Bộ chứng từ và vận đơn vận tải đa phương thức cập nhật 2021

Bộ chứng từ và vận đơn vận tải đa phương thức
Khi sử dụng dịch vụ của công ty vận tải đa phương thức, khi kinh doanh thương mại vận tải đa phương thức, những tổ chức triển khai, cá thể cần chăm sóc đến những sách vở quan trọng không hề thiếu – bộ chứng từ và vận đơn. Bài viết dưới đây cung ứng thông tin về bộ chứng từ và vận đơn vận tải đa phương thức

1. Chứng từ vận tải đa phương thức là gì?

Chứng từ vận tải đa phương thức là văn bản do người kinh doanh thương mại vận tải đa phương thức phát hành, là dẫn chứng của hợp đồng vận tải đa phương thức, xác nhận người kinh doanh thương mại vận tải đa phương thức đã nhận hàng để luân chuyển và cam kết giao hàng đó theo đúng những pháp luật của hợp đồng đã ký kết .

2. Mẫu chứng từ vận tải đa phương thức

Khi người kinh doanh thương mại vận tải đa phương thức quốc tế đã đảm nhiệm sản phẩm & hàng hóa thì phải phát hành một chứng từ vận tải đa phương thức ở dạng chuyển nhượng ủy quyền được hoặc không chuyển nhượng ủy quyền được. Mẫu chứng từ vận tải đa phương thức phải được ĐK với Bộ Giao thông vận tải .

Hồ sơ đăng ký Mẫu chứng từ vận tải đa phương thức gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ký Mẫu chứng từ vận tải đa phương thức;
 • Bộ Mẫu chứng từ vận tải đa phương thức (hai bộ).

3. Các loại chứng từ vận tải đa phương thức

Chứng từ vận tải đa phương thức có hai loại là chứng từ ở dạng chuyển nhượng ủy quyền được và không chuyển nhượng ủy quyền được .
Chứng từ vận tải đa phương thức ở dạng chuyển nhượng ủy quyền được thì được phát hành theo một trong những hình thức sau :

 • Xuất trình;
 • Theo lệnh;
 • Theo lệnh của người có tên trong chứng từ gốc.

Việc chuyển nhượng ủy quyền chứng từ vận tải đa phương thức triển khai theo lao lý sau :

 • Đối với hình thức “Xuất trình”: không cần ký hậu.
 • Đối với hình thức “Theo lệnh”: phải có ký hậu.
 • Đối với hình thức “Theo lệnh của người có tên trong chứng từ gốc”: phải có ký hậu của người có tên trong chứng từ gốc

Chứng từ vận tải đa phương thức ở dạng không chuyển nhượng ủy quyền được thì được phát hành theo hình thức đích danh người nhận hàng .

Các dạng chứng từ trong vận tải đa phương thức nội địa do các bên thỏa thuận.

4. Nội dung chứng từ vận tải đa phương thức

Chứng từ vận tải đa phương thức gồm có những nội dung chính sau đây :

 • Đặc tính tự nhiên chung của hàng hóa; ký hiệu, mã hiệu cần thiết để nhận biết hàng hóa; tính chất nguy hiểm hoặc mau hỏng của hàng hóa; số lượng kiện hoặc chiếc; trọng lượng cả bì của hàng hóa hoặc số lượng của hàng hóa được diễn tả cách khác;

Tất cả những chi tiết cụ thể nói trên do người gửi hàng cung ứng ;

 • Tình trạng bên ngoài của hàng hóa;
 • Tên và trụ sở chính của người kinh doanh vận tải đa phương thức;
 • Tên của người gửi hàng;
 • Tên người nhận hàng nếu người gửi hàng đã nêu tên;
 • Địa điểm và ngày người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa;
 • Địa điểm giao trả hàng;
 • Ngày hoặc thời hạn giao trả hàng tại địa điểm giao trả hàng, nếu các bên liên quan đã thỏa thuận;
 • Nêu rõ chứng từ vận tải đa phương thức là loại chứng từ chuyển nhượng được hoặc không chuyển nhượng được.
 • Chữ ký của người đại diện cho người kinh doanh vận tải đa phương thức hoặc của người được người kinh doanh vận tải đa phương thức ủy quyền;
 • Cước phí vận chuyển cho mỗi phương thức vận tải nếu các bên liên quan đã thỏa thuận, hoặc cước phí vận chuyển, đồng tiền thanh toán cước phí mà người nhận hàng thanh toán, hoặc sự diễn tả khác về cước phí sẽ được người nhận hàng thanh toán;
 • Tuyến hành trình dự định, phương thức vận tải trong từng chặng và các địa điểm chuyển tải nếu đã được biết khi phát hành chứng từ vận tải đa phương thức;
 • Các chi tiết khác mà các bên liên quan nhất trí đưa vào chứng từ vận tải đa phương thức, nếu không trái với quy định của pháp luật.

5. Hiệu lực bằng chứng của chứng từ vận tải đa phương thức

Chứng từ vận tải đa phương thức là vật chứng bắt đầu về việc người kinh doanh thương mại vận tải đa phương thức đã đảm nhiệm sản phẩm & hàng hóa để vận tải như đã nêu trong chứng từ vận tải đa phương thức, trừ trường hợp chứng tỏ ngược lại .

Trong trường hợp chứng từ vận tải đa phương thức được phát hành dưới dạng chuyển nhượng và đã được chuyển giao hợp thức cho người nhận hàng hoặc từ người nhận hàng cho bên thứ ba, nếu người nhận hàng hoặc bên thứ ba đã dựa vào sự mô tả hàng hóa và thực hiện đúng theo sự mô tả đó thì sự chứng minh ngược lại sẽ không được chấp nhận.

6. Bảo lưu trong chứng từ vận tải đa phương thức

Nếu chứng từ vận tải đa phương thức có ghi những chi tiết cụ thể về đặc thù chung, ký hiệu, mã hiệu, số lượng kiện hoặc chiếc, khối lượng hoặc số lượng sản phẩm & hàng hóa mà người kinh doanh thương mại vận tải đa phương thức hoặc người được người kinh doanh thương mại vận tải đa phương thức ủy quyền biết hoặc có cơ sở hài hòa và hợp lý để hoài nghi là diễn đạt không đúng mực sản phẩm & hàng hóa thực sự nhận được hoặc nếu người kinh doanh thương mại vận tải đa phương thức hoặc người được người kinh doanh thương mại vận tải đa phương thức chuyển nhượng ủy quyền không có thiết bị hài hòa và hợp lý để kiểm tra những chi tiết cụ thể đó, họ sẽ ghi bảo lưu vào chứng từ vận tải đa phương thức nói rõ sự miêu tả thiếu đúng chuẩn, cơ sở hoài nghi hoặc việc thiếu phương tiện đi lại hài hòa và hợp lý để kiểm tra. Nếu người kinh doanh thương mại vận tải đa phương thức hoặc người được người kinh doanh thương mại vận tải đa phương thức chuyển nhượng ủy quyền không ghi bảo lưu trên chứng từ vận tải đa phương thức về thực trạng bên ngoài của sản phẩm & hàng hóa thì được coi là sản phẩm & hàng hóa ở thực trạng bên ngoài tốt .

7. Vận đơn vận tải đa phương thức là gì?

Vận đơn là chứng từ luân chuyển làm vật chứng về việc người luân chuyển đã nhận sản phẩm & hàng hóa với số lượng, chủng loại, thực trạng như được ghi trong vận đơn để luân chuyển đến nơi trả hàng ; vật chứng về chiếm hữu sản phẩm & hàng hóa dùng để định đoạt, nhận hàng và là vật chứng của hợp đồng luân chuyển sản phẩm & hàng hóa bằng đường thủy .
Trên đây là một số ít thông tin về bộ chứng từ và vận đơn vận tải đa phương thức. Các cá thể, tổ chức triển khai cần khám phá kỹ những pháp luật pháp lý để việc kinh doanh thương mại được hiệu suất cao và hợp pháp .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.