Hỏi đáp CSTC

Kính gửi : Tổng Cục Thuế Theo hướng dẫn tại công văn số 1381 / TCT-TNCN của Tổng cục thuế phát hành ngày 24/4/2014 về việc “ Danh mục tổng hợp những khoản phụ cấp, trợ cấp do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành làm cơ sở xác lập thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công ”, tại Điểm a mục 10.10 của công văn có đề cập đến chính sách thưởng bảo đảm an toàn cho những công nhân, nhân viên cấp dưới, viên chức một số ít ngành nghề trong những công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên do nhà nước làm chủ chiếm hữu theo quyết định hành động số 43/2012 / QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng nhà nước về việc sửa đổi, bổ trợ Điều 1 quyết định hành động số 234 / 2005 / QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng nhà nước về chế độ đặc thù so với công nhân, nhân viên cấp dưới, viên chức 1 số ít ngành nghề trong công ty nhà nước. Hiện nay nhà nước đã phát hành quyết định hành động số 01/2020 / QĐ-TTg ngày 03/1/2020 của Thủ tướng nhà nước bãi bỏ hàng loạt quyết định hành động số 43/2012 / QĐ-TTg và quyết định hành động số 234 / 2005 / QĐ-TTg hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 03/01/2020, như vậy tiền thưởng bảo đảm an toàn của Công nhân, nhân viên cấp dưới được hướng dẫn tại điểm a mục 10.10 của công văn số 1381 / TCT-TNCN của Tổng cục thuế có được liên tục miễn thuế TNCN nữa hay không ? Kính mong Tổng cục thuế giải đáp và hướng dẫn. Trân trọng cảm ơn .Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập cá thể ( TNCN ) ; pháp luật những khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công :“ Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, gồm có :

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Bạn đang đọc: Hỏi đáp CSTC

b ) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ những khoản phụ cấp, trợ cấp sau :…b. 11 ) Phụ cấp đặc trưng ngành nghề .Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền pháp luật .Trường hợp những văn bản hướng dẫn về những khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp vận dụng so với khu vực Nhà nước thì những thành phần kinh tế tài chính khác, những cơ sở kinh doanh thương mại khác được địa thế căn cứ vào hạng mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn so với khu vực Nhà nước để tính trừ .Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế .

…”;

Căn cứ Quyết định 01/2020 / QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng nhà nước bãi bỏ một số ít văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng nhà nước phát hành .“ Điều 1. Bãi bỏ hàng loạt văn bản quy phạm pháp luậtBãi bỏ hàng loạt những văn bản quy phạm pháp luật sau đây : …56. Quyết định số 43/2012 / QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng nhà nước về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ trợ Điều 1 của Quyết định số 234 / 2005 / QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng nhà nước về chế độ đặc thù so với công nhân, nhân viên cấp dưới, viên chức 1 số ít ngành, nghề trong công ty nhà nước .…

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 03 tháng 01 năm 2020 .… ” .Căn cứ những pháp luật trên, theo trình diễn của Bà Nguyễn Thị Hương tại phiếu hỏi đáp số : 250620 – 13 ngày 26/06/2020, trường hợp Quyết định 01/2020 / QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng nhà nước ( có hiệu lực hiện hành từ 03/01/2020 ) đã bãi bỏ hàng loạt Quyết định số 43/2012 / QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng nhà nước về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ trợ Điều 1 của Quyết định số 234 / 2005 / QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng nhà nước về chế độ đặc thù so với công nhân, nhân viên cấp dưới, viên chức một số ít ngành, nghề trong công ty nhà nước, thì từ ngày 03/01/2020 khoản phụ cấp đặc trưng ngành nghề theo Quyết định số 43/2012 / QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng nhà nước là khoản thu nhập chịu thuế TNCN .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.