Cơ quan tiến hành tố tụng là gì?

Hành pháp là một trong những yếu tố quan trọng thể hiện sức mạnh của hệ thống pháp luật. Cơ quan hành pháp ở Việt Nam được phân thành nhiều cấp và nhiều lĩnh vực đảm bảo hoạt động hiệu quả. Trong đó, cơ quan tiến hành tố tụng là một hệ thống đơn vị quan trọng trong hành pháp. Vậy, Cơ quan tiến hành tố tụng là gì? Chúng tôi xin chia sẻ với Qúy bạn đọc qua bài viết sau.

Cơ quan tiến hành tố tụng là gì?

Cơ quan tiến hành tố tụng là cơ quan nhà nước, triển khai tính năng xử lý vấn đề dân sự và thi hành án dân sự để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của những chủ thể trong xã hội bằng quyền lực tối cao nhà nước .
Trong tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng gồm những cơ quan sau : Cơ quan tìm hiểu, Viện kiểm sát và Tòa án. Trong tố tụng dân sự và hành chính thì không có cơ quan tìm hiểu mà chỉ có Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan tiến hành tố tụng .

Quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng này có giá trị bắt buộc các chủ thể khác phải chấp hành. Hoạt động tố tụng của các cơ quan này mang tính độc lập, không bị phụ thuộc và không phải xin ý kiến của cá nhân, cơ quan và tổ chức nào khác.

Như vậy, chúng ta đã hiểu Cơ quan tiến hành tố tụng là gì? Vậy thành phần của cơ quan tố tụng gồm ai?

Thành phần các cơ quan tố tụng?

Trong tố tụng hình sự gồm có những cơ quan tiến hành tố tụng sau :
– Cơ quan tìm hiểu theo lao lý của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Luật tổ chức triển khai cơ quan tìm hiểu hình sự gồm có : Cơ quan tìm hiểu của Công an nhân dân ; Cơ quan tìm hiểu trong Quân đội nhân dân ; Cơ quan tìm hiểu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao .
Ngoài cơ quan tìm hiểu còn có một số ít cơ quan được giao trách nhiệm tiến hành 1 số ít hoạt động giải trí tìm hiểu như : những cơ quan của bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, lực lượng công an biển, kiểm ngư .
Các cơ quan được giao trách nhiệm tiến hành hoạt động giải trí tìm hiểu khi triển khai trách nhiệm mà đảm nhiệm tố giác, tin báo về tội phạm hoặc phát hiện hành vi phạm tội đến phải truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự thì tiến hành những hoạt động giải trí kiểm tra, xác định và tìm hiểu trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền của mình theo lao lý của pháp lý .
– Hệ thống viện kiểm sát nhân dân gồm có : Viện kiểm sát nhân dân tối cao ; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao ; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ; Viện kiểm sát nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ; Viện kiểm sát quân sự chiến lược những cấp .
Theo lao lý tại Điều 2 Luật tổ chức triển khai viện kiểm sát nhân dân năm năm trước vể công dụng trách nhiệm của viện kiểm sát nhân dân : Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành thực tế quyền công tố, kiểm sát hoạt động giải trí tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

– Hệ thống toà án nhân dân gồm: Toà án nhân dân tối cao; Toà án nhân dân cấp cao; Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Toà án quân sự.

Trong tố tụng dân sự và hành chính có 2 cơ quan tiến hành tố tụng có mạng lưới hệ thống cấu thành giống trong tố tụng hình sự gồm :
– Toà án : là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong tố tụng dân sự, toà án là cơ quan tiến hành tố tụng dân sự đa phần. Nhiệm vụ, quyền hạn hầu hết của toà án trong tố tụng dân sự là xử lý vấn đề dân sự .
– Viện kiểm sát là cơ quan tiến hành tố tụng thực thi kiểm sát những hoạt động giải trí tố tụng dân sự. Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp lý trong việc xử lý vấn đề dân sự và thi hành án để bảo vệ cho việc xử lý những vấn đề dân sự và thi hành án dân sự kịp thời, đúng pháp lý .

Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng dân sự?

Cơ quan tiến hành tố tụng là gì? Trách nhiệm của cơ quan này như thế nào?

Theo pháp luật tại Điều 13 Bộ luật tố tụng dân sự năm ngoái lao lý về nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng như sau :
– Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải tôn trọng Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân .
– Tòa án có trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chính sách xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể .
Viện kiểm sát có trách nhiệm bảo vệ pháp lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chính sách xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể, góp thêm phần bảo vệ pháp lý được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất .

– Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải giữ bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật; giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ.

– Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc triển khai trách nhiệm, quyền hạn của mình. Trường hợp người tiến hành tố tụng có hành vi trái pháp lý thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo pháp luật của pháp lý .
– Người tiến hành tố tụng trong khi triển khai trách nhiệm, quyền hạn của mình có hành vi trái pháp lý gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể thì cơ quan trực tiếp quản trị người thi hành công vụ có hành vi trái pháp lý đó phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo pháp luật của pháp lý về nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước .

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Cơ quan tiến hành tố tụng là gì? Hy vọng sẽ giúp Qúy bạn đọc hiểu hơn về các cơ quan nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mỗi chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.