Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định 2021?

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là một hình thức phổ cập lúc bấy giờ trong hoạt động giải trí đấu thầu, đặc biệt quan trọng là trong những gói thầu shopping. Tuy nhiên, những bên mời thầu cũng như nhà thầu vẫn còn rất mơ hồ so với những thủ tục chào hàng cạnh tranh rút gọn .

Chính vì lý do này, tổng đài tư vấn 19006557 xin cung cấp đến quý khách hàng về quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là gì?

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là phương pháp được thực thi với gói thầu có hạn mức theo pháp luật tại Nghị định 63/2014 / NĐ-CP, đơn cử :

– Tối đa 500 triệu đồng áp dụng với gói thầu của các hoạt động logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt mà không thuộc về xây dựng, lắp đặt, nghiệp thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ…

– Tối đa 01 tỷ đồng vận dụng với gói thầu mua và bán sản phẩm & hàng hóa tiếp tục được sử dụng, thông dụng trên thị trường và tương tự nhau về đặc tính, tiêu chuẩn và chất lượng .
– Tối đa 20 triệu đồng so với gói thầu mua sản phẩm & hàng hóa tiếp tục .

Hạn mức chào hàng cạnh tranh rút gọn ?

Theo quy định hạn mức chào hàng cạnh tranh theo tiến trình rút gọn vận dụng so với gói thầu pháp luật tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu lao lý tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu so với shopping tiếp tục có giá trị không quá 200 triệu đồng .

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn như thế nào?

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn sẽ bao gồm 05 bước như sau:

Bước 1 : Chuẩn bị và gửi bản nhu yếu làm giá chào hàng cạnh tranh rút gọn

– Bản nhu yếu làm giá gồm những nội dung được lao lý tại điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP .
– Thời gian sẵn sàng chuẩn bị và nộp làm giá tối thiểu 03 ngày thao tác, kể từ ngày tiên phong phát hành bản nhu yếu làm giá .
– Không nêu nhu yếu về bảo vệ dự thầu
– Chủ thể mời thầu triển khai bước đăng tải thông tin chào hàng trên những phương tiện đi lại báo chí truyền thông, trên trang mạng lưới hệ thống đấu thầu vương quốc hoặc gửi tối thiểu đến 03 nhà thầu hoàn toàn có thể thực thi gói thầu bằng hình thức trực tiếp bản nhu yếu làm giá .
Bên mời thầu liên tục phát hành không tính tiền khi có bất kỳ nhà thầu muốn tham gia gửi trực tiếp, qua bưu điện, email …

Bước 2 : Nộp và tiếp đón làm giá chào hàng cạnh tranh rút gọn

– Thông qua hình thức gửi trực tiếp, qua bưu điện, email, fax bên nhận thầu dựa trên bản nhu yếu làm giá nộp 01 bản báo giá ( làm giá phải được bảo mật thông tin bởi những bên ) .
– Các làm giá nộp trước khi đóng thầu gồm những nội dung theo điểm b Khoản 2 điều 59 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP sẽ được chủ thể mời thầu ra thông tin bằng văn bản đảm nhiệm .

Bước 3:  Đánh giá các báo giá quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

– Các làm giá được lựa chọn phải thỏa mãn nhu cầu những yếu tố trong bản nhu yếu làm giá, làm giá thấp nhất và tương thích với giá gói thầu sau khi sửa đổi, kiểm soát và điều chỉnh và trừ đi những giá khác .
– Bên mời thầu thực thi bước này hoàn toàn có thể tự nhìn nhận hoặc mời bên nhận thầu đến tranh luận về hợp đồng .

Bước 4 : Trình, đánh giá và thẩm định, phê duyệt và công khai minh bạch tác dụng nhà thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn

– Chủ thể mời thầu trình tác dụng lựa chọn nhà thầu, trong đó nếu rõ quan điểm của bên mời thầu về những nội dung nhìn nhận của tổ chuyên viên .

– Việc thẩm định kết quả nhà thầu cần thực hiện theo nguyên tắc chung tại Khoản 1 và việc thẩm định cần có đầy đủ hồ sơ, nội dung thẩm định, báo cáo tại Khoản 4 theo nghị định 63/2014/NĐ-CP.

– Thực hiện phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu bằng văn bản, lập báo cáo giải trình hiệu quả phê duyệt .
– Chủ thể mời thầu công khai minh bạch hiệu quả lựa chọn nhà thầu lên báo chí truyền thông, mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc chậm nhất 07 ngày thao tác kể từ ngày có văn bản hiệu quả .

Bước 5 : Hoàn thiện và kí kết hợp đồng chào hàng cạnh tranh rút gọn

Quyết định phê duyệt tác dụng giữa những nhà thầu, biên bản tranh luận hợp đồng và 1 số ít văn bản khác là địa thế căn cứ để xác lập hợp đồng giữa những bên .

Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn mới nhất

Theo mục 6 chương VIII về biểu mẫu hợp đồng tại thông tư 11/2015 / TT-BKHĐT hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh theo tiến trình rút gọn gồm có những tài liệu sau :
– Đơn chào hàng ;
– Bản cam kết thực thi gói thầu theo Mẫu số 01 Chương III về biểu mẫu ;
– Thỏa thuận liên danh trường hợp là nhà thầu liên danh theo mẫu số 08 Chương III về biểu mẫu ;
– Bảo lãnh dự thầu theo mẫu số 04 a hoặc mẫu số 04 b chương III về biểu mẫu ;
– Tài liệu chứng tỏ tư cách hợp lệ của người ký đơn chào hàng, của nhà thầu và tài liệu chứng tỏ năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu ;
– Bảng tổng hợp giá chào theo mẫu 05 chương III về biểu mẫu ;
– Các tài liệu khác có tương quan .
Ngoài ra, theo mục 10 chương VIII lao lý Hồ sơ đề xuất kiến nghị phải do nhà thầu chuẩn bị sẵn sàng gồm có 01 bản gốc và tối đa 03 bản chụp

Mẫu báo cáo giải trình nhìn nhận chào hàng cạnh tranh rút gọn

Căn cứ vào khoản 4 Điều 3 Thông tư 23/2015 / TT-BKHĐT thì báo cáo giải trình nhìn nhận theo gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh được thực thi trên cơ sở vận dụng, chỉnh sửa những Mẫu sau :

– Mẫu số 01 Báo cáo đánh giá cho một giai đoạn một túi hồ sơ đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Mẫu số 02 Báo cáo nhìn nhận cho một quy trình tiến độ hai túi hồ sơ so với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp vận dụng phương pháp một tiến trình hai túi hồ sơ
– Mẫu số 03 Báo cáo nhìn nhận hồ sơ dự thầu so với gói thầu dịch vụ tư vấn .

Trên đây nội dung tư vấn Luật Hoàng Phi về các quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn cũng như các mẫu hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành mọi thắc mắc của quý vị xin vui lòng trao đổi trực tiếp với Bộ phận tư vấn 19006557.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.