm 1, Quy định 29 – QĐ / TW phải có trình độ học vấn tối thiểu triển khai xong chương trình bậc tiểu học .- Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả hoặc ngư dân liên tục thao tác ngoài biển, hòn đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy thường trực Trung ương đồng ý chấp thuận bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định hành động kết nạp .( Khoản 1.2 Mục 1 Quy định 29 – QĐ / TW ; Khoản 1.2 Mục 1 Hướng dẫn 01 – HD / TW ) .

Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng

( Khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 ) .

Cá nhân qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng

( Khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 ) .

Một buổi lễ kết nạp Đảng viên

Điều kiện về lý lịch

– Người vào Đảng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.

Lý lịch phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.

Trong đó, khi một cá thể được xét kết nạp vào Đảng, những đối tượng người tiêu dùng sau đây cần thẩm tra về lý lịch gồm người vào Đảng ; cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ ( chồng ) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân ; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ .( Khoản 3.3, 3.4 Mục 3 Hướng dẫn 01 – HD / TW ) .

(6) Được Đảng viên chính thức giới thiệu

– Trường hợp là nơi có tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi người trẻ tuổi phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức trình làng .- Trường hợp ở những cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức trình làng .( Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 ) .

(7) Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (tham gia lớp cảm tình Đảng)

Người vào Đảng phải học lớp tu dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy ghi nhận do TT tu dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương tự cấp ; nơi không có TT tu dưỡng chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp .( Khoản 3.1 Mục 3 Hướng dẫn 01 – HD / TW ) .

(8) Có đơn xin vào Đảng

Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

2Trường hợp Đảng viên xin tự nguyện ra khỏi Đảng

Theo mục 11.2 của văn bản Hướng dẫn 01 – HD / TW năm năm nay về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương phát hành, có lao lý về trường hợp v như sau :

Đối với đối tượng Đảng viên xin tự nguyện ra khỏi Đảng

  • Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.
  • Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.
  • Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.

Có thể bạn quan tâm

  • Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.

Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách

Trường hợp, Đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định hành động cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu yếu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “ Giấy xác nhận tuổi đảng ” cho những người đó .

Tóm lại, để Đảng viên được xin ra khỏi Đảng thì phải đáp ứng những yêu cầu sau mới được xét duyệt: Đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu Đảng viên xin ra khỏi Đảng vi phạm về tư cách thì phải xét kỷ luật Đảng viên trước rồi mới cho xin ra khỏi Đảng. Đảng viên đó phải có đơn xin ra khỏi Đảng, trong đơn nêu rõ lý xin ra khỏi Đảng và phải báo cáo với chi bộ Đảng nơi mình đang sinh hoạt.

3Trình tự, thủ tục để Đảng viên được xin ra khỏi Đảng

Về phần trình tự, thủ tục để xin ra khỏi Đảng, Đảng viên cần triển khai những bước sau :

Bước 1: Đảng viên báo cáo với chi bộ Đảng nơi mình đang sinh hoạt về việc xin ra khỏi Đảng.

Bước 2: Đảng viên viết đơn xin ra khỏi Đảng, trong đơn nêu rõ lý do xin ra khỏi Đảng.

Bước 3: Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét đơn xin ra khỏi Đảng của Đảng viên, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.

Đối với trường hợp Đảng viên không có vi phạm, tự ý xin ra khỏi Đảng thì sẽ sử dụng mẫu đơn xin ra khỏi Đảng .

Một buổi sinh hoạt Đảng

Nếu được chấp thuận đồng ý, Ban chấp hành sẽ ra 01 Quyết định chấp thuận đồng ý đơn xin ra khỏi Đảng và được cho phép Đảng viên đó ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, nếu Đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định hành động cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu yếu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “ Giấy xác nhận tuổi đảng ” cho những người đó .

4Đã xin ra khỏi Đảng có được kết nạp lại không?

Theo mục 3.5 tại Quy định 29 – QĐ / TW năm năm nay thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương phát hành về việc kết nạp lại người vào Đảng như sau :

“3.5- Về kết nạp lại người vào Đảng

3.5.1- Người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:

a ) Có đủ điều kiện kèm theo và tiêu chuẩn của người vào Đảng lao lý tại Điều 1 Điều lệ Đảng .b ) Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng ( riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích ), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng ; phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy ( hoặc tương tự ) đồng ý chấp thuận bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền ( huyện ủy và tương tự ) xem xét, quyết định hành động .c ) Thực hiện đúng những thủ tục nêu ở những Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng .

3.5.2- Đối tượng không xem xét kết nạp lại.

Không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì nguyên do : Tự bỏ hoạt động và sinh hoạt đảng ; làm đơn xin ra Đảng ( trừ trường hợp vì nguyên do mái ấm gia đình đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ) ; gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng ; bị phán quyết vì tội tham nhũng ; bị phán quyết về tội nghiêm trọng trở lên .

3.5.3- Chỉ kết nạp lại một lần.

3.5.4- Những đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời gian dự bị.”

Trong trường hợp được xét duyệt kết nạp Đảng lại, Đảng viên cũ chỉ được phép kết nạp lại 1 lần

Trên đây là những thông tin quan trọng mà Bách hóa XANH chia sẻ cho bạn biết về “Thủ tục giải quyết đối với đảng viên xin ra khỏi Đảng”. Hy vọng những kiến thức hữu ích này sẽ giúp bạn trong tương lai.

Mua khẩu trang tại Bách hóa XANH phòng chống dịch bệnh khi đi làm thủ tục nhé:

>> Hướng dẫn quy trình thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất

>> Thủ tục cấp mới sổ hộ khẩu mới nhất 2021>> Hướng dẫn những bước thủ tục sang tên sổ đỏ chính chủ năm 2021Kinh nghiệm hay Bách Hóa XANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *