Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh theo Luật doanh nghiệp

Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh

Mô hình tổ chức quản trị của công ty hợp danh gồm có : Hội đồng thành viên, quản trị hội đồng thành viên, giám đốc ( tổng giám đốc ) .

Kiến thức của bạn:

      Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014

Câu trả lời của Luật sư:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm trước

2. Nội dung tư vấn:

Điều 172 Luật doanh nghiệp lao lý :

Điều 172. Công ty hợp danh

1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó :
a ) Phải có tối thiểu 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh thương mại dưới một tên chung ( sau đây gọi là thành viên hợp danh ). Ngoài những thành viên hợp danh, công ty hoàn toàn có thể có thêm thành viên góp vốn ;
b ) Thành viên hợp danh phải là cá thể, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình về những nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty ;
c ) Thành viên góp vốn chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào công ty .
2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp .
3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kể loại sàn chứng khoán nào .Theo đó, công ty hợp danh là công ty có tối thiểu hai cá thể là thành viên hợp danh cùng nhau bỏ vốn kinh doanh thương mại cùng chia lãi và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn và trực tiếp với những khoản nợ của công ty. Trong công ty hợp danh, những thành viên hợp danh giữ vai trò quan trọng, phân công nhau nắm giữ những chức vụ quản trị công ty thực thi mọi hoạt động giải trí quản lý của công ty, thành viên góp vốn không được tham gia vào hoạt động giải trí quản trị công ty. Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh phụ thuộc vào nhiều vào sự thỏa thuận hợp tác của những thành viên hợp danh. Mô hình tổ chức quản trị của công ty hợp danh gồm có : Hội đồng thành viên, quản trị hội đồng thành viên, giám đốc ( tổng giám đốc ) .

– Hội đồng thành viên là cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty hợp danh. Hội đồng thành viên gồm có toàn bộ những thành viên ( thành viên hợp danh và thành viên góp vốn ). Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm quản trị Hội đồng thành viên có quyền quyết định hành động những việc làm kinh doanh thương mại của công ty .

    – Giám đốc (tổng giám đốc): Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời kiêm Giám đốc( tổng giám đốc). Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc (tổng giám đốc) có các nhiệm vụ chính như: Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách thành viên hợp danh, triệu tập và tổ chức họp hội đồng thành viên, phân công phối hợp với công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh, đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác.

      Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: dienhoa10h@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn sự sát cánh của hành khách .

Liên kết tham khảo:

vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *