Công ty có quyền đăng ký bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá thể đại diện cho doanh nghiệp triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ thanh toán giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trước Trọng tài, Tòa án và những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp luật .

Theo quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 “Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật”. Như vậy, công ty có thể đăng ký từ (02) hai người đại diện theo pháp luật trở lên và không hạn chế số người tối đa.

Qua lao lý này hoàn toàn có thể thấy việc không hạn chế số lượng người đại diện theo pháp luật rất thuận tiện cho doanh nghiệp hoạt động giải trí với quy mô lớn, doanh nghiệp có người đại diện hay phải đi công tác làm việc nhiều nơi, vắng mặt tại Nước Ta quá 30 ngày, cần thêm người đại diện theo pháp luật để quản trị, đại diện cho doanh nghiệp thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm nhất định trong doanh nghiệp, ký những văn bản sách vở tương quan đến hoạt động giải trí của doanh nghiệp khi một trong hai người đại diện vắng mặt. Tuy nhiên, việc ĐK nhiều người đại diện theo pháp luật cũng cần chú ý quan tâm những nội dung sau :

  1. Chức danh của người đại diện theo pháp luật

Chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông cử người đại diện theo pháp luật với các chức danh tương ứng với cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty và đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Số lượng, chức vụ quản trị và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được pháp luật trong Điều lệ của công ty .

Lưu ý với công ty Cổ phần:

Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, nếu công ty Cổ phần có hai người đại diện theo pháp luật thì chỉ hoàn toàn có thể ĐK hai chức vụ : quản trị Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc quản trị Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Trường hợp có từ ba người đại diện theo pháp luật trở lên thì người thứ ba hoàn toàn có thể giữ những chức vụ còn lại .

  1. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật
  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm những nội dung nêu trên.
  1. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

Tùy thuộc vào mô hình công ty, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật được phân chia tương ứng, doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật cần phải có những chính sách giám sát lẫn nhau giữa những người đại diện và được pháp luật đơn cử trong Điều lệ của công ty một cách ngặt nghèo, tránh chồng chéo thẩm quyền giữa những người đại diện theo pháp luật, tạo hiệu suất cao trong quản trị doanh nghiệp .

Công ty luật Việt An luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ thủ tục đăng ký người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *