Điều kiện chuyển nhượng nhà ở xã hội năm 2021

Sau 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng mua và bán nhà ở xã hội và phân phối điều kiện kèm theo về việc trả tiền mua và bán thì được phép chuyển nhượng .
Khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở năm năm trước pháp luật, bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ thời gian giao dịch thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở .Trường hợp trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán giao dịch hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu yếu bán nhà ở này, thì chỉ được bán lại cho đơn vị chức năng quản trị nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng người tiêu dùng thuộc diện được mua nhà ở xã hội ( nếu đơn vị chức năng này không mua với giá cả tối đa bằng giá cả nhà ở xã hội cùng loại tại cùng khu vực, thời gian bán ) và việc bán nhà không phải nộp thuế thu nhập cá thể .

Khoản 5 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014 quy định, bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 5 năm, kể từ khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và đã được cấp sổ đỏ nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.

Trường hợp bán cho đối tượng người dùng thuộc diện được mua nhà ở xã hội lao lý tại Luật này thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá cả nhà ở xã hội cùng loại tại cùng khu vực, thời gian bán và không phải nộp thuế thu nhập cá thể .

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà thuê mua, mua nhà ở xã hội thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và được cấp sổ đỏ nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.

Nghị định 188/2013 cũng quy định, kể từ thời điểm người mua, thuê mua nhà ở xã hội được phép bán nhà ở xã hội cho người khác thì ngoài các khoản phải nộp khi thực hiện bán nhà ở theo quy định của pháp luật, bên bán căn hộ nhà chung cư phải nộp cho nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó (đối với nhà ở thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích xây dựng nhà ở).

Giá bán tính theo giá đất do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành tại thời gian bán lại nhà ở .Trong thời hạn chưa đủ 5 năm, kể từ ngày trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu yếu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho Nhà nước hoặc chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà ở xã hội hoặc bán lại cho đối tượng người tiêu dùng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo lao lý .Giá bán lại nhà ở xã hội không được cao hơn mức giá nhà ở xã hội tại cùng thời gian bán lại nhà ở đó .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *