Toàn bộ quy định về bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần biết

1. Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách nhằm mục đích bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, tương hỗ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp .

2. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm 2013, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp cụ thể như sau:

Người lao động

Người sử dụng lao động

Đối tượng tham gia

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác không xác lập thời hạn ;- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác xác lập thời hạn ;- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng . – Cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân ;- Tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp ;- Cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động giải trí trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ; – Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ mái ấm gia đình, hộ kinh doanh thương mại, tổ hợp tác, tổ chức triển khai khác- Cá nhân có dịch vụ thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng thao tác hoặc hợp đồng lao động đã nêu .

Lưu ý: Người lao động đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. Chế độ khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo pháp luật tại Điều 42 Luật Việc làm năm trước thì người lao động nhận được 04 quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, gồm :- Trợ cấp thất nghiệp .- Hỗ trợ tư vấn, ra mắt việc làm .Toàn bộ quy định về bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần biết  - Ảnh 1.– Hỗ trợ Học nghề .- Hỗ trợ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động .

4. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo Điều 57 Luật Việc làm 2013, mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau :- Người lao động đóng 1 % tiền lương tháng ;- Người sử dụng lao động đóng 1 % quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia .

5. Tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp 2021:

Mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu năm 2021 sẽ là ( đơn vị chức năng : đồng / tháng ) :

Vùng Người thao tác trong điều kiện kèm theo thông thường Người đã qua học nghề, đào tạo và giảng dạy nghề Người thao tác trong điều kiện kèm theo nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn Người thao tác trong điều kiện kèm theo đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại
Công việc giản đơn Công việc nhu yếu đã qua học nghề, huấn luyện và đào tạo nghề Công việc giản đơn Công việc nhu yếu đã qua học nghề, huấn luyện và đào tạo nghề
Vùng I 4.420.000 4.729.400 4.641.000 4.965.870 4.729.400 5.060.458
Vùng II 3.920.000 4.194.400 4.116.000

4.404.120 4.194.400 4.488.008
Vùng III 3.430.000 3.670.100 3.601.500 3.853.605 3.670.100 3.927.007
Vùng IV 3.070.000 3.284.900 3.223.500 3.449.145 3.284.900 3.514.843

6. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

*Trợ cấp thất nghiêp:

Điều 50 Luật Việc làm pháp luật như sau :

– Mức hưởng:

Mức hưởng hằng tháng = 60 % mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp .Trong đó :+ Với người lao động triển khai chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật, mức hưởng hằng tháng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời gian chấm hết hợp đồng .+ Với người lao động thực thi chính sách tiền lương do người sử dụng lao động lao lý ( ngoài nhà nước ) thì mức hưởng hằng tháng tối đa không qua 05 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời gian chấm hết hợp đồng lao động .

– Số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:

+ Đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng bảo hiểm thất nghiệp : Được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp .+ Cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng .

*Hỗ trợ học nghề:

Theo Quyết định 17/2021 / QĐ-TTg thì từ ngày 31-3-2021, mức tương hỗ học nghề đã chính thức tăng, đơn cử :- Đối với người tham gia khóa huấn luyện và đào tạo nghề đến 03 tháng :Mức tương hỗ tính theo mức thu học phí của cơ sở huấn luyện và đào tạo nghề nghiệp và thời hạn học nghề trong thực tiễn nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng / người / khóa đào tạo và giảng dạy .- Đối với người tham gia khóa giảng dạy nghề trên 3 tháng :Mức tương hỗ tính theo tháng, mức thu học phí và thời hạn học nghề trong thực tiễn nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng / người / tháng .Trước đây, Quyết định 77/2014 / QĐ-TTg lao lý mức tương hỗ tối đa 01 triệu đồng / người / tháng, không phân đơn cử theo thời hạn huấn luyện và đào tạo .

7. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác, trừ những trường hợp :+ Người lao động đơn phương chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác trái pháp lý ;+ Người lao động chấm hết hợp đồng và được nhận lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng .- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời hạn 24 tháng trước khi chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác với loại hợp đồng có xác lập thời hạn hoặc không xác lập thời hạn .- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời hạn 36 tháng trước khi chấm hết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng .Toàn bộ quy định về bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần biết  - Ảnh 2.– Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TT dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác .- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ. Trừ những trường hợp :+ Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm công an .+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên .+ Chấp hành quyết định hành động vận dụng giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc .+ Bị tạm giam ; chấp hành hình phạt tù .+ Ra quốc tế định cư ; đi lao động ở quốc tế theo hợp đồng .+ Chết .

8. Hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ ý kiến đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm có :- Đơn ý kiến đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 03 phát hành kèm theo Thông tư 28/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 31-7-2015 .- Bản chính hoặc bản sao có xác nhận của một trong những sách vở sau đây xác nhận về việc chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác ( Quyết định thôi việc, quyết định hành động sa thải, Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác đã hết hạn hoặc đã hoàn thành xong việc làm theo hợp đồng lao động, … )- Sổ bảo hiểm xã hội .

Nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Toàn bộ quy định về bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần biết  - Ảnh 3.Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm hết hợp đồng lao động, người lao động phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ ý kiến đề nghị hưởng trợ cấp thất cho TT dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp .Người lao động được ủy quyền nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện trong những trường hợp sau :

+ Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền

+ Bị tai nạn thương tâm có xác nhận của công an giao thông vận tải hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền ;+ Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của quản trị Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã .Nếu hồ sơ đủ điều kiện kèm theo : Nhận quyết định hành động hưởng trợ cấp thất nghiệp và nhận trợ cấp theo nội dung tại Quyết định .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.