Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài

Đăng ký khoản vay nước ngoài là thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước của doanh nghiệp so với những khoản vay trung, dài hạn nước ngoài hoặc khoản vay thời gian ngắn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 ( một ) năm .
Hiện nay, doanh nghiệp Nước Ta có nhu yếu vay tương hỗ vốn từ những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, quỹ góp vốn đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài, … hoặc doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư nước ngoài ( Doanh nghiệp Fdi ) vay vốn từ công ty mẹ hoặc những tổ chức triển khai tương quan ngày càng nhiều. Nhằm cung ứng nhu yếu của người mua cũng như tháo gỡ những khó khăn vất vả cho người mua về thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài, Công ty luật Việt An tổng hợp những thông tin pháp lý và cung ứng dịch vụ đăng ký khỏan vay nước ngoài cho doanh nghiệp có nhu yếu tại những tỉnh thành trong cả nước .

Nội dung thu gọn

Cơ sở pháp lý

 • Căn cứ Thông tư 12/2014/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
 • Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 03/2016/TT-NHNN)
 • Căn cứ Thông tư số 05/2017/ TT-NHNN ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016.

Các khoản vay nước ngoài bắt buộc phải đăng ký

Các khoản vay nước ngoài sau thuộc đối tượng người dùng phải thực thi đăng ký với Ngân hàng Nhà nước :

 • Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.
 • Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 (một) năm.
 • Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên. Trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 1 năm 10 (mười) ngày kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Hợp đồng vay vốn nước ngoài

 • Hợp đồng vay vốn, thỏa thuận vay nước ngoài để thực hiện đăng ký khoản vay (sau đây gọi là thỏa thuận vay nước ngoài) là các thỏa thuận có hiệu lực rút vốn được ký kết giữa Bên đi vay và Bên cho vay làm phát sinh nghĩa vụ trả nợ của Bên đi vay.
 • Bên đi vay không phải thực hiện thủ tục đăng ký như hiệp định tín dụng khung, biên bản ghi nhớ và các thỏa thuận tương tự khác (sau đây gọi là thỏa thuận khung nhưng chưa phát sinh thỏa thuận rút vốn.
 • Bên đi vay phải đăng ký Hợp đồng vay trung, dài hạn khi có thỏa thuận rút vốn bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận khung.

Điều kiện vay vốn nước ngoài

Các doanh nghiệp có vốn Việt Nam hoặc có vốn đầu tư nước ngoài nếu tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện vay nước ngoài, quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-NHNN ngày 31/03/2014 quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh thì đều có thể vay vốn nước ngoài và đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài thực thi theo những bước như sau :

Bước 1:  Ký hợp đồng vay vốn nước ngoài

Sau khi lựa chọn được Bên cho vay cũng như thỏa thuận hợp tác được những nội dung của hợp đồng vay vốn với phía nước ngoài. Bên đi vay ký hợp đồng vay vốn nước ngoài .

Bước 2: Mở tài khoản vay vốn nước ngoài

 • Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài là tài khoản thanh toán của Bên đi vay mở tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài. Đồng thời, thực hiện các giao dịch chuyển tiền khác liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài, bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài.
 • Đối với Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (đồng thời là tài khoản vay, trả nợ nước ngoài) cho các nội dung thu, chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
 • Bên đi vay không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải mở tài khoản vay. Tài khoản vay này thực hiện trả nợ nước ngoài tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến khoản vay nước ngoài (rút vốn, trả nợ gốc, nợ lãi). Mỗi khoản vay nước ngoài chỉ được thực hiện qua 01 (một) ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản. Bên đi vay có thể dùng 01 (một) tài khoản cho 01 (một) hoặc nhiều khoản vay nước ngoài.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài

 • Trường hợp Bên đi vay lựa chọn hình thức trực tuyến: Bên đi vay thực hiện khai báo Đơn đăng ký thay đổi khoản vay trên Trang điện tử, in đơn từ trang điện tử, ký và đóng dấu;
 • Trường hợp Bên đi vay lựa chọn hình thức truyền thống: Bên đi vay hoàn thành mẫu đơn theo quy định.
 • Sau khi chuẩn bị xong đơn đăng ký khoản vay, bên đi vay chuẩn bị toàn bộ hồ sơ đăng ký khoản vay theo quy định để nộp Ngân hàng Nhà nước.

Bước 4: Đăng ký tài khoản trực tuyến của doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp truy cập website https://qlnh-sbv.cic.org.vn/qlnh/ và thực hiện đăng ký tài khoản, kê khai các thông tin cần thiết và gửi yêu cầu đăng ký.
 • Doanh nghiệp in tờ khai đăng ký cấp tài khoản, ký tên & đóng dấu vào tờ khai sau đó gửi đến Ngân hàng nhà nước cùng GCN đăng ký đầu tư & GCN ĐKDN của đơn vị.
 • Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ngân hàng nhà nước cấp tài khoản & thông báo cho doanh nghiệp về địa chỉ email mà đơn vị đăng ký.

Bước 5: Đăng nhập tài khoản

Doanh nghiệp truy vấn website https://qlnh-sbv.cic.org.vn/qlnh/ và triển khai đăng nhập vào thông tin tài khoản theo thông tin thông tin tài khoản do Ngân hàng nhà nước cấp .

Bước 6: Thực hiện kê khai đơn đăng ký khoản vay

 • Tài khoản của doanh nghiệp, đơn vị thực hiện kê khai thông tin đơn đăng ký khoản vay.
 • Sau khi hoàn tất đơn đăng ký khoản vay tại tài khoản, doanh nghiệp thực hiện thao tác gửi đơn trực tuyến.

Lưu ý về thủ tục tại bước 5 và bước 6

 • Đối với thủ tục tại bước 5 và bước 6 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có các khoản vay ngắn hạn chuyển thành khoản vay trung và dài hạn.
 • Ngược lại, đối với doanh nghiệp đăng ký khoản vay trung và dài hạn lần đầu thì chỉ phải thực hiện bước 5 và bước 6 sau khi đã được Ngân hàng nhà nước cấp Giấy xác nhận đăng ký khoản vay và cập nhật thông tin đăng ký khoản vay (tức sau bước 8 và bước 9).

Bước 7: Nộp hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài

Bên đi vay gửi hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan xác nhận đăng ký khoản vay theo thẩm quyền lao lý tại Điều 18 Thông tư 03/2016 / TT-NHNN trong thời hạn 30 ngày kể từ :

 • Ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài trung, dài hạn;
 • Ngày ký văn bản bảo lãnh đối với trường hợp khoản vay có bảo lãnh;
 • Ngày ký thỏa thuận rút vốn bằng văn bản đối với trường hợp các bên thỏa thuận việc rút vốn trên cơ sở thỏa thuận khung đã ký và trước khi thực hiện rút vốn.
 • Ngày ký thỏa thuận gia hạn khoản vay nước ngoài ngắn hạn thành trung, dài hạn đối với khoản vay tự vay tự trả theo quy định là khoản vay ngắn hạn được gia hạn ma tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 năm.
 • Ngày tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên đối với khoản vay tự vay tự trả theo quy định là khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên. Trừ trường hợp bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 10 ngày kể từ thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Ngoài ra, bên đi vay hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức nộp trực tuyến trên trang điện tử www.sbv.gov.vn hoặc www.qlnh-sbv.cic.org.vn .

Bước 8: Xác nhận của Ngân hàng Nhà nước về đăng ký khoản vay nước ngoài hoặc từ chối

Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài trong thời hạn :

 • 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Bên đi vay, hoặc:
 • 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Bên đi vay đối với trường hợp khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư 12/2014/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Trường hợp khước từ xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ nguyên do .
Lưu ý : Đối với những khoản vay nước ngoài bằng đồng Nước Ta phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước được cho phép theo lao lý tại điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư 12/2014 / TT-NHNN, thủ tục đăng ký khoản vay đồng thời là thủ tục ý kiến đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét đồng ý chấp thuận khoản vay. Văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài đồng thời là văn bản chấp thuận đồng ý khoản vay của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước .

Bước 9: Ngân hàng Nhà nước cập nhật thông tin khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước / Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước kiểm tra hồ sơ, update tình hình giải quyết và xử lý hồ sơ trên Trang điện tử hoặc tạo mã khoản vay và tàng trữ thông tin vào cơ sở tài liệu vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được nhà nước bảo lãnh .

Bước 10: Thực hiện báo cáo thống kê khoản vay nước ngoài tới Ngân hàng Nhà nước

Báo cáo định kỳ khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp
Định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo giải trình, Bên đi vay phải báo cáo giải trình bằng văn bản về tình hình triển khai những Khoản vay ngắn, trung và dài hạn theo mẫu tại Phụ lục 04 kèm theo Thông tư Thông tư 03/2016 / TT-NHNN bằng hình thức trực tuyến hoặc gửi trực tiếp .

Báo cáo đột xuất khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp

Các trường hợp đột xuất hoặc khi thiết yếu, bên đi vay, ngân hàng nhà nước thương mại đáp ứng dịch vụ thông tin tài khoản triển khai báo cáo giải trình theo nhu yếu của Ngân hàng Nhà nước .

Hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài

Quý khách hàng vui vẻ tìm hiểu thêm hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài tại bài viết : https://tmsquynhon.com.vn/ho-dang-ky-khoan-vay-nuoc-ngoai.html .

Một số lưu ý đối với khoản vay nước ngoài để doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm hành chính

Đối với khoản vay nước ngoài ngắn hạn

Bên đi vay cần thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình định kỳ đến ngân hàng nhà nước nhà nước theo hình thức truyền thống cuội nguồn hoặc báo cáo giải trình trực tuyến tại website : www.qlnh-sbv.cic.org.vn. Hành vi không nộp báo báo hoặc nộp không đúng thời hạn bị xử phạt tiền từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ .

Đối với khoản vay nước ngoài dài hạn

 • Bên đi vay cần thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ đến ngân hàng nhà nước theo hình thức truyền thống hoặc báo cáo online tại website: www.qlnh-sbv.cic.org.vn. Hành vi không nộp báo báo hoặc nộp báo cáo không đúng thời hạn bị xử phạt tiền từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ.
 • Trường hợp khoản vay ngắn hạn được chuyển đổi thành khoản vay trung và dài hạn, bên đi vay cần thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay đúng thời hạn do pháp luật quy định. Hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thủ tục hành chính đối với việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoàibị xử phạt tiền từ 40.000.000 – 60.000.000 VNĐ.
 • Khoản vay cần được sử dụng đúng mục đích do pháp luật quy định, cụ thể khoản vay nước ngoài chỉ được sử dụng cho các mục đích được quy định tại điều 5 Thông tư 12/2014/TT-NHNN. Hành vi sử dụng khoản vay không đúng mục đích bị xử phạt tiền từ 300.000.000 – 400.000.000 VNĐ.

Thẩm quyền xác nhận đăng ký khoản vay

Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối)

Thực hiện việc xác nhận đăng ký, đăng ký đổi khác so với những khoản vay có kim ngạch vay trên 10 ( mười ) triệu USD ( hoặc loại ngoại tệ khác có giá trị tương tự ) và những khoản vay nước ngoài bằng đồng Nước Ta .

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên đi vay đặt trụ sở chính

Thực hiện việc xác nhận đăng ký, đăng ký đổi khác so với những khoản vay có kim ngạch vay đến 10 ( mười ) triệu USD ( hoặc loại ngoại tệ khác có giá trị tương tự ) .
Trường hợp việc đổi khác tăng hoặc giảm kim ngạch vay, đổi khác đồng xu tiền vay, đổi khác trụ sở chính của Bên đi vay, đổi khác Bên đi vay sang doanh nghiệp có trụ sở chính thuộc địa phận khác làm biến hóa cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký biến hóa khoản vay, cơ quan xác nhận đăng ký, đăng ký đổi khác khoản vay khởi đầu có nghĩa vụ và trách nhiệm làm đầu mối đảm nhiệm hồ sơ đăng ký biến hóa khoản vay của Bên đi vay .

Một số câu hỏi liên quan

Doanh nghiệp phải mở tài khoản vay vốn khi nào?

Trước khi thực thi thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài doanh nghiệp phải mở thông tin tài khoản vay vốn để đăng ký thông tin thông tin tài khoản vay vốn với Ngân hàng Nhà nước .
Các khoản vay nước ngoài nào phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước ?

 • Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.
 • Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 (một) năm.
 • Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên. Trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Có thể vay vốn nước ngoài bằng Việt Nam đồng không?

Vay nước ngoài bằng đồng Nước Ta chỉ được thực thi trong những trường hợp sau :

 • Bên đi vay là tổ chức tài chính vi mô;
 • Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vay từ nguồn lợi nhuận được chia bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư trực tiếp của Bên cho vay là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn tại Bên đi vay.
 • Các trường hợp khác khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp.

Khoản vay nước ngoài là gì?

Khoản vay nước ngoài là cụm từ dùng chung để chỉ khoản vay nước ngoài không được nhà nước bảo lãnh ( sau đây gọi là khoản vay tự vay tự trả ). Khoản vay nước ngoài được nhà nước bảo lãnh dưới mọi hình thức vay nước ngoài trải qua hợp đồng vay, hợp đồng nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa trả chậm, hợp đồng ủy thác cho vay, hợp đồng cho thuê kinh tế tài chính hoặc phát hành công cụ nợ trên thị trường quốc tế của Bên đi vay .

Khoản vay nước ngoài trung, dài hạn được xác định như thế nào?

Khoản vay nước ngoài trung, dài hạn là những khoản vay nước ngoài có thời hạn từ 01 năm trở lên .

Dịch vụ đăng ký khoản vay nước ngoài của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn về điều kiện vay vốn nước ngoài cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn về hợp đồng vay nước ngoài.
 • Rà soát, soạn thảo hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài.
 • Tư vấn chuyển đổi khoản vay nước ngoài thành vốn góp của doanh nghiệp;
 • Tư vấn chuyển đổi khoản vay nước ngoài cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hỗ trợ trọn gói giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng nhà nước.
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ, theo dõi, hoàn thành thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài;
 • Tư vấn thủ tục báo cáo thống kê về khoản vay nước ngoài;
 • Tư vấn toàn diện các vấn đề phát sinh liên quan đến khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *