Chi phí môi giới cho cá nhân – Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn CAF

Chi phí môi giới hoa hồng cho cá nhân có tính vào chi phí được trừ không

Chi phí môi giới hoa hồng cho cá nhân có được tính vào tiền giảm trừ khi tính thu nhập cá nhân không. Dịch vụ kế toán CAF xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết tại đây nhé.

Doanh nghiệp tiếp tục chi môi giới hoa hồng cho cá nhân ra mắt. Liệu khoản ngân sách này có được tính vào khoản ngân sách được trừ không. Khi xác lập thu nhập tính thuế có tính vào khoản ngân sách đươc trừ này không dựa vào những văn bản pháp lý nào .

Quy định giảm trừ khi tính thuế TNCN với chi phi môi giới hoa hồng

Chi phí môi giới hoa hồng được tính vào chi phí được trừ khi đáp ứng một số điều kiện. Bộ tài chính đã ban hành những văn bản pháp lý hướng dẫn nghiệp vụ khi tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Quy định về thuế TNDN

Dựa vào Điều 6, khoản 1 và khoản 2 của điểm 2.4 thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định và hướng dẫn về những khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Loại bỏ những khoản chi không được trừ thì những khoản chi tại khoản 2. Ngân sách chi tiêu tiền hoa hồng của doanh nghiệp sẽ được tính vào khoản chi được trừ nếu cung ứng đủ những yếu tố sau :

 • Những khoản ngân sách hoa hồng cho cá nhân mà thực tiễn phát sinh tương quan tới hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp
 • Những khoản chi vừa đủ hóa đơn và chứng từ hợp pháp
 • Các khoản chi vừa đủ hóa đơn mua sản phẩm & hàng hóa dịch vụ trong từng lần có giá trị tiền thu được lớn hơn 20 triệu, giá đã gồm có thuế Hóa Đơn đỏ VAT khi giao dịch thanh toán cần có chứng từ giao dịch thanh toán hóa đươn không dùng tiền mặt .

Những khoản chi không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế

Nếu những khoản chi hoa hồng, dịch vụ không có hóa đơn hoặc được lập bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ quy định chi tiết tại mẫu số 01/TNDN mà doanh nghiệp không lập bảng kê với chứng từ kèm theo phải thanh toán cho người bán hàng và người mua hàng trong những trường hợp:

Mua làm vật dụng, gia tài và dịch vụ của hộ mái ấm gia đình và cá nhân không được kinh doanh thương mại và trực tiếp bán hàng .
Kèm bảng kê mua hàng và dịch vụ của người đại điện pháp lý hay được ủy quyền đã ký và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về sự đúng chuẩn và trung thực
Doanh nghiệp thu mua sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ đã lập bảng kê vào ngân sách được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt .

Tham khảo thêm thông tư đã quy định tại tại điều 6, khoản 2, điểm 2.21 của Thông tư 78/2014/T-BTC
Nội dung phần chi này không được vượt quá 15% số chi thực tế bao gồm tiền chi quảng cáo, tiếp thị và chi khuyến mãi hay hoa hòng môi giới, chi tiết số khoản chi được trừ gồm tiền chi quảng cáo và tiền chi tiếp thị, tiền cho biếu tặng, hàng hóa, dịch vụ. khách hàng.

 • Tổng số những khoản tiền được trừ sẽ không gồm có những khoản chi khống chế theo pháp luật ở thời gian này, với hoạt động giải trí thương mại, tổng tiền ngân sách này sẽ không gồm giá mua sản phẩm & hàng hóa bán ra .
 • Trường hợp sản phẩm & hàng hóa đã nhập khẩu thì giá mua phải gồm thuế nhập khẩu và tiền thuế tiêu thụ sản phẩm & hàng hóa, tiền thuế bảo vệ môi trường tự nhiên. Với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại đặc trưng như sổ số, game show có thưởng, đặt cọc, casino … thì số tiền được trừ sẽ không có tiền ngân sách trả thường .

Dựa theo điểm M, khoản 2, điều 9 của Luật số 32/2013 / QH13 những khoản chi được trừ và không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế sẽ tính như sau :
“ m ) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, tương hỗ tiếp thị, tương hỗ ngân sách tương quan trực tiếp đến hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại vượt quá 15 % tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không gồm có những khoản chi lao lý tại điểm này ; so với hoạt động giải trí thương mại, tổng số chi được trừ không gồm có giá mua của hàng hoá bán ra ”
Dựa theo bộ luật số 71/2014 / QH13 lao lý tại điều 1, khoản 4 sửa đổi và bổ trợ những khoản thuế trong bộ luật thu nhập doanh nghiệp số 14/2008 / QH12 đã được sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều theo Luật số 32/2013 / QH13 .
“ 4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9. ” pháp luật tiền hoa hồng môi giới với cá nhân sẽ bị khống chế mức ngân sách được trừ, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày ( 1/1/2015 )

Quy định về thuế TNCN với tiền phí môi giới hoa hồng cho cá nhân

Quy định đơn cử tại điểm C, khoản 2, Điều TT111 / 2013 / TT-BTC về thu nhập chịu thuế như sau :
c ) Tiền công được ghi nhận ở những hình thức là : tiền hoa hồng của đại lý bán hàng, tiền môi giới, tham gia cá hội nghị nghiên cứu và điều tra khoa học …
Quy định tại điểm I, của khoản 1, điều 25 TT111 / 2013 / TT-BTC về khấu trừ thuế TNCN
Đối với những đơn vị chức năng, tổ chức triển khai trả tiền công và những khoản tiền chi với những cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, có hướng dẫn tại điểm c, d của khoản 2 điều 2 của thông tư trên. Quy định ký hợp đòng lao đông dưới 03 tháng mà có mức trả tiền thu nhập từ ( 2.000.000 ) đồng / lần trở lên thì phải khấu trừtheo mức 10 % trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân .

Như vậy theo quy định trên thì khi trả tiền hoa hồng cho nhà môi giới mà trên 2.000.000đ/ lần, thì doanh nghiệp khấu trừ 10% thuế trước khi chi trả

Như vậy khi quyết toán thuế TNDN nếu đã phat sinh những khoản chi phí tiền hoa hồng môi giới cho cá nhân thì sẽ được tính vào chi phí được trừ khi chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện:

Tiền ngân sách môi giới hoa hông được xem là khoản chi trong thực tiễn phat sinh có tương quan tới hoạt động giải trí sản xuất, và kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .
Khoản ngân sách môi giới hoa hồng phải gồm có :

 • Hợp đồng môi giới

 • Biên bản xác nhận việc làm triển khai xong
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả tiền hoa hồng cho cá nhân ( Nếu có )
 • Chứng từ chi tiền ( Phiếu chi ) ghi rõ số lượng, giá trị, ngày tháng, địa chỉ, số CMND của người phân phối dịch vụ và chữ ký của hai bên .
 • Bảng kê thu mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn được lập theo Mẫu số 01 / TNDN ( Ghi rõ số tiền chi trả cho hoa hồng môi giới theo hợp đồng môi giới … )

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN

Trường hợp kê khai thuế TNCN và khấu trừ hướng dẫn kê khai sau thuế chi trả với người môi giới cần thực hiện theo mẫu
02/KK- TNCN theo tháng hoặc quý áp dụng với các chỉ tiêu:

 • Chỉ tiêu 24 hoặc 25 : Số người đã khấu trừ thuế ( Cá nhân cư trú hoặc không cư trú )
 • Chỉ tiêu 28 hoặc 29 : Tổng thu nhập cá nhân chi trả cho người lao động ( Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc cá nhân không cư trú )
 • Chỉ tiêu 36 hoặc 37 : Số thuế TNCN đã khấu trừ ( Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc cá nhân không cư trú )

=> Cuối năm kế toán quyết toán tại nguồn và kê khai trên tờ khai 05KK – TNCN, phụ lục 05-2 BK – TNCN

Từ trước năm 2015 các khoản chi tiền hoa hồng môi giới và những khoản chi khác sẽ bị khống chế 10-15 % của các khoản chi phí được trừ nhưng từ năm 2015, mức chi của những khoản này không bị khống chế

Hướng dẫn hạch toán tiền chi hoa hồng môi giới doanh nghiệp

Căn cứ chứng từ chi, kế toán hạch toán

Hạch toán tiền hoa hồng môi giới bán hàng

Nợ TK 641
Có TK 111, 112

Hướng dẫn hạch toán tiền hoa hồng môi giới cho những hoạt động sản xuất, dịch vụ khác:

Nợ TK 154, 627
Có TK 111, 112

Tiền hoa hồng môi giới cho hoạt động giải trí người mua khác :

Nợ TK 642
 Có TK 111, 112

Dịch vụ kế toán CAF chúc quý doanh nghiệp thành công vững bước trên con đường kinh doanh của mình.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gmail: dienhoa10h@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Từ khóa: kế toán Bình Dương, Dịch vụ kế toán thuế tại Bình Dương, Dịch vụ kế toán thuế tại Bình Dương, Công ty dịch vụ kế toán tại Bình Dương, Công ty dịch vụ kế toán thuế uy tín tại Bình Dương, kế toán Bình Dương, Dịch vụ kế toán thuế tại Bình Dương, Dịch vụ kế toán thuế tại Bình Dương, Công ty dịch vụ kế toán tại Bình Dương, Công ty dịch vụ kế toán thuế uy tín tại Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *