Cổ đông là gì? Phân biệt các loại cổ đông trong công ty cổ phần

Cổ đông là yếu tố không hề thiếu khi xây dựng công ty CP. Hiện nay, theo Luật Doanh nghiệp năm trước, cổ đông là gì, những loại cổ đông trong công ty CP khác nhau như nào ?

Cổ đông công ty CP là gì ?

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Doanh nghiệp năm năm trước, cổ đông là cá thể hoặc tổ chức triển khai chiếm hữu tối thiểu một CP của công ty CP .
Cổ phần chính là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, cũng chính là phần vốn nhỏ nhất của công ty CP .

Công ty cổ phần bắt buộc phải có tối thiểu 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa.

Phân biệt những loại cổ đông trong công ty CP

Công ty CP có : Cổ đông sáng lập, cổ đông phổ thông và cổ đông khuyễn mãi thêm. Để phân biệt những loại cổ đông trong công ty CP cần dựa vào những yếu tố sau :

Stt

Tiêu chí

Cổ đông sáng lập

Cổ đông phổ thông

Cổ đông ưu đãi

1 Khái niệm Cổ đông sáng lập phải chiếm hữu tối thiểu một CP phổ thông và ký tên trong list cổ đông sáng lập công ty CP .
Có thể thấy, cổ đông sáng lập cũng chính là cổ đông phổ thông .
Cổ đông phổ thông là người chiếm hữu CP phổ thông . Người chiếm hữu CP tặng thêm là cổ đông tặng thêm .
2 Phân loại Gồm 4 loại :

– Cổ đông ưu đãi biểu quyết;

– Cổ đông khuyến mại cổ tức ;
– Cổ đông khuyến mại hoàn trả ;
– Cổ đông tặng thêm khác theo Điều lệ công ty

3 Quyền chuyển nhượng ủy quyền CP Bị hạn chế quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền CP phổ thông trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp :
– Chỉ được tự do chuyển nhượng ủy quyền cho cổ đông sáng lập khác ;
– Phải được sự đồng ý chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông nếu chuyển nhượng ủy quyền cho người không phải là cổ đông sáng lập .
Được tự do chuyển nhượng ủy quyền CP trừ trường hợp chuyển nhượng ủy quyền CP phổ thông của cổ đông sáng lập bị hạn chế trong 03 năm sau khi xây dựng . Cổ đông khuyễn mãi thêm biểu quyết không được chuyển nhượng ủy quyền CP đó cho người khác .
4 Nghĩa vụ Phải cùng nhau ĐK mua tối thiểu 20 % tổng số CP phổ thông được quyền chào bán tại thời gian ĐK doanh nghiệp .

Xem thêm:

8 điểm cần biết về Công ty cổ phần 2019

Thành lập công ty CP 2019 cần những gì ?
Ưu, điểm yếu kém của công ty CP

Hậu Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *