Tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài, người gốc Việt có giấy miễn thị thực

Văn phòng nhà nước đã có thông tin 118 / TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng nhà nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19, theo đó :
Nước Ta tạm dừng nhập cư so với toàn bộ người quốc tế vào Nước Ta, vận dụng từ 0 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020. Riêng so với trường hợp nhập cư với mục tiêu ngoại giao, công vụ và những trường hợp đặc biệt quan trọng ( khách quốc tế tham gia, Giao hàng những hoạt động giải trí đối ngoại quan trọng ; chuyên viên, nhà quản trị doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao … ), Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và những cơ quan tương quan triển khai cấp thị thực ( nếu cần ) và những thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và được cách ly tương thích tại cơ sở lưu trú theo đúng lao lý. Cơ quan đại diện thay mặt những nước tại Nước Ta có hình thức cam kết triển khai giám sát y tế so với công dân nước mình trong thời hạn công tác làm việc ở Nước Ta .
Tạm dừng nhập cư vì nguyên do dịch bệnh so với tổng thể những trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Nước Ta và thân nhân, vận dụng từ 0 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020 .

     Tiếp tục vận động, khuyến cáo người Việt Nam ở nước ngoài (học sinh, sinh viên, người lao động, Việt kiều) hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch ở nước sở tại. Trường hợp thực sự có nhu cầu về nước phải đăng ký với Cơ quan đại diện để kịp thời phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ngành hàng không tổ chức theo từng chuyến bay thương mại và phải đăng ký, tuân thủ sự sắp xếp theo từng chuyến, đợt, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định.

Người Nước Ta mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác làm việc quốc tế khi về nước phải tuân thủ thực thi kiểm dịch, khai báo y tế tại cửa khẩu theo tiến trình phòng chống dịch lúc bấy giờ và thực thi nhu yếu cách ly bắt buộc theo đúng lao lý .

Việt Nam tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài, người gốc Việt có giấy miễn thị thực,
áp dụng từ 0 giờ ngày 22/3/2020.

Thực hiện cách ly tập trung chuyên sâu so với mọi trường hợp nhập cư vào Nước Ta, trừ trường hợp người quốc tế nhập cư với mục tiêu ngoại giao, công vụ, người Nước Ta mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác làm việc quốc tế quay về nước và những trường hợp đặc biệt quan trọng khác. Xử lý nghiêm khắc so với những trường hợp không chấp hành cách ly, không khai báo và hành vi tiếp tay cho những trường hợp trốn cách ly .
Người quốc tế là chuyên viên, nhà quản trị doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao … có giấy xác nhận không dương thế với virus COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước thường trực cấp và được Nước Ta chấp thuận đồng ý được phép nhập cư và phải được cách ly ngặt nghèo tại cơ sở lưu trú, bảo vệ những giải pháp bảo đảm an toàn, phòng chống dịch. / .

Phạm Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.