Chia lợi nhuận công ty TNHH

Như tất cả chúng ta biết, kinh doanh thương mại nào cũng đều hướng đến lợi nhuận, trong đó có công ty TNHH. Có trường hợp nội bộ không thống nhất được việc chia lợi nhuận công ty TNHH thế nào nên trong công ty phát sinh mối bất hòa. Không ít trường hợp do vi phạm pháp lý mà doanh nghiệp bị xử phạt hành chính, thậm chí còn lợi nhuận có được bị pháp lý tước bỏ. Vậy thứ nhất doanh nghiệp cần kinh doanh thương mại đúng pháp lý, có lợi nhuận hợp pháp thì mới đem ra chia được .
Tiếp theo, doanh nghiệp cần chia lợi nhuận một cách “ thấu tình đạt lý ”. Trong bài viết dưới đây bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn rõ hơn về yếu tố chia lợi nhuận công ty TNHH .

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề chia lợi nhuận công ty TNHH

Cơ sở pháp lý kiểm soát và điều chỉnh pháp luật về yếu tố chia lợi nhuận công ty TNHH là những văn bản pháp lý như sau :

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021);
 • Luật Doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực đến 01/01/2021).

Điều kiện phân chia lợi nhuận công ty TNHH

Theo khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Bạn đang đọc: Chia lợi nhuận công ty TNHH

 • Công ty TNHH 1 thành viên và lợi nhuận trong công ty TNHH 1 thành viên như sau:

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân do một tổ chức triển khai hoặc một cá thể làm chủ chiếm hữu. Chủ sở hữu công ty sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn điều lệ của công ty .
Khoản lợi nhuận trong công ty TNHH 1 thành viên hoàn toàn có thể hiểu là phần gia tài thu được trong quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại sau khi trừ đi toàn bộ những ngân sách là thuế. Lợi nhuận được xem như thể tiềm năng của mỗi công ty trong quy trình hoạt động giải trí. Lợi nhuận càng cao, công ty làm ăn kinh doanh thương mại tăng trưởng .
Nếu trường hợp xây dựng công ty TNHH một thành viên thì sẽ không cần chăm sóc nhiều đến yếu tố chia lợi nhuận công ty do Chủ sở hữu sẽ được tận hưởng tổng thể những lợi nhuận thu được .

===>>> Xem thêm:  Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên và lợi nhuận trong công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 49 Luật doanh nghiệp năm 2020 ( có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 1/1/2021 ) về quyền của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau :

“ Điều 49. Quyền của thành viên Hội đồng thành viên

 1. Thành viên Hội đồng thành viên có các quyền sau đây:
  c) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật”.

Theo lao lý tại Khoản 27 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2020 ( có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 1/1/2021 ), đơn cử như sau :

“ 27. Phần vốn góp là tổng giá trị gia tài của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ suất giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh ” .

===>>> Xem thêm: Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Và điều kiện kèm theo để chia lợi nhuận được biểu lộ rõ tại Điều 69 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau :

“ Điều 69. Điều kiện để chia lợi nhuận
Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho những thành viên sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác theo pháp luật của pháp lý, bảo vệ giao dịch thanh toán đủ những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận ” .

Như vậy, những thành viên sẽ được công ty chia lợi nhuận tương ứng với tỉ lệ vốn đã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định với điều kiện kèm theo tiên phong là công ty kinh doanh thương mại có lãi. Tuy nhiên phải kèm theo thêm điều kiện kèm theo :

  • Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật;
  • Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận. Tức là công ty trước tiên phải nộp tất cả các khoản thuế cần phải đóng, các khoản tài chính khác theo quy định.

Trong quy trình đo lường và thống kê chia lợi nhuận, công ty phải bảo vệ sau khi chia lợi nhuận vẫn còn năng lực kinh tế tài chính để thanh toán giao dịch những khoản nợ, thanh toán giao dịch những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài đến hạn trả. Như vậy công ty không bảo vệ năng lực thanh khoản thì không được chia lợi nhuận .
Chia lợi nhuận công ty TNHH

Cách thức phân chia lợi nhuận công ty TNHH

Vấn đề phân chia lợi nhuận ở công ty TNHH chỉ đặt ra với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên và thường được thực hiện theo 2 cách sau:

 • Chia theo thỏa thuận, cam kết giữa các thành viên công ty

Việc phân loại lợi nhuận theo thỏa thuận hợp tác của thành viên công ty được ghi nhận tại Điều lệ công ty bởi đây là văn bản thỏa thuận hợp tác giữa những thành viên về việc xây dựng công ty và nguyên tắc trong quy trình hoạt động giải trí của công ty. Ngay từ khi xây dựng công ty TNHH hai thành viên trở lên, những thành viên sẽ tự thỏa thuận hợp tác với nhau về nguyên tắc phân loại lợi nhuận, sau đó mới ghi nhận vào Điều lệ. Trường hợp cách chia không còn tương thích thì hoàn toàn có thể triển khai sửa đổi, bổ trợ Điều lệ về việc phân loại .
Căn cứ theo pháp luật tại điểm l khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về điều lệ công ty thì Điều lệ công ty có nội dung ghi nhận nguyên tắc “ phân loại lợi nhuận sau thuế và giải quyết và xử lý lỗ trong kinh doanh thương mại ” .
Trường hợp công ty TNHH tiếp đón vốn góp của thành viên mới, thì giữa thành viên này và công ty hoàn toàn có thể có biên bản thỏa thuận hợp tác về việc góp vốn kinh doanh thương mại và trong đó phải có thỏa thuận hợp tác về việc phân loại lợi nhuận .

 • Chia lợi nhuận theo phần vốn góp tương ứng của thành viên

Theo lao lý tại Điểm c Khoản 1 Điều 49 Luật doanh nghiệp năm 2020 ( có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 1/1/2021 ) về quyền của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau :

“ Điều 49. Quyền của thành viên Hội đồng thành viên

 1. Thành viên Hội đồng thành viên có các quyền sau đây:
  c) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, dựa trên số vốn góp của từng thành viên công ty sẽ thực thi phân loại tỷ suất Tỷ Lệ lợi nhuận : số vốn góp của thành viên càng nhiều thì phần lợi nhuận nhận được sẽ nhiều hơn so với những thành viên góp vốn ít hơn. Đây là phương pháp phân loại lợi nhuận được rất nhiều công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn vận dụng .

Thủ tục phân chia lợi nhuận công ty TNHH

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty đưa ra đề xuất kiến nghị giải pháp sử dụng lợi nhuận dựa trên Điều lệ công ty, mức góp vốn của từng thành viên, trình cho Hội đồng thành viên trong cuộc họp Hội đồng thành viên .
Hội đồng thành viên địa thế căn cứ vào Điều lệ, báo cáo giải trình kinh tế tài chính triển khai biểu quyết để trải qua giải pháp sử dụng và phân loại lợi nhuận .
Hội đồng thành viên ra quyết định hành động phân loại lợi nhuận .
Lưu ý : Trường hợp công ty TNHH thực thi chia lợi nhuận cho những thành viên khi chưa phân phối đủ những điều kiện kèm theo về chia lợi nhuận như đã nêu trên thì :

 • Các thành viên công ty phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận;
 • Hoặc liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cho đến khi các thành viên hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận tương đương với lợi nhuận đã chia.

Tóm tắt tư vấn về vấn đề chia lợi nhuận công ty TNHH

Mục đích của những chủ thể khi xây dựng doanh nghiệp là muốn hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và tìm kiếm lợi nhuận. Theo pháp lý hiện hành, lợi nhuận của công ty được phân loại chỉ khi công ty kinh doanh thương mại có lãi, đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác theo pháp luật của pháp lý và bảo vệ thanh toán giao dịch đủ những khoản nợ cùng nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận .
Với những nghiên cứu và phân tích ở trên, hoàn toàn có thể tóm tắt quan điểm tư vấn về chia lợi nhuận công ty TNHH như sau :

 • Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì trường hợp thành lập công ty TNHH một thành viên thì sẽ không cần quan tâm nhiều đến vấn đề chia lợi nhuận công ty do Chủ sở hữu sẽ được hưởng thụ tất cả những lợi nhuận thu được.
 • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận.

Các vấn đề liên quan tới chia lợi nhuận công ty TNHH

Nếu bạn cần được tư vấn trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp và luật đầu tư của Công ty Luật Thái An. Luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

Dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Công ty Luật Thái An

Công ty Luật Thái An ™ tự hào có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm tay nghề và hiểu biết sâu rộng về luật doanh nghiệp. Khi sử dụng dịch vụ ĐK doanh nghiệp và dịch vụ ĐK góp vốn đầu tư của chúng tôi người mua được hưởng nhiều quyền lợi : Phòng ngừa mọi rủi ro đáng tiếc pháp lý ; Thương Mại Dịch Vụ trọn gói, hồ sơ nhanh gọn, ngân sách ít, chủ trương hậu mãi tốt, giảm phí tới 20 % cho những lần sử dụng dịch vụ tiếp theo .

===>>> Xem thêm:

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.