Trường hợp nào được chấm dứt hợp đồng lao động 2021?

Hợp đồng lao động thể hiện sự giàng buộc giữa người sử dụng lao động với người lao động. Tuy nhiên không phải người sử dụng lao động hoặc người lao động nào cũng biết đầy đủ các quy định về việc chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, nhằm giải đáp những thắc mắc của các bên TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 1900 6557Công ty Luật Hoàng Phi tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động trong đó có vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động.

Quý khách hàng cần tư vấn về vấn đề nêu trên, vui lòng liên hệ với TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 1900 6557 để được các Luật sư của chúng tôi tư vấn và giải đáp.

>> >> >> Tham khảo : Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Quy định của pháp luật lao động về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động:

Dựa theo quy định Điều 34 Bộ luật lao động về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động:

Điều 34. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này .
2. Đã hoàn thành xong việc làm theo hợp đồng lao động .
3. Hai bên thỏa thuận hợp tác chấm dứt hợp đồng lao động .
4. Người lao động bị phán quyết phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo pháp luật tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm việc làm ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .
5. Người lao động là người quốc tế thao tác tại Nước Ta bị trục xuất theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý, quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
6. Người lao động chết ; bị Tòa án công bố mất năng lượng hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết .
7. Người sử dụng lao động là cá thể chết ; bị Tòa án công bố mất năng lượng hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá thể chấm dứt hoạt động giải trí hoặc bị cơ quan trình độ về ĐK kinh doanh thương mại thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông tin không có người đại diện thay mặt theo pháp lý, người được chuyển nhượng ủy quyền triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện thay mặt theo pháp lý .
8. Người lao động bị giải quyết và xử lý kỷ luật sa thải .
9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật tại Điều 35 của Bộ luật này .
10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo lao lý tại Điều 36 của Bộ luật này .
11. Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo lao lý tại Điều 42 và Điều 43 của Bộ luật này .
12. Giấy phép lao động hết hiệu lực hiện hành so với người lao động là người quốc tế thao tác tại Nước Ta theo lao lý tại Điều 156 của Bộ luật này .
13. Trường hợp thỏa thuận hợp tác nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt nhu yếu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận hợp tác thử việc .

Tư vấn quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động là sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. Sự kiện pháp lý làm chấm dứt họp đồng lao động hoàn toàn có thể do hành vi pháp lý của những chủ thể tương quan hoặc do sự biến pháp lý không phụ thuộc vào vào ý chí của con người .

–  Hợp đồng lao động chấm dứt do hành vi pháp lý của các chủ thể liên quan (người lao động, người sử dụng lao động, Nhà nước)

Hợp đồng lao động là hiệu quả thỏa thuận hợp tác trên cơ sở thống nhất ý chí giữa người sử dụng lao động và người lao động. Vì vậy, những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động được pháp luật trong Bộ luật lao động trước hết là những trường hợp do ý chí chung của cả hai bên, như :

+ Hết hạn hợp đồng lao động

Thời hạn hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận hợp tác khi giao kết hợp đồng lao động và nó là một trong những nội dung hầu hết của hợp đồng lao động. Khi hết hạn hợp đồng lao động, nếu những bên không có nhu yếu liên tục duy trì quan hệ lao động thì có quyền chấm dứt hợp đồng. Đây là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động được lao lý trong toàn bộ những Bộ luật Lao động và Luật Sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Bộ luật Lao động ở nước ta từ trước đến nay .

+ Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động

Công việc người lao động phải làm cũng là một trong những nội dung đa phần của hợp đồng lao động do hai bên thống nhất khi giao kết hợp đồng lao động. Vì vậy, khi việc làm theo hợp đồng lao động đã triển khai xong, mặc dầu hợp đồng lao động chưa hết hạn thì hợp đồng lao động cũng chấm dứt hiệu lực hiện hành. Trong trường hợp này vận dụng cho người lao động thao tác theo hợp đồng với việc làm xác lập .

+ Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Trong quy trình triển khai hợp đồng lao động, nhu yếu chấm dứt hợp đồng lao động hoàn toàn có thể Open ở người lao động hoặc người sử dụng lao động. Bên có nhu yếu có quyền ý kiến đề nghị việc chấm dứt hợp đồng lao động với bất kể nguyên do gì và nếu được bên còn lại đồng ý thì hợp đồng lao động chấm dứt .
Bên cạnh những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do ý chí chung của hai bên, Nhà nước còn lao lý những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do ý chí đơn phương của một bên chủ thể trong quan hệ lao động, như : người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ( Theo Điều 35 Bộ luật Lao động ), người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ( Theo Điều 36 Bộ luật Lao động ), người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do biến hóa cơ cấu tổ chức, công nghệ tiên tiến, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp … ( Điều 42, Điều 43 Bộ luật Lao động ), người sử dụng lao động sa thải người lao động theo pháp luật tại Điều 125 Bộ luật Lao động .
Trong một số ít trường hợp, hợp đồng lao động sẽ chấm dứt do ý chí của Nhà nước ( do phải triển khai quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ), như : Người lao động bị phán quyết tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm việc làm ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Toà án ; Người lao động bị Toà án công bố mất năng lượng hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết ; Người sử dụng lao động là cá thể bị Toà án công bố mất năng lượng hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết ; người sử dụng lao động không phải là cá thể chấm dứt hoạt động giải trí .

–  Hợp đồng lao động chấm dứt do sự biến pháp lý

Trên trong thực tiễn có những sự biến pháp lý xảy ra làm tác động ảnh hưởng đến quan hệ lao động của người sử dụng lao động và người lao động, như : thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, địch họa, người lao động chết, người sử dụng lao động là cá thể chết … Tuy nhiên, có những sự biến pháp lý xảy ra Nhà nước nhu yếu người sử dụng lao động phải tìm mọi giải pháp khắc phục để liên tục duy trì quan hệ lao động để bảo vệ việc làm, thu nhập và đời sống cho bản thân, mái ấm gia đình người lao động ( thiên tai, hỏa hoạn … ). Chỉ những sự biến pháp lý xảy ra làm cho quan hệ lao động không hề liên tục duy trì thì chúng mới trở thành sự kiện pháp lý làm chấm dứt hợp đồng lao động. Bộ luật Lao động pháp luật về hai sự biến pháp lý làm chấm dứt hợp đồng lao động ( quan hệ lao động ) là người lao động chết và người sử dụng lao động là cá thể chết. Người lao động và người sử dụng lao động là hai bên chủ thể trong quan hệ hợp đồng lao động, khi chủ thể của hợp đồng không còn sống sót thì đương nhiên hợp đồng lao động sẽ chấm dứt .

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 1900 6557 VẤN ĐỀ NÀO CŨNG CÓ THỂ GIẢI ĐÁP

Tại Việt Nam, việc người lao động hoặc người sử dụng lao động đơn phương hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động diễn ra liên tục. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào chấm dứt hợp đồng lao động cũng đúng Luật. Do đó, để bảo đảm quyền và nghĩa vụ khi chấm dứt hợp đồng lao động, TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 1900 6557 sẽ tư vấn những vấn đề sau:

– Tư vấn các trường hợp được chấm dứt hợp đồng lao động;

– Tư vấn nghĩa vụ của các bên khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật;

– Tư vấn quyềnnghĩa vụ của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động;

– Tư vấn quyềnnghĩa vụ của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động;

– Tư vấn thế nào là Đơn Phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật;

– Tư vấn vấn đề khác liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động;

Để được các chuyên viên và luật sư của chúng tôi tư vấn các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động, các bận chỉ cần thực hiện một thao tác nhỏ là nhấc máy điện thoại và gọi tới SỐ: 1900 6557 và làm theo hướng dẫn theo lời chào trong Tổng đài.

Lưu ý:

– Khách hàng có thể dùng điện thoại cố định hoặc di động và KHÔNG cần nhập mã vùng điện thoại khi gọi tới Tổng đài 1900 6557

– Thời gian làm việc của Tổng đài tư vấn: 1900 6557 bắt đầu từ 8h sáng đến 9h tối tất cả các ngày trong tuần.

Quý khách hàng có thể tham khảo mục Hỏi – Đáp luật Lao động để được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc có liên quan như sau:

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có cần lý do không?

Tôi có một câu hỏi muốn nhận được sự tư vấn như sau : tôi tên là Nguyễn Bích Loan, lúc bấy giờ đang thao tác tại một công ty về bất động sản. Tháng 11/2018, tôi có kí hợp đồng lao động không thời hạn với công ty. Hiện nay, tôi đi làm việc làm đó cảm thấy đã nhàm chán, tôi muốn tìm một việc làm khác có mức thu nhập cao hơn nhưng tôi không tiện nói ra lý do đó, vậy có bắt buộc khi thôi việc là phải trình diễn nguyên do với công ty hay không ? Và tôi được hưởng trợ cấp mất việc hay trợ cấp thôi việc ?

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, Luật Hoàng Phi xin vấn đáp như sau :
Theo như bạn trình diễn, chúng tôi xác lập bạn đã ký hợp đồng lao động với công ty, đơn cử là hợp đồng lao động không xác lập thời hạn, được lao lý trong Bộ luật lao động như sau :

Điều 20. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong những loại sau đây :
a ) Hợp đồng lao động không xác lập thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác lập thời hạn, thời gian chấm dứt hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng ;
b ) Hợp đồng lao động xác lập thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác lập thời hạn, thời gian chấm dứt hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng trong thời hạn không quá 36 tháng kể từ thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng .

Khi đã giao kết một hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì có thể hiểu là người lao động muốn làm việc lâu dài đối với người sử dụng lao động, và ngược lại, người sử dụng lao động cũng muốn sử dụng người lao động trong thời gian dài với mình. Theo đó thì trong hợp đồng sẽ không xác định thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Trong trường hợp của bạn, bạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, có hai cách để chấm dứt hợp đồng với công ty như sau:

– Bạn và công ty có thỏa thuận hợp tác chấm dứt hợp đồng lao động
Bạn hoàn toàn có thể đề cập với công ty việc mình muốn chấm dứt hợp đồng lao động, nếu công ty chấp thuận đồng ý thì hợp đồng chấm dứt theo trường hợp thỏa thuận hợp tác giữa người lao động và người sử dụng lao động .
– Nếu công ty không chấp thuận đồng ý cho bạn chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn sẽ triển khai việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo lao lý tại điều 35, Bộ luật lao động năm 2019 như sau :

Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau :
a ) Ít nhất 45 ngày nếu thao tác theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn ;
b ) Ít nhất 30 ngày nếu thao tác theo hợp đồng lao động xác lập thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng ;
c ) Ít nhất 03 ngày thao tác nếu thao tác theo hợp đồng lao động xác lập thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng ;
d ) Đối với một số ít ngành, nghề, việc làm đặc trưng thì thời hạn báo trước được triển khai theo pháp luật của nhà nước .
2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây :
a ) Không được sắp xếp theo đúng việc làm, khu vực thao tác hoặc không được bảo vệ điều kiện kèm theo thao tác theo thỏa thuận hợp tác, trừ trường hợp lao lý tại Điều 29 của Bộ luật này ;
b ) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này ;
c ) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm tác động ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, nhân phẩm, danh dự ; bị cưỡng bức lao động ;
d ) Bị quấy rối tình dục tại nơi thao tác ;
đ ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo lao lý tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này ;
e ) Đủ tuổi nghỉ hưu theo lao lý tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác ;
g ) Người sử dụng lao động cung ứng thông tin không trung thực theo lao lý tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng tác động đến việc thực thi hợp đồng lao động .
Do đó, bạn đã kí với công ty hợp đồng lao động không xác lập thời hạn cho nên vì thế bạn hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty mà không cần nguyên do, bạn cần báo trước cho công ty 45 ngày để công ty có kế hoạch sẵn sàng chuẩn bị nhân sự sửa chữa thay thế, cũng như triển khai chính sách bảo hiểm … so với bạn, nếu bạn không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm báo trước thì coi như bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp lý và sẽ không được hưởng những chính sách trợ cấp, quyền hạn của mình .
Về yếu tố khi thôi việc bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc hay trợ cấp mất việc, nếu bạn thực thi việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp lý với người sử dụng lao động thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc, được pháp luật trong Bộ luật lao động như sau :

Điều 46. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã thao tác tiếp tục cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm thao tác được trợ cấp 50% tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu theo lao lý của pháp lý về bảo hiểm xã hội và trường hợp pháp luật tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này .
2. Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn người lao động đã thao tác trong thực tiễn cho người sử dụng lao động trừ đi thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn thao tác đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm .
3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương trung bình của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc .
4. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này .

Tuy nhiên, bạn phải đáp ứng đủ điều kiện đó là làm việc thường xuyên cho công ty từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc sẽ được hưởng trợ cấp một nửa tháng tiền lương, về trợ cấp mất việc thì trường hợp củabạn không được hưởng trợ cấp mất việc vì điều kiện hưởng trợ cấp mất việc đó là bạn bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế thì mới được hưởng trợ cấp mất việc.

Tóm lại, bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty mà không cần lý do bởi hợp đồng bạn kí với công ty là hợp đồng không xác định thời hạn, bạn cần báo trước 45 ngày cho lãnh đạo công ty biết, khi đã chấm dứt hợp đồng thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật.

Làm gì khi công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?

Xin chào quý công ty ! Tôi là Bùi Thị Hạnh, tôi có một yếu tố tương quan đến hợp đồng lao động xin được tư vấn như sau :
Tôi có thao tác trong một công ty chuyển phát nhanh, có kí hợp đồng thử việc trong vòng 2 tháng. Ngày mở màn thao tác là ngày 1/2/2020. Sau khi hết thời hạn thử việc, tôi được nhận vào làm chính thức và công ty có kí với tôi một hợp đồng lao động xác lập thời hạn thao tác là 1 năm. Trong hợp đồng có ghi thời hạn thao tác tính từ ngày 1/2/2020, nghĩa là khởi đầu từ thời gian thử việc. Tôi định đến ngày 1/2/2021 khi hợp đồng hết hạn tôi sẽ xin nghỉ việc. Ngày 28/1/2019 tôi có viết đơn xin nghỉ việc và nộp cho công ty thì nhận được thông tin rằng tôi đã vi phạm hợp đồng, không báo trước khi nghỉ việc 1 tháng nên công ty cho tôi nghỉ việc luôn. Tôi muốn hỏi việc làm của công ty có vi phạm pháp luật của pháp lý không ? Và tôi có được nhận lương của tháng cuối, cùng những khoản trợ cấp và tiền thưởng cuối năm không ? Mong nhận được sự tư vấn từ công ty. Tôi xin cảm ơn !

Trả lời:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin yêu và gửi câu hỏi đề xuất tư vấn đến công ty Luật Hoàng Phi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin vấn đáp như sau :
Căn cứ theo pháp luật tại Điều 35 Bộ luật lao động về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động thì người lao động thao tác theo hợp đồng lao động xác lập thời hạn chỉ phải làm nghĩa vụ và trách nhiệm báo trước nếu thuộc vào một trong những địa thế căn cứ, và tùy từng trường hợp mà thời hạn báo trước hoàn toàn có thể là 3 ngày, 30 ngày hoặc theo thời hạn khác mà pháp lý lao lý. Đối với trường hợp của bạn, bạn xin nghỉ việc khi hết thời hạn thao tác của hợp đồng thì không phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm báo trước. Do đó, nếu ngày 28/1/2021 bạn viết đơn xin nghỉ việc mà trong đơn ghi rõ thời hạn nghỉ việc là ngày 1/2/2021 đúng như hợp đồng thì việc công ty tự ý cho nhân viên cấp dưới nghỉ việc là trái với lao lý của pháp lý .
Trường hợp này, công ty phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm so với bạn khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp lý. Cụ thể, Điều 41 Bộ luật lao động lao lý như sau :

Điều 41. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại thao tác theo hợp đồng lao động đã giao kết ; phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được thao tác và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền tối thiểu bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động .
Sau khi được nhận lại thao tác, người lao động hoàn trả cho người sử dụng lao động những khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của người sử dụng lao động .
Trường hợp không còn vị trí, việc làm đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn thao tác thì hai bên thỏa thuận hợp tác để sửa đổi, bổ trợ hợp đồng lao động .

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước quy định tại khoản 2 Điều 36 của Bộ luật này thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

2. Trường hợp người lao động không muốn liên tục thao tác thì ngoài khoản tiền phải trả pháp luật tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo pháp luật tại Điều 46 của Bộ luật này để chấm dứt hợp đồng lao động .
3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động chấp thuận đồng ý thì ngoài khoản tiền người sử dụng lao động phải trả theo pháp luật tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo lao lý tại Điều 46 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận hợp tác khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động nhưng tối thiểu bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động .
Như vậy, trường hợp này, để đòi lại quyền lợi và nghĩa vụ cho mình, bạn hoàn toàn có thể gửi đơn khiếu nại đến ban chỉ huy công ty hoặc làm đơn gửi đến tổ chức triển khai Công đoàn tại cơ sở để nhu yếu tương hỗ xử lý. Nếu như sau khi xử lý xong và bạn không muốn quay trở lại thao tác tại công ty thì bạn sẽ được nhận những khoản trợ cấp theo pháp luật tại Điều 41 nêu trên. Tiền lương cuối tháng của bạn, bạn sẽ vẫn được hưởng rất đầy đủ. Việc nhận tiền thưởng cuối năm thì sẽ thực thi theo lao lý trong nội quy lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể của công ty nơi bạn thao tác. Trong trường hợp quyền hạn vẫn chưa được xử lý đúng, bạn hoàn toàn có thể nhu yếu xử lý tranh chấp về lao động tại những cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *