3 điều cần biết về Văn phòng đăng ký đất đai khi làm Sổ đỏ

Khi thực thi những thủ tục hành chính về đất đai như làm Sổ đỏ, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ thì dân cư hoàn toàn có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện .

1. Vị trí, chức năng

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP, vị trí, chức năng Văn phòng đăng ký đất đai được lao lý đơn cử như sau :
– Vị trí : Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị chức năng sự nghiệp công thường trực Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực TW xây dựng hoặc tổ chức triển khai lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thường trực Sở Tài nguyên và Môi trường và những Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thường trực Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương ; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở thông tin tài khoản để hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp lý .

Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng theo quyết định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Chức năng : Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng triển khai đăng ký đất đai và gia tài gắn liền với đất ; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất so với trường hợp được ủy quyền theo lao lý ; kiến thiết xây dựng, quản trị, update, đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở tài liệu đất đai ; thống kê, kiểm kê đất đai ; phân phối thông tin đất đai theo pháp luật cho những tổ chức triển khai, cá thể có nhu yếu và triển khai những dịch vụ khác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tương thích với năng lượng theo pháp luật của pháp lý .
văn phòng đăng ký đất đaiNgười dân có thể nộp hồ sơ làm Sổ đỏ tại Văn phòng đăng ký đất đai (Ảnh minh họa)
 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Căn cứ Điều 2 Thông tư liên tịch 15/2015 / TTLT-BTNMT-BNV-BTC, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai như sau :

TT Nhiệm vụ, quyền hạn
1 Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản trị, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
2 Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( sau đây gọi là Giấy ghi nhận )
3 Thực hiện việc đăng ký dịch chuyển so với đất được Nhà nước giao quản trị, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
4 Lập, chỉnh lý, update, tàng trữ và quản trị hồ sơ địa chính ; đảm nhiệm, quản trị việc sử dụng phôi Giấy ghi nhận theo pháp luật của pháp lý
5 Cập nhật, chỉnh lý, đồng điệu hóa, khai thác tài liệu đất đai ; thiết kế xây dựng, quản trị mạng lưới hệ thống thông tin đất đai theo pháp luật của pháp lý
6 Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập map thực trạng sử dụng đất ; chỉnh lý map địa chính ; trích lục map địa chính
7 Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất ; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất do tổ chức triển khai, cá thể phân phối Giao hàng đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
8 Thực hiện đăng ký thanh toán giao dịch bảo vệ bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý của pháp lý
9 Cung cấp hồ sơ, map, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho những tổ chức triển khai, cá thể theo pháp luật của pháp lý

10

Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo pháp luật của pháp lý
11 Thực hiện những dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tương thích với năng lượng theo lao lý của pháp lý
12 Quản lý viên chức, người lao động, kinh tế tài chính và gia tài thuộc Văn phòng theo lao lý của pháp lý ; triển khai chính sách báo cáo giải trình theo lao lý hiện hành và tình hình thực thi nhiệm vụ về những nghành công tác làm việc được giao

3. Nộp và nhận kết quả tại Văn phòng/Chi nhánh ĐKĐĐ khi làm Sổ đỏ

Căn cứ khoản 19 Điều 1 Nghị định 148 / 2020 / NĐ-CP, khi triển khai thủ tục hành chính nghành đất đai như cấp, cấp lại, cấp đổi Giấy ghi nhận thì người dân nộp hồ sơ như sau :
Cách 1 : Hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ sơ tại Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã nơi có đất nếu có nhu yếu
Riêng thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất không được nộp tại Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã nơi có đất mà phải nộp tại :
– Sở Tài nguyên và Môi trường nếu người có nhu yếu giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất là tổ chức triển khai .
– Phòng Tài nguyên và Môi trường nếu người giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất là hộ mái ấm gia đình, cá thể .
Cách 2 : Không nộp hồ sơ tại Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã nơi có đất
* Nộp tại Văn phòng, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ( nếu địa phương chưa xây dựng bộ phận một cửa )
Lưu ý : Thông thường tổ chức triển khai thì nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh ; hộ mái ấm gia đình, cá thể thì nộp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện .
Danh sách thủ tục hành chính nghành đất đai nộp và nhận hiệu quả tại Văn phòng, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai :
– Thủ tục đăng ký đất đai, gia tài khác gắn liền với đất ;
– Cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận ( Cấp lần đầu hay còn gọi là làm Sổ đỏ lần đầu, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ, Sổ hồng ) .
– Đăng ký khi chuyển nhượng ủy quyền, Tặng cho, thế chấp ngân hàng, …
* Nộp và nhận hiệu quả tại bộ phận một cửa
Địa phương đã tổ chức triển khai bộ phận một cửa để thực thi việc tiếp đón hồ sơ và trả tác dụng thì thực thi việc đảm nhiệm hồ sơ và trả hiệu quả trải qua bộ phận một cửa theo Quyết định của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực TW, trừ trường hợp tiếp đón hồ sơ và trả hiệu quả xử lý thủ tục đăng ký đất đai, gia tài khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy ghi nhận tại khu vực ngoài trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai theo nhu yếu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất .
Kết luận : Mặc dù chức năng, nhiệm vụ và lao lý về nộp hồ sơ thủ tục hành chính nghành đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại Chi nhánh khá phức tạp, nhưng người dân cần nắm một số ít điểm trọng tâm khi nộp hồ sơ cấp, cấp lại, cấp đổi Sổ đỏ như sau :
– Địa phương chưa tổ chức triển khai bộ phận một cửa để tiếp đón hồ sơ về Sổ đỏ thì hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc nộp tại Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã nơi có đất nếu có nhu yếu .

– Nếu địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trung ương (thông thường hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Xem thêm các chính sách mới về đất đai tại đây

>> Thủ tục làm Sổ đỏ: 6 quy định phải biết khi làm Sổ đỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.