Cách xử lý chi phí không có hóa đơn GTGT đầu vào – Tư vấn Rồng Việt

Cách xử lý chi phí không có hóa đơn? Chi phí mua hàng của người dân, chi phí thuê nhân công ngoài, chi phí vận chuyển thuê cá nhân, chi phí thuê nhà của cá nhân, chi phí thuê xe cá nhân. Không có hóa đơn đầu vào. Kế toán Rồng Việt xin hướng dẫn cách xử lý chi phí không có hóa đơn đầu vào đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

cách xử lý chi phí không có hóa đơn

Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC pháp luật :

Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ. (Không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN).

– Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy hải sản của người sản xuất, đánh bắt cá trực tiếp bán ra .
– Mua loại sản phẩm bằng tay thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, tuy nhiên, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa. Hoặc nguyên vật liệu tận dụng từ mẫu sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công bằng tay không kinh doanh thương mại trực tiếp bán ra .
– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá thể tự khai thác trực tiếp bán ra .
– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt .
– Mua gia tài, dịch vụ của hộ, cá thể không kinh doanh thương mại trực tiếp bán ra .
– Mua hàng hóa, dịch vụ của cá thể, hộ kinh doanh thương mại ( không gồm có những trường hợp nêu trên ). Có mức lệch giá dưới ngưỡng lệch giá chịu thuế giá trị ngày càng tăng ( 100 triệu đồng / năm ) .

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ

Do người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc người được chuyển nhượng ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính đúng mực, trung thực .
Doanh nghiệp mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ .
Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt .
Trường hợp giá mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời gian mua hàng thì cơ quan thuế địa thế căn cứ vào giá thị trường tại thời gian mua hàng dịch vụ cùng loại hoặc tương tự như trên thị trường xác lập lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế. ”

Như vậy:

1, Nếu:

– Mua hàng hóa của người dân tự sản xuất, đánh bắt cá trực tiếp bán ra .
– Mua gia tài, dịch vụ của hộ, cá thể không kinh doanh thương mại trực tiếp bán ra .
– Mua hàng hóa, dịch vụ của cá thể, hộ kinh doanh thương mại có mức lệch giá dưới 100 triệu đồng / năm .
=> Thì phải lập Bảng kê thu mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01 / TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014 / TT-BTC .

2, Nếu Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên:

=> Thì nhu yếu cá thể liên hệ với Chi cục Thuế nơi cư trú để hướng dẫn lập hóa đơn lẻ giao cho Công ty và kê khai nộp thuế theo pháp luật .

3, Nếu thuê cá nhân dạng: Hợp đồng lao động thời vụ, hợp đồng giao khoán:

=> Thì phải khấu trừ thuế TNCN .

Cách xử lý chi phí không có hóa đơn từng trường hợp như sau:

I. Nếu DN mua hàng hoá, dịch vụ, tài sản của:

– Mua hàng hóa của người dân tự sản xuất, đánh bắt cá, khai thác …
– Mua gia tài, dịch vụ của hộ, cá thể KHÔNG kinh doanh thương mại .
– Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ, Cá nhân KINH DOANH có mức lệch giá < 100 triệu / năm

=> Cách giải quyết và xử lý để đưa vào chi phí hài hòa và hợp lý, Doanh Nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng :

– Hợp đồng mua và bán hàng hoá, dịch vụ .
– Chứng từ thanh toán giao dịch : Tiền mặt hoặc giao dịch chuyển tiền đều được ( Vì không có hóa đơn ) .
– Biên bản chuyển giao sản phẩm & hàng hóa .
– Bảng kê sản phẩm & hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu 01 / TNDN .
– Bảng kê 01 / TNDN những bạn lập theo pháp luật bên trên nhé và lập khi mua hàng ( khi chuyển giao sản phẩm & hàng hóa ) .

Ví dụ 1:

Doanh Nghiệp bạn đi mua hàng nông sản, thủy hải sản của Người dân tự sản xuất, đánh bắt cá :
-> Không phân biệt lệch giá trên hay dưới 100 triệu / năm .
=> Các bạn chỉ cần làm 1 bộ hồ như trên là được đưa vào chi phí .

Ví dụ 2:

Doanh Nghiệp bạn đi mua xe xe hơi đã sử dụng của cá thể. ( Thuộc trường hợp mua gia tài của cá thể không kinh doanh thương mại ( theo Thông tư 96 nêu trên ) )
– Vì cá thể bán gia tài đã qua sử dụng ( không kinh doanh thương mại ). Thì không phải khai, nộp thuế, nên cơ quan thuế không cấp hóa đơn ( Không có hóa đơn ) .
-> Doanh Nghiệp cần phải sẵn sàng chuẩn bị 1 bộ hồ sơ. Hợp đồng mua và bán, biên bản chuyển giao, chứng từ giao dịch thanh toán, Bảng kê 01 / TNDN .
Quan trọng nhất : Là Doanh Nghiệp phải làm thủ tục sang tên đổi chủ .
– Sau khi đã nộp thuế trước bạ và Ô tô mang tên Doanh Nghiệp thì Doanh Nghiệp được trích khấu hao thông thường .

Ví dụ 3:

Doanh Nghiệp bạn đi mua văn phòng phẩm của hộ cá thể kinh doanh thương mại :

– Nếu: Thuộc trường hợp mua hàng hóa của hộ cá nhân kinh doanh có mức doanh thu < 100tr/năm:

-> Thì những bạn cần sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ như trên : Hợp đồng, chứng từ giao dịch thanh toán, biên bản chuyển giao sản phẩm & hàng hóa, Bảng kê 01 / TNDN .
– Nếu hộ cá thể kinh doanh thương mại đó có mức lệch giá từ 100 triệu / năm trở lên :
-> Thì nhu yếu hộ, cá thể kinh doanh thương mại đó lên Chi cục thuế để mua hóa đơn kinh doanh bán lẻ cấp cho Doanh Nghiệp ( Chi tiết xem phần II bên dưới nhé )

II. Nếu mua hàng hóa, dịch vụ của:

– Cá nhân, hộ KINH DOANH có mức lệch giá từ 100 triệu / năm trờ lên :
-> Thì nhu yếu Hộ mái ấm gia đình, cá thể đó phải liên hệ với Chi cục thuế để kê khai thuế, và nộp thuế. -> Và Cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn bán hàng để Hộ mái ấm gia đình, cá thể kinh doanh thương mại giao cho Doanh Nghiệp .

=> Cách giải quyết và xử lý để đưa vào chi phí hài hòa và hợp lý, Doanh Nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng :

– Hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ …
– Chứng từ giao dịch thanh toán ( Nếu trên 20 tr phải chuyển khỏa, vì có hóa đơn )
– Hóa đơn bán hàng ( Mua của chi cục thuế )
– Biên bản chuyển giao sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, … .

Ví dụ 4: Cùng theo Ví dụ 3 bên trên:

– Doanh Nghiệp bạn đi mua văn phòng phẩm của hộ, cá thể kinh doanh thương mại mà có Doanh thu từ 100 tr / năm trở lên :
-> Thì phải có hóa đơn bán hàng ( + ) 1 bộ hồ sơ như trên để được đưa vào chi phí .

III. Nếu thuê cá nhân làm dịch vụ (Hợp đồng thời vụ, giao khoán):

Như : Thuê cá thể, tổ đội kiến thiết xây dựng, thuê tổ đội lắp ráp, thuê cá thể luân chuyển …
Ví dụ : Chi phí thuê lao động ngoài lắp ráp kèm vật tư để thực thi dịch vụ thì :
1, Nếu Công ty ký Hợp đồng dịch vụ giao khoán lắp ráp kèm vật tư với hộ, cá thể kinh doanh thương mại có mức lệch giá từ 100 triệu đồng / năm trở lên :
-> Thì Công ty đề xuất cá thể liên hệ với Chi cục Thuế nơi cư trú để xem xét hướng dẫn lập hóa đơn lẻ giao cho Công ty và kê khai nộp thuế .
2, Nếu hộ, cá thể kinh doanh thương mại có lệch giá dưới 100 triệu đồng / năm thuộc trường hợp không được bán hóa đơn :
-> Công ty triển khai lập Bảng kê thu mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào theo pháp luật bên trên .
3, Nếu Công ty ký hợp đồng với những cá thể không kinh doanh thương mại để xây đắp lắp ráp :
-> Thì với mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên, Công ty có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 10 % trên thu nhập trước khi trả tiền thù lao cho cá thể trả .

Chi phí thuê cá nhân thi công lắp đặt:

– Trường hợp cá thể đội trưởng là cá thể kinh doanh thương mại trong nghành nghề dịch vụ kiến thiết xây dựng, lắp ráp tương thích với pháp luật của pháp lý, kê khai theo chiêu thức khoán. Không sử dụng hóa đơn, ký hợp đồng cung ứng dịch vụ kiến thiết xây dựng, lắp ráp với Công ty, nếu có nhu yếu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán hóa đơn lẻ cho cá thể kinh doanh thương mại theo từng lần phát sinh và không thu tiền .
-> Tỷ lệ % thuế GTGT, TNCN, so với hoạt động giải trí phân phối dịch vụ, thiết kế xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu là 5 % và 2 % theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 92/2015 / TT-BTC nêu trên .
Cụ thể : Doanh Nghiệp bạn thuê dịch vụ kiến thiết xây dựng của 1 đội nhân công ( có 1 người đứng ra làm đội trưởng )
– Nếu đội trưởng là người đại diện thay mặt ( theo ủy quyền ) thì Doanh Nghiệp khấu trừ 10 % thuế TNCN ( Cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn ) .
– Nếu đội trưởng là cá thể kinh doanh thương mại thì Cá nhân đó phải mang hợp đồng, chứng từ thanh toán giao dịch, biên bản nghiệm thu sát hoạch, CMT … lên cơ quan thuế để mua hóa đơn kinh doanh nhỏ -> Sau đó thì đưa cho Doanh Nghiệp .

Chi phí thuê hợp đồng giao khoán nhân công:

Trường hợp của Công ty hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ thiết kế xây dựng. Nhận thầu thiết kế những khuôn khổ khu công trình cho người mua. Một số phần việc làm kiến thiết Công ty giao khoán cho cá thể. Không ĐK kinh doanh thương mại triển khai theo hợp đồng ký kết giao khoán nhân công. ( Không bao thầu nguyên vật liệu và Công ty chịu thuế TNCN ). Thì khoản chi phí này ( gồm có số thuế TNCN Công ty nộp thay cá thể là 10 % trên giá trị hợp đồng ). Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế TNDN. Nếu cung ứng điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014 / TT-BTC. ( Đã được sửa đổi, bổ trợ tại Điều 4 Thông tư số 96/2015 / TT-BTC ) .

IV. Chi phí thuê nhà của cá nhân, chi phí thuê xe ô tô của cá nhân:

Theo khoản 2.5 điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC
– Nếu Doanh Nghiệp thuê gia tài của cá thể thì hồ sơ để xác lập chi phí được trừ là hợp đồng thuê gia tài và chứng từ trả tiền thuê gia tài .
– Nếu Doanh Nghiệp thuê gia tài của cá thể mà tại hợp đồng thuê gia tài có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá thể. Thì hồ sơ để xác lập chi phí được trừ là. -> hợp đồng thuê gia tài. -> Chứng từ trả tiền thuê gia tài và chứng từ nộp thuế thay cho cá thể .
– Nếu Doanh Nghiệp thuê gia tài của cá thể mà tại hợp đồng thuê gia tài có thỏa thuận hợp tác tiền thuê gia tài chưa gồm có thuế ( thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập cá thể ) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá thể. Thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê gia tài bao .

Như vậy cách xử lý chi phí không có hóa đơn như sau:

  1. Nếu trên hợp đồng thể hiện là bên DN chịu thuế thay:

– Nếu mức thuê < 100 tr / năm thì Doanh Nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng : Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán giao dịch – Nếu mức thuê từ 100 tr trở lên thì Dn cần chuẩn bị sẵn sàng : Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán giao dịch, Chứng từ kê khai và nộp thuế thay chủ nhà

  1. Nếu trên hợp đồng thể hiện là Cá nhân chịu thuế.

– Dù là trên hay dưới 100 tr thì Dn chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng : Hợp đồng thuê nhà, chứng từ giao dịch thanh toán .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *