Câu hỏi nhận định đúng sai Luật tố tụng hình sự 2015 (có đáp án)

[Hocluat.vn] Tổng hợp các câu hỏi nhận định đúng sai Luật tố tụng hình sự 2015 có đáp án để bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả như mong muốn.

Các nội dung liên quan:

Đề mục:

Mục lục nội dung

Phần 1 : Các câu hỏi nhận định và đánh giá thường gặp được sắp xếp lộn xộn

1. Tất cả những Cơ quan triển khai tố tụng đều có quyền khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can .

=> Sai, vì: Theo Đ33 BLTTHS, cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm: CQĐT, Viện kiểm sát; Tòa án.
Theo Đ104 BLTTHS thì tất cả các cơ quan trên đều có quyền khởi tố vụ án hs. Tuy nhiên, về thẩm quyền khởi tố bị can, theo Đ126 BLTTHS thì Tòa án không có quyền khởi tố bị can.

Như vậy, không phải toàn bộ những cơ quan thực thi tố tụng đều có quyền khởi tố bị can .

2. Tất cả những người có quyền xử lý vụ án hình sự đều là những người triển khai tố tụng .

=> Sai, vì : Những cơ quan khác không phải cơ quan triển khai tố tụng như : Bộ đội biên phòng, Kiểm lâm, Hải quan, Cảnh sát biển và những cơ quan khác trong CAND và QĐND được giao trách nhiệm thực thi một số ít hoạt động giải trí tìm hiểu được lao lý tại Đ111 BLTTHS cũng có quyền tham gia xử lý vụ án hình sự theo những trường hợp luật định .

3. Tất cả những người tham gia tố tụng có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý trong vụ án hình sự đều có quyền đề xuất biến hóa người triển khai tố tụng .

=> Sai, tại vì : Căn cứ vào Đ43 BLTTHS pháp luật những người có quyền ý kiến đề nghị biến hóa người thực thi tố tụng gồm có : Kiểm sát viên ; bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của haị ; người bào chữa, người bảo vệ quyền hạn của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự. Theo pháp luật trên thì những người tham gia tố tụng khác như người làm chứng, người giám định, người phiên dịch … không có quyền đề xuất đổi khác người triển khai tố tụng .
Như vậy, không phải toàn bộ những người tham gia tố tụng có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý trong vụ án hình sự đều có quyền ý kiến đề nghị biến hóa người triển khai tố tụng .

4. Trong mọi trường hợp người bào chữa phải bị biến hóa nếu là người thân thích của người thực thi tố tụng .

Sai, tại vì : Căn cứ vào mục 1, phần II NQ 03 thì địa thế căn cứ vào thời gian mà người bào chữa tham gia để quyết định hành động đổi khác hoặc không đổi khác. Nếu người bào chữa không tham gia trong những quá trình tố tụng ngay từ đầu mà có quan hệ thân thích với người đã và đang triển khai tố tụng thì sẽ khước từ cấp giấy ghi nhận người bào chữa cho người được nhờ bào chữa đó. Còn nếu người bào chữa tham gia trong những quy trình tiến độ tố tụng ngay từ đầu thì sẽ được cấp giấy ghi nhận người bào chữa và người bị đổi khác trong trường hợp này là người thực thi tố tụng có mối quan hệ thân thích với người bào chữa .
Như vậy, không phải trong mọi trường hợp, người bào chữa phải bị biến hóa nếu là người thân thích của người triển khai tố tụng .

5. Một người khi thực thi tội phạm là người chưa thành niên, nhưng khi khởi tố vụ án hình sự đã đủ 18 tuổi thì họ không thuộc trường hợp lao lý tại K2 Đ57 BLTTHS .

Đúng, tại vì : Căn cứ vào điểm a mục 3 phần II NQ 03 pháp luật thì trường hợp khi phạm tội là người phạm tội là người chưa thành niên, nhưng khi khởi tố, truy tố, xét xử họ đã đủ 18 tuổi thì họ không thuộc trường hợp lao lý tại điểm b, khoản 2 điều 57 BLTTHS .

6. Trong trường hợp bào chữa bắt buộc pháp luật tại Điểm b K2 Đ57 BLTTHS, khi bị can, bị cáo và người đại diện thay mặt hợp pháp của họ nhu yếu đổi khác người bào chữa thì nhu yếu đó luôn được đồng ý .

Sai, tại vì : Căn cứ vào Điểm c. 1 mục 3 phần II NQ 03 pháp luật trường hợp nhu yếu đổi khác người bào chữa thì thẩm phán được phân công làm chủ tòa phiên tòa xét xử địa thế căn cứ vào khoản 2 và khoản 3 Điều 56 BLTTHS, hướng dẫn tại mục 1 phần II nghị quyết để xem xét, quyết định hành động gật đầu hoặc không đồng ý .

7. Người làm chứng hoàn toàn có thể là người thân thích của bị can, bị cáo .

Đúng, tại vì : Theo pháp luật tại K2 Đ55 BLTTHS lao lý về những người không được làm chứng không liệt kê người thân thích của bị can bị cáo. Căn cứ theo khoản 1 Đ55 BLTTHS, nếu người thân thích của bị can bị cáo biết được diễn biến tương quan đến vụ án đều hoàn toàn có thể được triệu tập đến làm chứng .

8. Người dưới 14 tuổi không được làm chứng .

Sai, tại vì : Căn cứ vào K2 Đ55 BLTTHS không liệt kê người dưới 14 tuổi không được làm chứng. Và địa thế căn cứ theo Khoản 1 Điều 55 BLTTHS nếu người dưới 14 tuổi biết được diễn biến tương quan đến vụ án đều hoàn toàn có thể được triệu tập đến làn chứng .

9. Người giám định hoàn toàn có thể là người thân thích của bị can bị cáo .

Sai, tại vì : Điểm a Khoản 4 Điều 60 và địa thế căn cứ vào Khoản 1 Điều 42 BLTTHS thì khi người giám định là người thân thích của bị can, bị cáo thì người giám định phải phủ nhận hoặc bị biến hóa .

10. Người phiên dịch hoàn toàn có thể là người thân thích của bị can, bị cáo .

Sai, tại vì : Căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 61 và Khoản 1 Điều 42 BLTTHS thì khi người phiên dịch là người thân thích của bị can, bị cáo thì phải khước từ hoặc bị biến hóa .

11. Trong mọi trường hợp, thẩm phán, hội thẩm phải khước từ triển khai tố tụng hoặc bị đổi khác nếu đã được phân công tham gia xét xử xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm vụ án đó .

Sai, tại vì : Căn cứ vào Điểm b Mục 6 Phần I NQ03, đã tham gia xét xử xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm trong vụ án là đã tham gia xử lý vụ án và đã ra bản án xét xử sơ thẩm hoặc bản án phúc thẩm hoặc quyết định hành động đình chỉ vụ án. Nếu thẩm phán, hội thẩm được phân công tham gia xét xử xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm nhưng chỉ tham gia ra những quyết định hành động : trả hồ sơ để tìm hiểu bổ trợ, tạm đình chỉ vụ án, hủy quyết định hành động đình chỉ vụ án, hoãn phiên tòa xét xử thì vẫn được liên tục xử lý vụ án .

12. Những người tham gia tố tụng có quyền và quyền lợi pháp lý trong vụ án đều có quyền nhờ luật sư bào chữa cho mình .

Sai, tại vì : Theo lao lý tại chương IV BLTTHS về người tham gia tố tụng, thì chỉ có người bị tạm giữ, bị can, bị cáo mới có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa bởi họ là người bị buộc tội, còn những người tham gia tố tụng khác không có quyền này .

13. Khai báo là quyền của người làm chứng .

Sai, tại vì : Căn cứ vào Điểm b, Khoản 4 Điều 55 BLTTHS lao lý : khai báo là nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm chứng .

14. Người thân thích của thẩm phán không hề tham gia tố tụng với tu cách là người làm chứng trong vụ án đó .

Sai. tại vì : Theo lao lý tại Khoản 2 Điều 55 BLTTHS về những người không được làm chứng đã không liệt kê về người thân thích của thẩm phán. Do đó địa thế căn cứ vào Khoản 1 Điều 55 BLTTHS nếu người than thích của thẩm phán biết được diễn biến tương quan đến vụ án đều hoàn toàn có thể được triệu tập đến làm chứng .

15. Thẩm phán và hội thẩm đều phải khước từ triển khai tố tụng hoặc bị đổi khác nếu là người thân thích với nhau trong cùng một vụ án .

Sai, tại vì : Theo pháp luật tại điểm b, khoản 1 Điều 46 BLTTHS nếu thẩm phán, hội thẩm trong cùng một hội đồng xét xử là người thân thích với nhau thì phải phủ nhận tham gia xét xử hoặc bị đổi khác. Và theo hướng dẫn tại điểm a, mục 6 phần I NQ03 thì khi có hai người thân thích với nhau thì chỉ có một ngừơi phải phủ nhận hoặc bị đổi khác .

16. Chỉ có kiểm sát viên viện kiểm sát thực hành thực tế quyền công tố mới có quyền trình diễn lời buộc tội tại phiên tòa xét xử .

Sai, tại vì : Căn cứ vào Khoản 3 Điều 51 BLTTHS, trong trường hợp vụ án được khởi tố theo nhu yếu của người bị hại lao lý tại Điều 105 BLTTHS thì người bị hại hoặc đại diện thay mặt hợp pháp của họ trình diễn lời buộc tội tại phiên tòa xét xử .

17. Người biết được những diễn biến tương quan đến vụ án sẽ không được làm chứng nếu là người bảo vệ quyền lợi ích của người bị hại .

Đúng, tại vì : Căn cứ vào Khoản 2 Điều 55 BLTTHS pháp luật về những người không được làm chứng không liệt kê người bảo vệ quyền lợi ích của người bị hại. Tuy nhiên đây là một điểm thiếu sót trong phần pháp luật về người không được làm chứng của BLTTHS. Bởi nếu được cho phép người bảo vệ quyền lợi ích của người bị hại làm chứng thì khi họ đưa ra những diễn biến thực sự mà diễn biến đó hoàn toàn có thể không có lợi chống lại người bị hại thì không tương thích với tính năng việc làm của họ. Theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về người bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của đương sự thì người làm chứng trong vụ án không được gật đầu làm người bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của đương sự .
Như vậy, người biết những diễn biến tương quan đến vụ án sẽ không được làm chứng nếu là người bảo vệ quyền lợi ích của người bị hại .

Phần 2 : Các câu hỏi đánh giá và nhận định được sắp xếp theo từng chương trong học phần Luật tố tụng hình sự

Danh mục:

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CHUNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

1. Chỉ có quan hệ pháp luật tố tụng hình sự mới mang tính quyền lực nhà nước.

Sai, quan hệ pháp luật hành chính

2. Quan hệ pháp luật mang tính quyền lực nhà nước là QHPL TTHS.

Sai, phải thỏa những điều kiện kèm theo khác ( chủ thể : người THHT, CQ THTT, người tham gia tố tụng ; khách thể : những QH giữa những chủ thể của luật TTHS, đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh : QH TTHS ) ; ngoài những QHPL mang tính QTLNN hoàn toàn có thể là QHPL khác ( QHPL TTHC, HS … )

3. Phương pháp phối hợp chế ước chỉ điều chỉnh các mối quan hệ giữa các CQTHTT.

Đúng

4. Nguyên tắc “Bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo” là nguyên tắc đặc thù mà chỉ Luật TTHS mới có.

Đúng, điều 11 định nghĩa bị can, bị cáo … chỉ có luật TTHS có

4. Người THTT và người TGTT có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình trong các phiên tòa xét xử VAHS.

Đúng, điều 11 định nghĩa bị can, bị cáo … chỉ có luật TTHS có

5. Người THTT và người TGTT có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình trong các phiên tòa xét xử VAHS.

Sai, chỉ người tham gia tố tụng only ( điều 24 )

6. Nguyên tắc “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật” là nguyên tắc đặc thù của luật TTHS?

Đúng

CHƯƠNG II: CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG

1. Tất cả các CQTHTT đều có quyền khởi tố VAHS và khởi tố bị can.

=> Nhận định này sai, vì : Theo Điều 33 BLTTHS, cơ quan triển khai tố tụng gồm có : Cơ quan tìm hiểu, Viện kiểm sát ; Tòa án. Theo Điều 104 BLTTHS thì tổng thể những cơ quan trên đều có quyền khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, về thẩm quyền khởi tố bị can, theo Điều 126 BLTTHS thì Tòa án không có quyền khởi tố bị can .

Như vậy, không phải toàn bộ những cơ quan triển khai tố tụng đều có quyền khởi tố bị can .

2. Tất cả những người có quyền giải quyết VAHS đều là những người tiến hành tố tụng.

=> Nhận định này sai, vì : Những cơ quan khác không phải cơ quan triển khai tố tụng như : Bộ đội biên phòng, Kiểm lâm, Hải quan, Cảnh sát biển và những cơ quan khác trong CAND và QĐND được giao trách nhiệm thực thi 1 số ít hoạt động giải trí tìm hiểu được lao lý tại Đ111 BLTTHS cũng có quyền tham gia xử lý vụ án hình sự theo những trường hợp luật định .

3. Tất cả những người tham gia tố tụng có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong VAHS đều có quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng.

=> Nhận định này sai, tại vì : Căn cứ vào Đ43 BLTTHS pháp luật những người có quyền ý kiến đề nghị đổi khác người triển khai tố tụng gồm có : Kiểm sát viên ; bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của haị ; người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự. Theo lao lý trên thì những người tham gia tố tụng khác như người làm chứng, người giám định, người phiên dịch … không có quyền đề xuất đổi khác người triển khai tố tụng .
Như vậy, không phải toàn bộ những người tham gia tố tụng có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý trong vụ án hình sự đều có quyền ý kiến đề nghị đổi khác người triển khai tố tụng .

4. Trong mọi trường hợp người bào chữa phải bị thay đổi nếu là người thân thích của người tiến hành tố tụng.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào mục 1, phần II NQ 03 thì địa thế căn cứ vào thời gian mà người bào chữa tham gia để quyết định hành động đổi khác hoặc không biến hóa. Nếu người bào chữa không tham gia trong những tiến trình tố tụng ngay từ đầu mà có quan hệ thân thích với người đã và đang thực thi tố tụng thì sẽ khước từ cấp giấy ghi nhận người bào chữa cho người được nhờ bào chữa đó. Còn nếu người bào chữa tham gia trong những quá trình tố tụng ngay từ đầu thì sẽ được cấp giấy ghi nhận người bào chữa và người bị biến hóa trong trường hợp này là người thực thi tố tụng có mối quan hệ thân thích với người bào chữa .
Như vậy, không phải trong mọi trường hợp, người bào chữa phải bị biến hóa nếu là người thân thích của người triển khai tố tụng .

5. Một người khi thực hiện tội phạm là người chưa thành niên, nhưng khi khởi tố vụ án hình sự đã đủ 18 tuổi thì họ không thuộc trường hợp quy định tại K2 Đ57 BLTTHS.

=> Nhận định này đúng, vì : Căn cứ vào điểm a mục 3 phần II NQ 03 lao lý thì trường hợp khi phạm tội là người phạm tội là người chưa thành niên, nhưng khi khởi tố, truy tố, xét xử họ đã đủ 18 tuổi thì họ không thuộc trường hợp pháp luật tại điểm b, khoản 2 điều 57 BLTTHS .

6. Trong trường hợp bào chữa bắt buộc quy định tại điểm b K2 Đ57 BLTTHS, khi bị can, bị cáo và người đại diện hợp pháp của họ yêu cầu thay đổi người bào chữa thì yêu cầu đó luôn được chấp nhận.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào Điểm c. 1 mục 3 phần II NQ03 pháp luật trường hợp nhu yếu đổi khác người bào chữa thì thẩm phán được phân công làm chủ tòa phiên tòa xét xử địa thế căn cứ vào khoản 2 và khoản 3 Điều 56 BLTTHS, hướng dẫn tại mục 1 phần II nghị quyết để xem xét, quyết định hành động gật đầu hoặc không đồng ý .

7. Người làm chứng có thể là người thân thích của bị can, bị cáo.

=> Nhận định này đúng, vì : Theo pháp luật tại K2 Đ55 BLTTHS pháp luật về những người không được làm chứng không liệt kê người thân thích của bị can bị cáo. Căn cứ theo khoản 1 Đ55 BLTTHS, nếu người thân thích của bị can bị cáo biết được diễn biến tương quan đến vụ án đều hoàn toàn có thể được triệu tập đến làm chứng .

8. Người dưới 14 tuổi không được làm chứng.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào K2 Đ55 BLTTHS không liệt kê người dưới 14 tuổi không được làm chứng. Và địa thế căn cứ theo Khoản 1 Điều 55 BLTTHS nếu người dưới 14 tuổi biết được diễn biến tương quan đến vụ án đều hoàn toàn có thể được triệu tập đến làn chứng .

9. Người giám định có thể là người thân thích của bị can bị cáo.

=> Nhận định này sai, vì : Điểm a Khoản 4 Điều 60 và địa thế căn cứ vào Khoản 1 Điều 42 BLTTHS thì khi người giám định là người thân thích của bị can, bị cáo thì người giám định phải khước từ hoặc bị biến hóa .

10. Người phiên dịch có thể là người thân thích của bị can, bị cáo.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 61 và Khoản 1 Điều 42 BLTTHS thì khi người phiên dịch là người thân thích của bị can, bị cáo thì phải phủ nhận hoặc bị đổi khác .

11. Trong mọi trường hợp, thẩm phán, hội thẩm phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi nếu đã được phân công tham gia xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm vụ án đó.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào Điểm b Mục 6 Phần I NQ03, đã tham gia xét xử xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm trong vụ án là đã tham gia xử lý vụ án và đã ra bản án xét xử sơ thẩm hoặc bản án phúc thẩm hoặc quyết định hành động đình chỉ vụ án. Nếu thẩm phán, hội thẩm được phân công tham gia xét xử xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm nhưng chỉ tham gia ra những quyết định hành động : trả hồ sơ để tìm hiểu bổ trợ, tạm đình chỉ vụ án, hủy quyết định hành động đình chỉ vụ án, hoãn phiên tòa xét xử thì vẫn được liên tục xử lý vụ án .

12. Những người tham gia tố tụng có quyền và lợi ích pháp lý trong vụ án đều có quyền nhờ luật sư bào chữa cho mình.

=> Nhận định này sai, vì : Theo lao lý tại chương IV BLTTHS về người tham gia tố tụng, thì chỉ có người bị tạm giữ, bị can, bị cáo mới có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa bởi họ là người bị buộc tội, còn những người tham gia tố tụng khác không có quyền này .

13. Khai báo là quyền của người làm chứng.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào Điểm b, Khoản 4 Điều 55 BLTTHS lao lý : khai báo là nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm chứng .

14. Người thân thích của thẩm phán không thể tham gia tố tụng với tu cách là người làm chứng trong vụ án đó.

=> Nhận định này sai, vì : Theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 55 BLTTHS về những người không được làm chứng đã không liệt kê về người thân thích của thẩm phán. Do đó địa thế căn cứ vào Khoản 1 Điều 55 BLTTHS nếu người than thích của thẩm phán biết được diễn biến tương quan đến vụ án đều hoàn toàn có thể được triệu tập đến làm chứng .

15. Thẩm phán và hội thẩm đều phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi nếu là người thân thích với nhau trong cùng một vụ án.

=> Nhận định này sai, vì : Theo pháp luật tại điểm b, khoản 1 Điều 46 BLTTHS nếu thẩm phán, hội thẩm trong cùng một hội đồng xét xử là người thân thích với nhau thì phải khước từ tham gia xét xử hoặc bị biến hóa. Và theo hướng dẫn tại điểm a, mục 6 phần I NQ03 thì khi có hai người thân thích với nhau thì chỉ có một ngừơi phải phủ nhận hoặc bị đổi khác .

16. Chỉ có kiểm sát viên viện kiểm sát thực hành quyền công tố mới có quyền trình bày lời buộc tội tại phiên tòa.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào Khoản 3 Điều 51 BLTTHS, trong trường hợp vụ án được khởi tố theo nhu yếu của người bị hại lao lý tại Điều 105 BLTTHS thì người bị hại hoặc đại diện thay mặt hợp pháp của họ trình diễn lời buộc tội tại phiên tòa xét xử .

17. Người biết được các tình tiết liên quan đến vụ án sẽ không được làm chứng nếu là người bảo vệ quyền lợi ích của người bị hại.

=> Nhận định này đúng, vì : Căn cứ vào Khoản 2 Điều 55 BLTTHS lao lý về những người không được làm chứng không liệt kê người bảo vệ quyền lợi ích của người bị hại. Tuy nhiên đây là một điểm thiếu sót trong phần pháp luật về người không được làm chứng của BLTTHS. Bởi nếu được cho phép người bảo vệ quyền lợi ích của người bị hại làm chứng thì khi họ đưa ra những diễn biến thực sự mà diễn biến đó hoàn toàn có thể không có lợi chống lại người bị hại thì không tương thích với công dụng việc làm của họ. Theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về người bảo vệ quyền hạn của đương sự thì người làm chứng trong vụ án không được đồng ý làm người bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của đương sự .
Như vậy, người biết những diễn biến tương quan đến vụ án sẽ không được làm chứng nếu là người bảo vệ quyền lợi ích của người bị hại .

CHƯƠNG III : CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

1. Mọi sự vật tồn tại khách quan mà có liên quan đến VAHS thì là chứng cứ.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào Khoản 1 Điều 64 BLTTHS : “ chứng cứ là những gì có thật, được tích lũy theo trình tự, thủ tục do bộ luật này lao lý mà CQĐT, Viện kiểm sát và Tòa án dung làm địa thế căn cứ để xác lập có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội cũng như những diễn biến khác thiết yếu cho việc xử lý đúng đắn vụ án ”. Như vậy, theo pháp luật trên thì chứng cứ phải gồm có tính khách quan, tính tương quan và tính hợp pháp. Nếu một sự vật sống sót khách quan có tương quan đến vụ án hình sự nhưng không được tích lũy theo trình tự, thủ tục luật định ( tính hợp pháp ) thì không được coi là chứng cứ .

2. Kết quả thu được từ hoạt động nghiệp vụ (trinh sát, đặc tình, sổ đen) là chứng cứ.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào Khoản 1 Điều 64 BLTTHS thì chứng cứ phải có rất đầy đủ những đặc thù : phải sống sót khách quan, có tính tương quan và tính hợp pháp. Đối với hiệu quả thu được từ hoạt động giải trí nhiệm vụ ( trinh thám, đặc tình, sổ đen ), đặc thù của hoạt động giải trí nhiệm vụ này là bí hiểm, lén lút nên không thỏa mãn nhu cầu được tính hợp pháp ( được tích lũy theo trình tự thủ tục luật định ). Do vậy, tác dụng thu được tù hoạt động giải trí nhiệm vụ ( trinh thám, đặc tình, sổ đen ) không được sử dụng làm chứng cứ mà chỉ là địa thế căn cứ để khuynh hướng xử lý vụ án .

3. Tất cả những người THTT đều là những người có nghĩa vụ chứng minh VAHS.

=> Nhận định này sai, vì : Theo lao lý tại Khoản 2 Điều 33 BLTTHS những người thực thi tố tụng gồm có : Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan tìm hiểu, điều tra viên ; viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát, kiểm sát viên ; chánh án, phó chánh án TANDTC, thẩm phán, hội thẩm, thư ký tòa án nhân dân. Nhưng không phải toàn bộ những người trên đều có nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ vụ án hình sự, như thư ký TANDTC, theo lao lý tại Điều 41 BLTTHS về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của thư ký TANDTC không pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ vụ án hình sự. Và địa thế căn cứ vào Điều 66 BLTTHS lao lý về việc nhìn nhận chứng cứ_ một hoạt động giải trí quan trọng trong chứng tỏ vụ án cũng không đề cập đến nghĩa vụ và trách nhiệm của thư ký TANDTC .

4. Kết luận giám định là nguồn chứng cứ có thể thay thế được.

=> Nhận định này đúng, vì : Căn cứ Khoản 2 Điều 73 và Điều 159 BLTTHS thì cơ quan THTT hoàn toàn có thể quyết định hành động giám định bổ trợ hoặc giám định lại theo thủ tục chung nếu Kết luận giám định chưa rõ hoặc chưa không thiếu. Do đó, Kết luận giám định là nguồn chứng cứ hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế được .

5. Kết luận giám định là chứng cứ trong tố tụng hình sự.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 64 BLTTHS thì Kết luận giám định là nguồn dùng để xác lập chứng cứ chứ không phải là chứng cứ. Kết luận chỉ được coi là chứng cứ khi : thông tin trong Kết luận là có thật, được triển khai theo trình tự thủ tục theo pháp lý lao lý và được cơ quan có thẩm quyền dùng làm địa thế căn cứ để xác lập có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội cũng như những diễn biến thiết yếu cho việc xử lý đúng đắn vụ án .

6. Lời khai của người bào chữa không phải là nguồn chứng cứ trong TTHS.

=> Nhận định này đúng, vì : Căn cứ Khoản 2 Điều 64 BLTTHS lao lý về nguồn của chứng cứ không liệt kê lời khai của người bào chữa. Do vậy, lời khai của người bào chữa không phải là nguồn của chứng cứ trong TTHS .

7. Lời khai của người tham gia tố tụng là nguồn chứng cứ có thể thay thế được.

=> Nhận định này sai, vì : Lời khai của người tham gia tố tụng hoàn toàn có thể xem là duy nhất, chính họ là người biết diễn biến thực sự của vụ án do đó không hề lấy lời khai của người này thay thế sửa chữa cho lời khai của người khác. Do đó, lời khai của người tham gia tố tụng là nguồn chứng cứ không hề sửa chữa thay thế được. Và theo lao lý của BLTTHS thì chỉ có một nguồn chúng cứ duy nhất hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa được đó là tác dụng giám định .

8. Vật chứng là nguồn chứng cứ không thể thay thế được.

=> Nhận định này đúng, vì : Theo pháp luật tại Điều 74 BLTTHS thì “ vật chứng : là vật được dùng làm công cụ, phương tiện đi lại phạm tội ; vật mang tín hiệu tội phạm, vật là đối tượng người dùng của tội phạm cũng như tài lộc và vật khác có giá trị chứng tỏ tội phạm và người phạm tội ”. Như vậy, vật chứng tiềm ẩn thực sự của vụ án do đó không hề thay thế sửa chữa được .

9. Vật chứng chỉ có thể trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp khi vụ án đã được giải quyết xong.

=> Nhận định này sai, vì: Căn cứ theo Khoản 3, Điều 76 BLTTHS thì trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan có thẩm quyền có quyền quyết định trả lại những vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án.
Như vậy, vật chứng không chỉ có thể trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp khi vụ án đã được giải quyết xong mà có thể trả lại trong qua trình điều tra, truy tố, xét xử.

10. Thư ký tòa án có quyền chứng minh trong vụ án hình sự.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ Điều 41 BLTTHS lao lý về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của thư ký TANDTC không pháp luật về quyền chứng tỏ của thư ký trong VAHS và địa thế căn cứ vào Điều 66 BLTTHS lao lý về nhìn nhận chứng cứ, một hoạt động giải trí quan trọng trong quy trình chứng tỏ VAHS cũng không pháp luật về quyền của thư ký tòa án nhân dân trong hoạt động giải trí này .

CHƯƠNG IV : NHỮNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

1. Biện pháp ngăn chặn chỉ áp dụng đối với bị can, bị cáo.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ Điều 79 BLTTHS những BPNC được vận dụng để kịp thời ngăn ngừa tội phạm hoặc khi có địa thế căn cứ chứng tỏ bị can bị cáo sẽ gây khó khăn vất vả cho việc tìm hiểu, truy tố, xét xử hoặc sẽ liên tục phạm tội, cũng như cần bảo vệ thi hành án .
Theo pháp luật này thì trường hợp vận dụng BPNC để kịp thời ngăn ngừa tội phạm thì đối tượng người dùng bị vận dụng BPNC không phải là bị can, bị cáo. Cụ thể, so với BPNC bắt người trong trường hợp khẩn cấp thì đối tượng người tiêu dùng bị vận dụng không phải là bị can, bị cáo mà khi những chủ thể triển khai những hành vi lao lý tại Khoản 1 Điều 81 BLTTHS thì hoàn toàn có thể bị vận dụng BPNC này. Và so với những BPNC khác như : bắt người phạm tội quả tang, giải pháp tạm giữ cũng hoàn toàn có thể vận dụng so với người chưa phải là bị can, bị cáo .

2. VKS có quyền áp dụng tất cả các biện pháp ngăn chặn trong TTHS.

=> Nhận định này sai, vì : Theo pháp luật tại Đ79 BLTTHS thì BPNC gồm có : bắt, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc gia tài có giá trị để bảo vệ. Trong tổng thể những giải pháp ngăn ngừa trên không phải giải pháp nào VKS cũng có quyền vận dụng. Theo pháp luật tại K2 Đ81 BLTTHS lao lý về thẩm quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp thì VKS không có quyền vận dụng giải pháp ngăn ngừa này. Và địa thế căn cứ vào k2 Đ86 BLTTHS lao lý về thẩm quyền vận dụng giải pháp tạm giữ thì VKS cũng không có quyền vận dụng giải pháp này .

3. VKS không có quyền hủy bỏ BPNC trái pháp luật của Tòa án.

=> Nhận định này đúng, vì : Theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 94 BLTTHS thì so với những BPNC do VKS phê chuẩn thì việc hủy bỏ hoặc thay thế sửa chữa phải do VKS quyết định hành động. Theo pháp luật về thủ tục vận dụng trong những BPNC được pháp luật tại chương VI BLTTHS thì những BPNC do Tòa án vận dụng không cần có sự phê chuẩn của VKS. Do vậy VKS không có quyền hủy bỏ BPNC trái pháp lý của Tòa án .

4. Biện pháp tạm giữ vẫn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo.

=> Nhận định này đúng, vì : Căn cứ K1 Đ86 BLTTHS thì giải pháp tạm giữ hoàn toàn có thể được vận dụng so với những người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người phạm tội đầu thú, tự thú hoặc so với người bị bắt theo quyết định hành động truy nã. Đối với trường hợp người phạm tội đã có quyết định hành động khởi tố VAHS hoặc bị TANDTC quyết định hành động đưa ra xét xử nhưng bỏ trốn sau đó cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động ra lệnh truy nã và bị bắt thì hoàn toàn có thể bị vận dụng giải pháp tạm giữ. Như vậy, đối tượng người dùng bị vận dụng giải pháp tạm giữ trong trường hợp này là bị can, bị cáo. Do đó, giải pháp tạm giữ hoàn toàn có thể vận dụng so với bị can, bị cáo .

5. Biện pháp tạm giữ là biện pháp ngăn chặn duy nhất có thể được áp dụng ngay sau khi bắt được người đang bị truy nã.

=> Nhận định này sai, tại vì : Căn cứ vào điểm a K2 Đ88 BLTTHS thì bị can bị cáo bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã thì cũng hoàn toàn có thể bị vận dụng giải pháp tạm giam. Và địa thế căn cứ vào K2 Đ83 thì giải pháp tạm giam hoàn toàn có thể được vận dụng ngay sau khi bắt được người đang bị truy nã. Cụ thể là sau khi nhận được thông tin, cơ quan đã ra quyết định hành động truy nã có thẩm quyền bắt để tạm giam phải ra ngay lệnh tạm giam và gửi ngay lệnh tạm giam đã được VKS cùng cấp phê chuẩn cho CQĐT nhận người bị bắt. Sau khi nhận được lệnh tạm giam, CQĐT nhận người bị bắt có nghĩa vụ và trách nhiệm giải ngay người đó đến trại tạm giam nơi gần nhất .
Như vậy, giải pháp tạm giữ không phải là giải pháp ngăn ngừa duy nhất hoàn toàn có thể được vận dụng ngay sau khi bắt được người đang bị truy nã .

6. Thời hạn tạm giữ không được tính vào thời hạn tạm giam.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ K4 Đ87 BLTTHS thì thời hạn tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam. Một ngày tạm giữ được tính bằng một ngày tạm giam .

7. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp có quyền ra quyết định tạm giữ.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ Khoản 2 Điều 86 BLTTHS pháp luật về những chủ thể có quyền ra quyết định hành động tạm giữ gồm có : những người có quyền ra lệnh bắt khẩn cấp lao lý tại k2 Đ81 BLTTHS, chỉ huy trưởng vùng Cảnh sát biển. Và trong những chủ thể lao lý tại k2 Đ81 BLTTHS không lao lý thẩm quyền của VTVKSND những cấp .

8. Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú không áp dụng đối với người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam.

=> Nhận định này sai, vì : Theo lao lý tại K1 Đ91 BLTTHS thì giải pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hoàn toàn có thể được vận dụng so với bị can bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nhằm mục đích bảo vệ sự xuất hiện của họ theo giấy triệu tập của CQĐT, VKS, Tòa án. Như vậy, việc vận dụng giải pháp cấm đi khỏi nơi cư trú không địa thế căn cứ vào bị can, bị cáo là người Nước Ta hay là người quốc tế. Do đó, nếu người quốc tế phạm tội mà có nơi cư trú rõ ràng thì cũng hoàn toàn có thể vận dụng giải pháp cấm đi khỏi nơi cư trú .

9. Biện pháp bảo lĩnh chỉ áp dụng cho bị cáo là người chưa thành niên.

=> Nhận định này sai, vì : Theo lao lý tại K1 Đ92 BLTTHS thì giải pháp bảo lĩnh là giải pháp ngăn ngừa được vận dụng sửa chữa thay thế cho giải pháp tạm giam. Và địa thế căn cứ vào Đ88 BLTTHS thì giải pháp tạm giam hoàn toàn có thể được vận dụng so với bị can bị cáo phạm tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, rất nghiêm trọng ; bị can bị cáo phạm tội nghiêm trọng, ít nghiêm trọng mà BLHS lao lý hình phạt tù trên hai năm và có địa thế căn cứ cho rằng người đó hoàn toàn có thể trốn hoặc cản trở việc tìm hiểu, truy tố, xét xử hoặc hoàn toàn có thể liên tục phạm tội .
Như vậy, giải pháp bảo lĩnh hoàn toàn có thể vận dụng so với bị can, bị cáo nêu trên chứ không phải chỉ vận dụng cho bị cáo là người chưa thành niên .

10. Biện pháp bảo lĩnh chỉ áp dụng cho bị can, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng.

=> Nhận định này sai, vì : Giải thích tương tự như câu 9 .

11. Không được áp dụng biện pháp bảo lĩnh đối với bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

=> Nhận định này sai, vì : Giải thích tương tự như câu 9 .

12. Biện pháp đặt tiền hoặc tài sản để đảm bảo được áp dụng không phụ thuộc vào việc bị can, bị cáo phạm loại tội gì.

=> Nhận định này đúng, vì : Căn cứ K1 Đ93 BLTTHS thì giải pháp đặt tiền hoặc gia tài để bảo vệ được vận dụng để sửa chữa thay thế giải pháp tạm giam mà địa thế căn cứ vào K1 Đ88 BLTTHS thì giải pháp tạm giam hoàn toàn có thể được vận dụng so với mọi loại tội phạm. Do đó giải pháp đặt tiền hoặc gia tài để bảo vệ được vận dụng không nhờ vào vào việc bị can, bị cáo phạm loại tội gì .

13. Mọi quyết định về việc đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm đều phải được Viện trưởng VKS cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

=> Nhận định này sai, vì : Theo k2 Đ93 BLTTHS thì có nhiều chủ thể có quyền quyết định hành động việc đặt tiền hoặc gia tài có giá trị để bảo vệ, gồm có những người lao lý tại K1 Đ80 BLTTHS, thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa xét xử. Tuy nhiên, chỉ có quyết định hành động của những người lao lý tại Điểm d, K1 Đ80 BLTTHS gồm có : thủ trưởng, phó thủ trưởng CQĐT mới phải được VKS cùng cấp phê chuẩn .
Do đó, không phải mọi quyết định hành động về việc đặt tiền hoặc gia tài có giá trị để bảo vệ đều phải được Viện trưởng VKS cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành .

14. Biện pháp tạm giam có thể được áp dụng đối với tất cả các loại tội phạm.

=> Nhận định này đúng, vì : Căn cứ Đ88 BLTTHS thì giải pháp tạm giam hoàn toàn có thể được vận dụng so với bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, phạm tội rất nghiêm trọng ; bị can, bị cáo phạm tội nghiêm trọng, phạm tội ít nghiêm trọng mà bộ luật hình sự lao lý hình phạt tù trên hai năm và có địa thế căn cứ cho rằng người đó hoàn toàn có thể trốn hoặc cản trở việc tìm hiểu truy tố, xét xử hoặc hoàn toàn có thể liên tục phạm tội. Mặt khác, theo pháp luật của BLHS thì tổng thể những loại tội phạm ( ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng nghiêm trọng ) đều có khung hình phạt trên hai năm. Do đó so với loại tội nghiêm trọng ít nghiêm trọng mà có địa thế căn cứ cho rằng người đó hoàn toàn có thể trốn hoặc cản trở việc tìm hiểu, truy tố, xét xử hoặc hoàn toàn có thể liên tục phạm tội thì hoàn toàn có thể vận dụng giải pháp tạm giam .
Do đó, giải pháp tạm giam hoàn toàn có thể được vận dụng so với toàn bộ những loại tội phạm .

15. Lệnh bắt người của CQĐT trong tất cả các trường hợp đều phải có sự phê chuẩn của VKS cùng cấp trước khi thi hành.

=> Nhận định này sai, vì : Theo pháp luật tại Đ81 BLTTHS thì lệnh bắt người của cơ quan tìm hiểu trong trường hợp khẩn cấp thì không cần có sự phê chuẩn của VKS cùng cấp trước khi thi hành .

16. Lệnh bắt người của CQĐT trong tất cả các trường hợp đều phải có sự phê chuẩn của Viện trưởng VKS cùng cấp.

=> Nhận định này đúng, vì : Theo pháp luật của BLTTHS thì có hai trường hợp bắt người CQĐT phải ra lệnh bắt người đó là : Bắt bị can, bị cáo để tạm giam được lao lý tại Điểm d K1 Đ80 BLTTHS và bắt người trong trường hợp khẩn cấp được lao lý tại Điểm a K2 Đ81 BLTTHS. Và cả hai trường hợp này đều phải có sự phê chuẩn của Viện trưởng VKS cùng cấp ( bắt bị can, bị cáo để tạm giam thì phải được VKS cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành còn bắt người trong trường hợp khẩn cấp thì phải thông tin ngay cho VKS và phê chuẩn sau khi thi hành )

17. Tất cả các trường hợp bắt người đều phải có lệnh.

=> Nhận định này sai, vì : Theo lao lý tại Đ82 BLTTHS về bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì bất kể người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan có thẩm quyền. Do đó trong trường hợp bắt người này không cần phải có lệnh .

18. Tất cả các lệnh tạm giam đều phải được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

=> Nhận định này sai, vì : Theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 88 BLTTHS thì những người có thẩm quyền ra lệnh bắt được lao lý tại Điều 80 BLTTHS thì có quyền ra lệnh tạm giam. Tuy nhiên, không phải tổng thể những lệnh tạm giam do những người có thẩm quyền trên ra lệnh đều phải được VKS phê chuẩn trước khi thi hành mà chỉ lệnh tạm giam của những người được lao lý tại Điểm d K1 Đ80 BLTTHS mới phải được VKS cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành .

19. Biện pháp tạm giam không được áp dụng đối với bị can, bị cáo là người chưa thành niên.

=> Nhận định này sai, vì: Bị can, bị cáo là người chưa thành niên vẫn có thể bị áp dụng biện pháp tạm giam nếu có đủ căn cứ quy định tại K1, K2 Đ303 và Đ88 BLTTHS, cụ thể là :
– Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể bị tạm giam nếu có đủ căn cứ quy định tại Đ88 BLTTHS nhưng chỉ trong những trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
– Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể bị tạm giam nếu có đủ căn cứ quy định tại Đ88 BLTTHS nhưng chỉ trong trường hợp phạm tội nghiêm trọng do cố ý, phạm tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

20. Biện pháp tạm giam không được áp dụng đối với bị can, bị cáo là người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng.

=> Nhận định này đúng, vì : Căn cứ vào Đ303 BLTTHS thì không có trường hợp nào người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng bị vận dụng giải pháp tạm giam .

21. Biện pháp tạm giam không được áp dụng đối với bị can, bị cáo là phụ nữ đang mang thai, người già yếu.

=> Nhận định này sai, vì: Căn cứ vào K2 Đ88 BLTTHS thì bị can, bị cáo là phụ nữ có thai, người già yếu mà có nơi cư trú rõ ràng thì không tạm giam mà áp dụng BPNS khác ngoại trừ những trường hợp :
– bị can, bị cáo bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã ;
– Bị can, bị cáo được áp dụng BPNC khác nhưng tiếp tục phạm tội hoặc cố ý gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, truy tố, xét xử.
– Bị can, bị cáo phạm tội an ninh quốc gia và có đủ căn cứ cho rằng nếu không tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia.
Như vậy, biện pháp tạm giam có thể được áp dụng đối với bị can, bị cáo là phụ nữ đang mang thai, người già yếu.

22. Biện pháp tạm giam được áp dụng đối với mọi loại tội phạm.

=> Nhận định này sai, vì : Theo pháp luật tại Đ88 BLTTHS thì so với bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng ; phạm tội rất nghiêm trọng thì hoàn toàn có thể được vận dụng trong mọi trường hợp. Còn so với bị can, bị cáo phạm tội nghiêm trọng, phạm tội ít nghiêm trọng thì chỉ hoàn toàn có thể được vận dụng khi thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo : phạm tội nghiêm trọng, phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự lao lý hình phạt tù trên hai năm và có địa thế căn cứ cho rằng người đó hoàn toàn có thể trốn hoặc cản trở việc tìm hiểu, truy tố, xét xử hoặc hoàn toàn có thể liên tục phạm tội .
Như vậy, không phải giải pháp tạm giam được vận dụng so với mọi loại tội phạm mà so với loại tội nghiêm trọng, ít nghiêm trọng phải thỏa mãn nhu cầu được những điều kiện kèm theo trên mới được vận dụng .
Lưu ý : Nếu giải pháp tạm giam hoàn toàn có thể được vận dụng so với mọi loại tội phạm thì nhận định và đánh giá này là đúng .

23. Người chưa thành niên chỉ bị tạm giam khi họ phạm tội rất nghiêm trọng.

=> Nhận định này sai, vì: Căn cứ vào Đ303 BLTTHS thì người chưa thành niên cũng có thể bị tạm giam khi phạm tội nghiêm trọng do cố ý, tội rất nghiêm trọng, cụ thể :
– Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể bị tạm giam nếu có đủ căn cứ quy định tại Đ88 BLTTHS nhưng chỉ trong những trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
– Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể bị tạm giam nếu có đủ căn cứ quy định tại Điều 88 BLTTHS nhưng chỉ trong trường hợp phạm tội nghiêm trọng do cố ý, phạm tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

24. Tất cả các trường hợp bắt người trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang đều phải ra quyết định tạm giữ.

=> Nhận định này sai, vì : Theo pháp luật tại k1 Đ83 BLTTHS sau khi bắt hoặc nhận người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang không phải trong mọi trường hợp cơ quan tìm hiểu đều phải ra quyết định hành động tạm giữ mà còn hoàn toàn có thể trả tự do cho người bị bắt .

25. Trong mọi trường hợp việc hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn đã được áp dụng đều phải do viện kiểm sát quyết định.

=> Nhận định này sai, vì : Theo lao lý tai K2 Đ94 BLTTHS thì chỉ so với những giải pháp ngăn ngừa do viện kiểm sát phê chuẩn thì việc hủy bỏ hoặc thay thế sửa chữa mới phải do viện kiểm sát quyết định hành động. Như vậy, không phải trong mọi trường hợp việc hủy bỏ hoặc thay thế sửa chữa giải pháp ngăn ngừa đã được vận dụng đều phải do viện kiểm sát quyết định hành động như trường hợp giải pháp ngăn ngừa ( bắt bị can, bị cáo để tam giam ; tạm giam ; cấm đi khỏi nơi cư trú .. ) do tòa án nhân dân vận dụng không cần có sự phê chuẩn của viện kiểm sát thì khi hủy bỏ hoặc thay thế sửa chữa không do viện kiểm sát quyết định hành động mà do TANDTC quyết định hành động .

CHƯƠNG V : KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

1. Tố giác của công dân là căn cứ để khởi tố vụ án hình sự.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào K1 Đ100 BLTTHS thì tố giác của công dân không phải là địa thế căn cứ để khởi tố VAHS mà là cơ sở để xác lập tín hiệu tội phạm .

2. Cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án là cơ quan tiến hành tố tụng.

=> Nhận định này sai, vì : Ngoài CQTHTT thì một số ít cơ quan khác cũng có thẩm quyền KTVA như : Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và những cơ quan khác trong CAND, QĐND được giao trách nhiệm thực thi một số ít hoạt động giải trí tìm hiểu được lao lý tại Điều 111 .

3. Mọi hành vi phạm tội do cán bộ thuộc cơ quan tư pháp thực hiện đều do cơ quan điều tra thuộc VKSNDTC khởi tố vụ án.

=> Nhận định này sai, vì : Theo lao lý tại K1 Đ18 Pháp lệnh số 23 về tổ chức triển khai tìm hiểu hình sự lao lý về thẩm quyền tìm hiểu của VKSNDTC thì CQĐT VKSNDTC tìm hiểu những VAHS về 1 số ít loại tội xâm phạm hoạt động giải trí tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc những cơ quan tư pháp khi những tội đó thuộc thẩm quyền xét xử của TAND. Như vậy, hành vi phạm tội do cán bộ tư pháp triển khai không thuộc những loại tội xâm phạm hoạt động giải trí tư pháp và những tội này không thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân thì CQĐT thuộc VKSNDTC không có quyền tìm hiểu và do đó cũng không có quyền khởi tố vụ án .

4. Trong mọi trường hợp việc KTVAHS không phụ thuộc vào ý chí của người bị hại.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào Điều 105 BLTTHS thì những vụ án về những tội phạm lao lý tại khoản 1 những Điều 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 121, 122, 171 BLHS chỉ được khởi tố khi có nhu yếu của người bị hại hoặc của người đại diện thay mặt hợp pháp của người bị hại là người chưa thành niên, người có điểm yếu kém về tinh thần hoặc sức khỏe thể chất. Và trong trường hợp người đã nhu yếu khởi tố rút nhu yếu trước ngày mở phiên tòa xét xử xét xử sơ thẩm thì vụ án phải được đình chỉ .

5. KTVAHS theo yêu cầu của người bị hại chỉ áp dụng đối với tội ít nghiêm trọng.

=> Nhận định này sai, vì: Theo quy định tại k1 Đ105 BLTTHS thì KTVAHS theo yêu cầu của người bị hại được áp dụng đối với những vụ án án về các tội phạm quy định tại khoản 1 các Điều 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 121, 122, 171 BLHS. Mà theo quy định tại khoản 1 Điều 111 có mức hình phạt tù tối đa là 7 năm và khoản 1 Điều 113 có mức hình phạt tù tối đa là 5 năm đã thuộc loại tội nghiêm trọng được quy định tại Điều 8 BLHS .
Như vậy, KTVAHS theo yêu cầu của người bị hại không chỉ được áp dụng đối với tội ít nghiêm trọng mà còn đối với tội nghiêm trọng.

6. Trong mọi trường hợp khi người bị hai rút yêu cầu trước khi mở phiên tòa thì vụ án phải được đình chỉ.

=> Nhận định này sai, vì: Căn cứ K2 Đ105 BLTTHS: trường hợp có căn cứ để xác định người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền vẫn có thể tiến hành tố tụng đối với vụ án.
Lưu ý: Trong mọi trường hợp khi người bị hại rút yêu cầu khởi tố một cách hợp pháp thì cơ quan có thẩm quyền phải đình chỉ vụ án. => Nhận định này sai, vì: tùy vào giai đoạn mà người bị hại rút yêu cầu để ra quyết định. Nếu trong giai đoạn điều tra thì ra quyết định đình chỉ điều tra theo quy định tại đa k2 Đ164 BLTTHS. Nếu trong giai đoạn truy tố thì ra quyết định đình chỉ vụ án theo quy định tại k1 Đ169 BLTTHS. Nếu trong giai đoạn chuẩn bị xét xử thì ra quyết định đình chỉ vụ án theo quy định tại Điều 180 BLTTHS.

7. HĐXX có thể thực hiện đồng thời việc yêu cầu VKS khởi tố và tự mình khởi tố vụ án đó.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ đoạn 3 k1 Đ104 BLTTHS thì HĐXX ra quyết định hành động khởi tố hoặc nhu yếu viện kiểm sát KTVAHS nếu qua việc xét xử tại phiên tòa xét xử mà phát hiện được tội phạm hoặc người phạm tội mới cần phải tìm hiểu. Như vậy, Tòa án chỉ hoàn toàn có thể triển khai một trong hai hành vi là nhu yếu VKS khởi tố hoặc tự mình khởi tố chứ không được đồng thời thực thi hai hành vi trên .

8. Tất cả các hoạt động chứng minh tội phạm chỉ được thực hiện sau khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan có thẩm quyền.

=> Nhận định này sai, vì : Khám nghiệm hiện trường là một hoạt động giải trí chứng tỏ tội phạm và địa thế căn cứ vào k2 Đ150 thì hoạt động giải trí khám nghiệm hiện trường hoàn toàn có thể triển khai trước khi KTVAHS .

9. Trong mọi trường hợp, căn cứ khởi tố vụ án hình sự là dấu hiệu tội phạm.

=> Nhận định này sai, vì : Đối với trường hợp KTVAHS theo nhu yếu của người bị hại pháp luật tại Đ105 thì địa thế căn cứ để KTAHS không chỉ là tín hiệu tội phạm mà còn có địa thế căn cứ là nhu yếu khởi tố của người bị hại .

10. Khi thực hiện chức năng công tố, VKS có quyền hủy bỏ mọi quyết định không khởi tố không có căn cứ của các cơ quan có thẩm quyền.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ khoản 1 Điều 108 BLTTHS thì HĐXX có quyền ra quyết định hành động không KTVA và địa thế căn cứ vào khoản 3 Điều 109 BLTTHS thì cũng tương tự như như quyết định hành động KTVA không có địa thế căn cứ thì so với quyết định hành động không KTVA không có địa thế căn cứ của HĐXX thì VKS không có quyền hủy bỏ mà chỉ được kháng nghị lên Tòa án cấp trên. Tuy nhiên, trên trong thực tiễn HĐXX không ra quyết định hành động không khởi tố vụ án hình sự .

11. Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thì có quyền thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án không có căn cứ.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ Điều 104 BLTTHS thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hành động KTVAHS gồm có : CQĐT, VKS, HĐXX và ngoài những địa thế căn cứ vào Điều 111 BLTTHS thì những cơ quan như Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, những cơ quan khác của CAND, QĐND được giao trách nhiệm thực thi 1 số ít hoạt động giải trí tìm hiểu cũng có quyền ra quyết định hành động KTVA. Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hành động KTVA nhiều như vậy nhưng không phải tổng thể những cơ quan trên đều có quyền biến hóa bổ trợ mà theo pháp luật tại Điều 106 BLTTHS thì chỉ có CQĐT và VKS mới có quyền đổi khác, bổ trợ quyết định hành động KTVAHS .
Mặt khác, theo lao lý tại Điều 109 BLTTHS thì so với những quyết định hành động KTVA không có địa thế căn cứ của HĐXX thì VKS kháng nghị với TA cấp trên còn so với những quyết định hành động khởi tố không có địa thế căn cứ của những chủ thể còn lại thì VKS ra quyết định hành động hủy bỏ so với những quyết định hành động khởi tố đó chứ không phải đổi khác, bổ trợ. Việc đổi khác bổ trợ chỉ vận dụng so với những quyết định hành động khởi tố có địa thế căn cứ nhưng khởi tố không đúng với hành vi phạm tội được lao lý tại Điều 106 BLTTHS .

CHƯƠNG VI. ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

1. Mọi trường hợp thường dân phạm tội đều do CQĐT thuộc lực lượng CAND điều tra.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào K2 Đ3 PLTCTAQS thì trường hợp thường dân phạm tội nhưng phạm tội có tương quan đến bí hiểm quân sự chiến lược hoặc gây thiệt hại cho quân đội thì TAQS có thẩm quyền xét xử. Và địa thế căn cứ vào K2 Đ110 BLTTHS pháp luật : “ CQĐT trong QĐND tìm hiểu những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của TAQS. Do đó trong trường hợp thường dân phạm tội nhưng phạm tội có tương quan đến bí hiểm quân sự chiến lược hoặc gây thiệt hại cho quân đội thì do CQĐT trong QĐND tìm hiểu. Như vậy, không phải trong mọi trường hợp thường dân phạm tội đều do CQĐT thuộc lực lượng CAND tìm hiểu ,

2. Trong mọi trường hợp, quân nhân phạm tội đều do CQĐT trong QĐND tiến hành điều tra.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào Đ4 PL TCTAQS thì so với trường hợp người đang ship hàng trong quân đội mà phát hiện hành vi phạm tội của họ đã được thực thi trước khi vào quân đội nhưng tội phạm mà họ thực thi không tương quan đến bí hiểm quân sự chiến lược hoặc gây thiệt hại cho quân đội thì thuộc thẩm quyền xét xử của TAND. Do đó địa thế căn cứ Khoản 2 Điều 110 BLTTHS lao lý “ CQĐT trong QĐND tìm hiểu những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của TAQS ” thì trong trường hợp này mặc dầu là quân nhân phạm tội nhưng CQĐT trong QĐND không có thẩm quyền tìm hiểu .
Như vậy, không phải trong mọi trường hợp, quân nhân phạm tội đều do CQĐT trong QĐND thực thi tìm hiểu .

3. Trong mọi trường hợp khi Cán bộ ngành tư pháp thực hiện hành vi phạm tội xâm phạm hoạt động tư pháp đều do CQĐT trong VKSNDTC thực hiện việc điều tra.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ Điều 18 PLTCĐTHS thì VKSNDTC tìm hiểu những vụ án hình sự về một số ít loại tội xâm phạm hoạt động giải trí tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc những cơ quan tư pháp khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của TAND. Do đó, nếu cán bộ ngành tư pháp thực hiện hành vi phạm tội xâm phạm hoạt động giải trí tư pháp nhưng tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của TAQS thì cơ quan tìm hiểu trong VKSNDTC không có thẩm quyền tìm hiểu .
Như vậy, không phải trong mọi trường hợp khi cán bộ ngành tư pháp thực hiện hành vi phạm tội xâm phạm hoạt động giải trí tư pháp đều do CQĐT trong VKSNDTC thực thi tìm hiểu .

4. Tất cả các cơ quan có thẩm quyền KTVA đều có thẩm quyền điều tra vụ án.

=> Nhận định này sai, vì : Theo pháp luật tại Đ104 và Đ111 BLTTHS có nhiều cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án : VKS, TA, CQĐT, Bộ đội biên phòng, Kiểm lâm, Hải quan … Tuy nhiên, địa thế căn cứ vào K1 Đ5 PLTCĐTHS thì chỉ CQĐT và cơ quan được giao trách nhiệm triển khai 1 số ít hoạt động giải trí tìm hiểu mới được thực thi tìm hiểu những VAHS. Do đó, không phải toàn bộ những cơ quan có thẩm quyền KTVAHS đều có thẩm quyền tìm hiểu vụ án .

5. Tất cả các cơ quan có thẩm quyền điều tra vụ án đều có quyền khởi tố bị can.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào K1 Đ5 PLTCĐTHS thì CQĐT và cơ quan được giao trách nhiệm triển khai một số ít hoạt động giải trí tìm hiểu có thẩm quyền tìm hiểu VAHS. Tuy nhiên, địa thế căn cứ vào Điều 111 BLTTHS thì trong 1 số ít trường hợp cơ quan được giao trách nhiệm thực thi 1 số ít hoạt dộng tìm hiểu không có thẩm quyền khởi tố bị can. Do đó không phải toàn bộ những cơ quan có thẩm quyền tìm hiểu vụ án đều có thẩm quyền khởi tố bị can .

6. Các cơ quan khác của CAND được giao một số hoạt động điều tra có quyền khởi tố bị can.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào K2 Đ111 BLTTHS thì cơ quan khác của CAND được giao một số ít hoạt động giải trí tìm hiểu không có quyền khởi tố bị can mà sau khi khởi tố vụ án, tiên hành những hoạt động giải trí tìm hiểu bắt đầu thì phải chuyển hồ sơ cho CQĐT có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định hành động KTVA .

7. VKS không được quyền ra quyết định khởi tố bị can.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào K5 Đ126 BLTTHS thì sau khi nhận được hồ sơ và Tóm lại tìm hiểu mà VKS phát hiện có người khác đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án chưa bị khởi tố thì VKS quyết định hành động khởi tố bị can .

8. Tất cả các hoạt động điều tra chỉ được tiến hành sau khi có quyết định KTVA

=> Nhận định này sai, vì: Khám nghiệm hiện trường là một trong những hoạt động điều tra quan trọng. Căn cứ K2 Đ150 thì hoạt động khám nghiệm hiện trường có thể tiến hành trước khi KTVAHS.
Như vậy, không phải tất cả các hoạt động điều tra chỉ được tiến hành sau khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự.

9. Việc ủy thác điều tra chỉ được tiến hành giữa các CQĐT với nhau.

=> Nhận định này đúng, vì : Căn cứ vào Đ118 BLTTHS quy đinh “ khi thiết yếu, cơ quan tìm hiểu hoàn toàn có thể ủy thác cho cơ quan tìm hiểu khác triển khai 1 số ít hoạt động giải trí tìm hiểu ”. Như vậy, việc ủy thác tìm hiểu chỉ được triển khai giữa những cơ quan tìm hiểu với nhau .

10. Trong một số trường hợp cần thiết, CQĐT được ủy thác có quyền từ chối việc ủy thác.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào Đ118 BLTTHS thì CQĐT được nhận ủy thác có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi đầy đử những việc được ủy thác theo thời hạn mà cơ quan tìm hiểu ủy thác nhu yếu. Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của CQĐT nhận ủy thác do đó không được thừ chối việc ủy thác .

11. Trong mọi trường hợp kết thúc điều tra, CQĐT phải ra bản kết luận điều tra.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ K2 Đ32 BLTTHS pháp luật về tìm hiểu theo thủ tục rút gọn thì khi kết thúc tìm hiểu, CQĐT không phải làm bản Tóm lại tìm hiểu mà ra quyết định hành động ý kiến đề nghị truy tố và gủi hồ sơ vụ án cho VKS. Như vậy, không phải trong mọi trường hợp kết thúc tìm hiểu, CQĐT phải ra bản Tóm lại tìm hiểu .

12. Mọi hoạt động giải trí tìm hiểu đều phải có người tận mắt chứng kiến .
=> Nhận định này sai, vì : Trong 1 số ít hoạt động giải trí tìm hiểu như khởi tố bị can được pháp luật tại Đ126 BLTTHS, hỏi cung được pháp luật tại Đ131 BLTTHS thì không cần phải có người tận mắt chứng kiến .

13. Người chứng kiến là người biết được tình tiết vụ án nhưng không được triệu tập để trở thành người làm chứng.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào Đ123 BLTTHS thì người tận mắt chứng kiến không phải là người biết được diễn biến của vụ án nhưng không được triệu tập để trở thành người làm chứng, mà tư cách của người tận mắt chứng kiến được hiểu là người được mời tham gia hoạt động giải trí tìm hiểu trong một số ít trường hợp do BLTTHS lao lý. Trách nhiệm của người tận mắt chứng kiến là xác nhận nội dung và hiệu quả việc làm mà điều tra viên đã thực thi trong khi mình xuất hiện .

14. Mọi hoạt động điều tra đều phải lập thành biên bản.

=> Nhận định này đúng, vì : Căn cứ vào K1 Đ95 và K1 Đ125 BLTTHS thì mọi hoạt động giải trí tìm hiểu phải lập thành biên bản do đặc thù quan trọng của nó là một trong những loại nguồn của chứng cứ được pháp luật tại Đ d, K2, Đ64 BLTTHS .

15. Trong mọi trường hợp, khi khám xét phải có lệnh.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào K3 Đ142 BLTTHS thì trong trường hợp bắt người hoặc khi có địa thế căn cứ để chứng minh và khẳng định người xuất hiện tại nơi khám xét giấu trong người vật phẩm, tài liệu cần thu giữ thì hoàn toàn có thể thực thi khám người mà không cần có lệnh .

16. Lệnh khám xét bao giờ cũng phải được VKS phê chuẩn

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào K1 Đ141 BLTTHS thì chỉ lệnh khám xét của những người được lao lý tại điểm d K1 Đ80 BLTTHS thì mới phải được VKS phê chuẩn .

17. Đối chất chỉ được áp dụng với những người có tư cách tố tụng giống nhau.

=> Nhận định này sai, vì : Theo lao lý tại K1 Đ138 BLTTHS thì đối chất không nhờ vào vào việc người có tư cách tố tụng có giống nhau hay không mà khi có sự xích míc trong lời khai giữa hai hay nhiều người thì ĐTV thực thi đối chất. Do vậy, đối chất không chỉ được vận dụng với những người có tư cách tố tụng giống nhau .

18. Hoạt động khám nghiệm hiện trường chỉ do CQĐT thực hiện.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào Đa K1 Đ19 BLTTHS thì mặc dầu bộ đội biên phòng không phải là cơ quan tìm hiểu nhưng cũng có thẩm quyền thực thi hoạt động giải trí khám nghiệm hiện trường. Do đó, không phải hoạt động giải trí khám nghiệm hiện trường chỉ do CQĐT thực thi .

19. Những người có thẩm quyền ra lệnh khám xét thì có quyền ra lệnh kê biên tài sản.

=> Nhận định này sai, vì : Theo lao lý tại Đ141 BLTTHS thì những người có thẩm quyền ra lệnh khám xét là những người được pháp luật tại K1 Đ80 và K2 Đ81 BLTTHS nhưng theo lao lý tại K1 Đ146 BLTTHS thì người có quyền ra lệnh kê biên gia tài là những người được pháp luật tại K1 Đ80 BLTTHS. Do đó những người có thẩm quyền ra lệnh khám xét pháp luật tại K2 Đ81 BLTTHS sẽ không có quyền ra lệnh kê biên gia tài .
Như vậy, không phải những người có thẩm quyền ra lệnh khám xét thì có quyền ra lệnh kê biên gia tài .

20. KSV có quyền tiến hành một số hoạt động điều tra trong giai đoạn truy tố?

21. Trong mọi trường hợp thời hạn tạm giam để điều tra luôn ngắn hơn thời hạn điều tra.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào khoản 1 Đ119 và K1 Đ120 BLTTHS thì trong trường hợp không gia hạn thì thời hạn tạm giam để tìm hiểu bằng thời hạn tìm hiểu. Do đó, không phải mọi trường hợp thời hạn tạm giam để tìm hiểu luôn ngắn hơn thời hạn tìm hiểu .

22. Trong mọi trường hợp, CQĐT phải ra quyết định phục hồi điều tra khi có căn cứ hủy bỏ quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào K1 Đ165 BLTTHS thì CQĐT chỉ ra quyết định hành động phục sinh tìm hiểu khi có địa thế căn cứ hủy bỏ quyết định hành động đình chỉ, tạm đình chỉ tìm hiểu và chưa hết thời hiệu truy cứu TNHS. Do đó, nếu có địa thế căn cứ hủy bỏ quyết định hành động đình chỉ, tạm đình chỉ diều tra nhưng hết thời hiệu truy cứu TNHS thì CQĐT không hề ra quyết định hành động phục sinh tìm hiểu. Như vậy, không phải trong mọi trường hợp, CQĐT phải ra quyết định hành động phục sinh tìm hiểu khi có địa thế căn cứ hủy bỏ quyết định hành động đình chỉ, tạm đình chỉ tìm hiểu .

CHƯƠNG VII. XÉT XỬ SƠ THẨM

1. Tòa án cấp huyện có quyền xét xử tất cả các tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào lao lý tại K1 Đ170 BLTTHS thì TANDTC cấp huyện xét xử xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tộ phạm rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, những tội phạm : những tội phạm xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc, những tội phá hoại độc lập, chống loài người và tội phạm cuộc chiến tranh ; những tội phạm lao lý tại những Đ 93, 95, 96, 172, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 263, 293, 294, 295, 296, 322, và 323 BLHS mặc dầu những tội phạm này hoàn toàn có thể thuộc vào những loại tội phạm trên nhưng tòa án nhân dân cấp huyện không có quyền xét xử .

2. TAND cấp huyện không được tuyên bị cáo quá 15 năm tù;

=> Nhận định này sai, vì : Mặc dù theo pháp luật tại Điều 170 BLTTHS thì so với loại tội cao nhất mà tòa án nhân dân cấp huyện hoàn toàn có thể xét xử là tội phạm rất nghiêm trọng có mức hình phạt tối đa là 15 năm tù nhưng số lượng giới hạn 15 năm tù này chỉ số lượng giới hạn so với một tội. Do đó, nếu tổng hợp nhiều tội thì mức phạt tù hoàn toàn có thể quá 15 năm tù .

3. Tòa án nhân dân chỉ xét xử dân thường phạm tội.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào Đ4 PLTCTAQS thì tòa án nhân dân hoàn toàn có thể xét xử quân nhân phạm tội trong trường hợp hành vi phạm tội của quân nhân thực thi trước khi vào quân nhân và tội mà quân nhân vi phạm không xâm phạm đến bí hiểm quân sự chiến lược, không xâm phạm đến gia tài quân đội .

4. Trong mọi trường hợp nếu có bị cáo thuộc thẩm quyền xét xử của TAQS, có bị cáo thuộc thẩm quyền của TAND thì để đảm bảo bí mật quân sự, TAQS xét xử toàn bộ

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ Đ5 PLTCTAQS thì trong trường hợp có bị cáo thuộc thẩm quyền xét xử của TAQS, có bị cáo thuộc thẩm quyền của TANDTC nếu hoàn toàn có thể tách được vụ án thì TAQS xét xử bị cáo thuộc thẩm quyền của mình, tòa án nhân dân xét xử bị cáo thuộc thẩm quyền của mình. Còn nếu không tách được vụ án thì TAQS mới xét xử hàng loạt vụ án. Do đó không phải trong mọi trường hợp nếu có bị cáo thuộc thẩm quyền xét xử của TAQS vừa có bị cáo thuộc thẩm quyền xét xử xủa tòa án nhân dân thì TAQS xét xử hàng loạt .

5. Tòa án cấp sơ thẩm không được quyền xét xử bị cáo theo tội danh khác với tội danh VKS đã truy tố.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào lao lý tại đoạn 2 Đ196 BLTTHS và mục 2.2 phần II NQ 04 thì TA hoàn toàn có thể xét xử bị cáo về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà VKS đã truy tố .

6. Tòa án cấp sơ thẩm được quyền xét xử bị cáo theo tội danh khác nặng hơn tội danh VKS đã truy tố.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào pháp luật tại đoạn 2 Đ196 BLTTHS và mục 2.2 phần II NQ 04 thì TA chỉ hoàn toàn có thể xét xử bị cáo về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà VKS đã truy tố .

7. Tòa án cấp sơ thẩm không được quyền xét xử bị cáo theo khoản khác nặng hơn khoản mà VKS đã truy tố.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào đoạn 2 Đ196 BLTTHS và mục 2.1 phần II NQ04 thì tòa án nhân dân hoàn toàn có thể xét xử bị cáo theo khoản khác hoàn toàn có thể nặng hơn hoặc nhẹ hơn so với khoản mà VKS đã truy tố trong cùng một điều luật .

8. Mọi trường hợp chuyển vụ án cho Tòa án khác chỉ áp dụng khi vụ án chưa được đưa ra xét xử.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào đoạn 2 Đ174 BLTTHS thì trong trường hợp vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của TAQS hoặc tòa án nhân dân cấp trên thì mặc dầu vụ án đã được đưa ra xét xử vẫn phải chuyển cho tòa án nhân dân có thẩm quyền .

9. Trong mọi trường hợp, thời hạn tạm giam để chuẩn bị xét xử tính từ ngày nhận hồ sơ vụ án.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào điểm b, điểm c mục 2.2 Phần I NQ04 thì trong một số ít trường hợp thời hạn tạm giam không tính từ ngày nhận hồ sơ vụ án. Đó là những trường hợp :

  • Trường hợp bị can đang tạm giam mà thời hạn tạm giam đang còn, thì khi thời hạn tạm giam gần hết cần phải xem xét có cần thiết tiếp tục tạm giam nữa hay không. Nếu thấy cần thiết tiếp tục tạm giam thì đề nghị chánh án hoặc phó chánh án ra quyết định tạm giam. Thời hạn tạm giam trong trường hợp này tính kể từ ngày tiếp theo ngày tạm giam cuối cùng của lệnh tạm giam trước đó.
  • Trường hợp bị can đang được tại ngoại, nếu sau khi nhận hồ sơ vụ án hoặc trong thời hạn nghiên cứu hồ sơ vụ án thấy cần thiết áp dụng biện pháp tạm giam đối với họ thì đề nghị chánh án hoặc phó chánh án ra lệnh bắt và tạm giam ngay. Trong trường hợp này thời hạn tạm giam được tính kể từ ngày bắt bị can để tạm giam.

10. Tòa án có quyền xét xử vắng mặt bị cáo trong một số trường hợp luật định.

=> Nhận định này đúng, vì: Căn cứ K2 Đ187 BLTTHS thì TA có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong trường hợp:
+ Bị cao trốn tránh và việc truy nã không có kết quả
+ Bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa
+ Nếu sự vắng mặt của bị cáo không trở ngại việc xét xử và họ đã được giao giấy triệu tập hợp lệ

11. Trong mọi trường hợp khi thành viên của HĐXX vắng mặt thì Tòa án phải hoãn phiên tòa.

=> Nhận định này sai, vì : Theo ý thức của Đ186 BLTTHS nếu có thành viên dự khuyết thì không phải hoãn

12. Trong mọi trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa theo quy định tại khoản 2 Điều 57 BLTTHS mà người bào chữa vắng mặt, HĐXX phải hoãn phiên tòa

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ ý thức tại điểm d mục 3 phần II NQ03 thì không phải trong mọi trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa theo lao lý tại K2 Đ57 BLTTHS mà người bào chữa vắng mặt thì HĐXX phải hoãn phiên tòa xét xử mà địa thế căn cứ vào từng trường hợp : nếu người bào chữa vắng mặt mà bị cáo và người đại diện thay mặt nhu yếu phủ nhận người bào chữa thì HĐXX không phải hoãn phiên tòa xét xử. Nếu người bào chữa vắng mặt mà bị cáo, người đại diện thay mặt không có nhu yếu phủ nhận người bào chữa thì HĐXX phải hoãn phiên tòa xét xử .
* Thực tiễn : Trong trường hợp bắt buộc nếu người bào chữa vắng mặt mà có gửi bản bào chữa trước thì TA vẫn triển khai xét xử thông thường. Nếu không gửi bản bào chữa trước thì tùy vào từng trường hợp như trên .

13. Đối với bị cáo không bị tam giam nhưng bị xử phạt tù thì HĐXX bắt buộc phải ra quyết định bắt tạm giam bị cáo ngay sau khi tuyên án.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào K2 Đ228 BLTTHS thì so với bị cáo không bị tạm giam nhưng bị xử phạt tù thì chỉ bắt tạm giam để chấp hành hình phạt tù khi bản án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .

13. Trong mọi trường hợp khi VKS rút quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa thì Tòa án phải đình chỉ vụ án.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào mục 1 phần III TT01 / 1988 thì không phải trong mọi trường hợp khi VKS rút quyết định hành động truy tố trước khi mở phiên tòa xét xử thì TA phải đình chỉ vụ án mà chỉ khi VKS rút hàng loạt quyết định hành động truy tố thì hội đồng xét xử mới ra quyết định hành động đình chỉ vụ án, còn nếu rút một phần thì HĐXX chỉ xét xử phần không bị rút truy tố .

14. Trong mọi trường hợp, nếu thẩm phán không thể tiếp tục tham gia xét xử mà có thẩm phán dự khuyết thì tòa án vẫn tiếp tục xét xử.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ khoản 2 Điều 186 thì không phải trong mọi trường hợp nếu thẩm phán không hề liên tục tham gia xét xử mà có thẩm phán dự khuyết thì tòa án nhân dân vẫn liên tục xét xử mà tòa án nhân dân vẫn triển khai xét xử chỉ khi thẩm phán dự khuyết xuất hiện tại phiên tòa xét xử ngay từ đầu .

15. Trong trường hợp bị cáo chưa nhận được bản cáo trạng thì HĐXX phải hoãn phiên tòa.

=> Nhận định này sai, vì: Căn cứ vào mục 1.5 phần III NQ 04 thì không phải trong mọi trường hợp bị cáo chưa nhận được bản cáo trạng thì HĐXX phải hoãn phiên tòa mà phải tùy vào từng trường hợp:
Nếu trong trường hợp bị cáo chưa được giao nhận bản cáo trạng và quyết định vụ án ra xét xử hoặc đã nhận được quyết định vụ án đưa vụ án ra xét xử tù 9 ngày trở xuống trước khi mở phiên tòa, thì phải hỏi bị cáo có đồng ý để TA tiến hành xét xử vụ án hay không. Nếu bị cáo đồng ý thì ghi vào biên bản phiên tòa và tiến hành xét xử vụ án theo thư tục chung. Nếu bị cáo không đồng ý thì HĐXX mới hoãn phiên tòa.

16. Chỉ có những người tiến hành tố tụng mới có quyền xét hỏi tại phiên tòa.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào K2 Đ207 BLTTHS thì không chỉ có những người triển khai tố tụng mới có quyền xét hỏi tại phiên tòa xét xử mà người bào chữa, người bảo vệ quyền hạn của đương sự, người giám định cũng có quyền xét hỏi tại phiên tòa xét xử .

17. Khi tuyên án, tất cả những người có mặt trong phòng xử án đều phải đứng dậy.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào mục 3.1 phần III NQ04 thì khi tuyên án không phải tổng thể những người xuất hiện trong phòng xử án đều phải đứng dậy mà so với những người vì nguyên do sức khỏe thể chất được chủ tọa phiên tòa xét xử được cho phép ngồi tại chỗ thì không phải đứng dậy

CHƯƠNG VIII : XÉT XỬ PHÚC THẨM, TÁI THẨM, GIÁM ĐỐC THẨM, THỦ TỤC RÚT GỌN

1. Phúc thẩm là thủ tục đương nhiên đối với việc giải quyết vụ án hình sự.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào Đ230 BLTTHS thì phúc thẩm không phải là thủ tục đưuong nhiên so với việc xử lý vụ án hình sự mà thủ tục phúc phẩm chỉ diễn ra khi bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm chưa có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý bị kháng nghị, kháng nghị hợp pháp .

2. Trong mọi trường hợp, người kháng cáo vắng mặt thì HĐXX phúc thẩm phải hoãn phiên tòa.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào K2 Đ245 BLTTHS thì trong trường hợp người kháng nghị vắng mặt nhưng có nguyên do chính đáng thì HĐXX hoàn toàn có thể thực thi xét xử nhưng không được ra bản án hoặc quyết định hành động không có lợi cho bị cáo hoặc đương sự vắng mặt .

3. Quyền hạn của Tòa án cấp phúc thẩm không bị ràng buộc bởi nội dung kháng cáo, kháng nghị.

=> Nhận định này sai, vì : Điều 241 BLTTHS lao lý về khoanh vùng phạm vi của Tòa án cấp phúc thẩm : Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét nội dung kháng nghị, kháng nghị. Tuy nhiên, nếu xét thấy thiết yếu, Tòa án cấp phúc thẩm hoàn toàn có thể xem xét những phần khác không bị kháng nghị, kháng nghị của bản án .

4. Hội thẩm nhân dân có thể tham gia xét xử phúc thẩm tại Tòa phúc thẩm TANDTC khi cần thiết.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào K2 Đ2 BLTTHS thì hội thẩm nhân dân chỉ cơ cấu tổ chức ở tòa án nhân dân cấp tỉnh và tòa án nhân dân cấp huyện còn trong TANDTC không có hội thẩm .

5. TA cấp phúc thẩm có quyền tăng hình phạt cho bị cáo có kháng cáo, kháng nghị theo hướng giảm nhẹ.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào K3 Đ249 BLHS và điểm c mục 5 phần VI TT01 / 1988 thì TA cấp phúc thẩm chỉ có quyền tăng hình phạt cho bị cáo khi thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo : phải có kháng nghị hoặc kháng nghị hợp pháp theo hướng tăng nặng so với bị cáo và phải có địa thế căn cứ để sửa bản án theo hướng tăng nặng .

6. Khi Sửa bản án theo hướng giảm nhẹ, quyền hạn của HĐXX phúc thẩm không phụ thuộc vào hướng kháng cáo, kháng nghị.

=> Nhận định này đúng, vì : Kháng cáo kháng nghị hoàn toàn có thể theo hướng tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Tuy nhiên địa thế căn cứ vào K3 Đ249 BLTTHS thì ngay cả khi kháng nghị hoặc kháng nghị theo hướng tăng nặng nhưng có địa thế căn cứ để giảm nhẹ thì HĐXX vẫn có quyền sửa bản án theo hướng giảm nhẹ. Do vậy mà khi sửa bản án theo hướng giảm nhẹ, quyền hạn của HĐXX phúc thẩm không nhờ vào vào hướng kháng nghị, kháng nghị .

7. HĐXX phúc thẩm có quyền trả hồ sơ điều tra bổ sung.

=> Nhận định này sai, vì : Theo lao lý K2 Đ248 BLTTHS thì HĐXX phúc thẩm không có quyền trả hồ sơ tìm hiểu bổ trợ mà khi nhận thấy việc tìm hiểu ở cấp xét xử sơ thẩm không khá đầy đủ mà cấp phúc thẩm không hề bổ trợ được thì TA cấp phúc thẩm hủy bản án xét xử sơ thẩm để tìm hiểu lại theo lao lý tại K1 Đ250 BLTTHS .

8. Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xét xử theo nội dung kháng cáo, kháng nghị.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ theo Đ241 BLTTHS và mục 4 phần VI TT01 / 1988 thì ngoài nội dung kháng nghị kháng nghị thì nếu xét thấy thiết yếu TA cấp phúc thẩm hoàn toàn có thể xem xét những phần khác không bị kháng nghị kháng nghị của bản án. Trường hợp thiết yếu là trường hợp ở phần không bị kháng nghị hoặc kháng nghị có điểm cần được giảm nhẹ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự cho bị cáo .
Lưu ý : Nếu bỏ từ ‘ chỉ ’ sẽ đúng .

9. Tòa án cấp phúc thẩm được quyền xét xử bị cáo theo tội danh khác nặng hơn tội danh mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng.

=> Nhận định này sai, vì : Căn cứ vào K3 Đ249 BLHS và điểm c mục 5 phần VI TT01 / 1988 thì TA cấp phúc thẩm chỉ có quyền tăng hình phạt cho bị cáo khi thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo : phải có kháng nghị hoặc kháng nghị hợp pháp theo hướng tăng nặng so với bị cáo và phải có địa thế căn cứ để sửa bản án theo hướng tăng nặng .

Mốt số nhận định đúng sai khác:

1 – Một tội phạm mà trên trong thực tiễn đã gây hậu quả nguy hại cho xã hội là tội phạm có cấu thành vật chất .
2 – Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xét xử theo nội dung kháng nghị, kháng nghị .
3 – Không chỉ hội đồng xét xử mới có quyền xét hỏi .
4 – Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng phải có Hội thẩm tham gia .
5 – Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm nếu hàng loạt kháng nghị, kháng nghị bị rút thì vụ án được đình chỉ .
6 – Thủ tục rút gọn được vận dụng so với tội ít nghiêm trọng .
7 – Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm người kháng nghị, kháng nghị không có quyền bổ trợ kháng nghị, kháng nghị theo hướng bất lợi cho bị cáo .
8 – Không chỉ người bào chữa được Tòa án nhu yếu chỉ định bào chữa cho bị cáo chưa thành niên mới có quyền kháng nghị cho bị cáo đó .
9 – Trong mọi trường hợp khi VKS rút quyết định hành động truy tố trước khi mở phiên tòa xét xử thì Tòa án phải đình chỉ vụ án .
10 – Tội phạm có cấu thành hình thức không có quy trình tiến độ phạm tội chưa đạt .
11 – tòa án nhân dân cấp huyện không được tuyên bị cáo quá 15 năm tù ;
12 – Tòa án cấp xét xử sơ thẩm được quyền xét xử bị cáo theo tội danh khác nặng hơn tội danh VKS đã truy tố .
13 – Hội đồng xét xử phúc thẩm không được xem xét phần bản án xét xử sơ thẩm đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .
14 – Mọi trường hợp biểu lộ dự tính phạm tội đều không bị giải quyết và xử lý theo pháp luật hình sự .
15 – Căn cứ phân loại tội phạm theo Điều 8 BLHS là mức hình phạt do Tòa án vận dụng so với người phạm tội .
16 – Đối với bị cáo không bị tam giam nhưng bị xử phạt tù thì HĐXX bắt buộc phải ra quyết định hành động bắt tạm giam bị cáo ngay sau khi tuyên án .
17 – Khi sửa bản án theo hướng giảm nhẹ, quyền hạn của HĐXX phúc thẩm không nhờ vào vào hướng kháng nghị, kháng nghị .
18 – Hội thẩm nhân dân hoàn toàn có thể tham gia xét xử phúc thẩm tại Tòa phúc thẩm TANDTC khi thiết yếu .
19 – Trong mọi trường hợp, việc xử lý yếu tố dân sự trong VAHS luôn phải được triển khai cùng lúc với việc xử lý VAHS .
20 – HĐXX phúc thẩm có quyền trả hồ sơ tìm hiểu bổ trợ .
21 – Không chỉ viện kiểm sát mới có quyền luận tội bị cáo
22 – Trong mọi trường hợp, người kháng nghị vắng mặt thì HĐXX phúc thẩm phải hoãn phiên tòa xét xử .
23 – Tại phiên tòa xét xử, việc đổi khác Thẩm phán là Chánh án Tòa án do Hội đồng xét xử quyết định hành động .
24 – Theo điều 57 Bộ luật TTHS, khi không có người bào chữa thì toà án hoãn phiên tòa xét xử
25 – Tại phiên tòa xét xử xét xử sơ thẩm mà phát hiện bị cáo còn phạm tội mới chưa bị khởi tố thì HĐXX ra quyết định hành động khởi tố bị can, trả hồ sơ nhu yếu tìm hiểu bổ trợ .
26 – Mọi trường hợp chuyển vụ án cho Tòa án khác chỉ vận dụng khi vụ án chưa được đưa ra xét xử
27 – Người kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm luôn phải ra quyết định hành động tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định hành động bị kháng nghị .
28 – Tất cả cả những CQTHTT đều có quyền khởi tố VAHS và khởi tố bị can .
29 – Tất cả những người có quyền xử lý vụ án hình sự đều là những người triển khai tố tụng .
30 – Tất cả những người tham gia tố tụng có quyền và quyền lợi pháp lý trong VAHS đều có quyền ý kiến đề nghị biến hóa người triển khai tố tụng .
31 – Trong mọi trường hợp, người bào chữa phải bị đổi khác nếu là người thân thích của người THTT .
32 – Một người khi triển khai tội phạm là người chưa thành niên, nhưng khi khởi tố VAHS đã đủ 18 t thì họ không thuộc trường hợp lao lý tại K2 Đ57 BLTTHS .
33 – Trong trường hợp bào chữa bắt buộc pháp luật tại điểm b K2 Đ57 BLTTHS, khi bị can, bị cáo và người đại diện thay mặt hợp pháp của họ nhu yếu đổi khác người bào chữa thì nhu yếu đó luôn được gật đầu .
34 – Người làm chứng hoàn toàn có thể là người thân thích của bị can, bị cáo .
35 – Người biết những diễn biến tương quan đến vụ án sẽ không được làm chứng nếu là người người bảo vệ quyền hạn của người bị hại .
36 – Người dưới 14 tuổi không được làm chứng .
37 – Người giám định hoàn toàn có thể là người thân thích của bị can, bị cáo .
38 – Người phiên dịch hoàn toàn có thể là người thân thích của bị can, bị cáo .
39 – Trong mọi trường hợp, Thẩm phán Hội thẩm phải phủ nhận thực thi tố tụng hoặc bị đổi khác, nếu đã được phân công tham gia xét xử xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm trong vụ án đó .
40 – Những người tham gia tố tụng có quyền và quyền lợi pháp lý trong vụ án đều có quyền nhờ luật sư bào chữa cho mình .
41 – Người thân thích của Thẩm phán không hề tham gia tố tụng với tư cách người làm chứng trong vụ án đó .
42 – Khai báo là quyền của người làm chứng .
43 – Thẩm phán và Hội thẩm đều phải phủ nhận thực thi tố tụng hoặc đều phải bị đổi khác nếu là người thân thích với nhau trong cùng một vụ án hình sự .

Các tìm kiếm tương quan đến đánh giá và nhận định đúng sai luật tố tụng hình sự có đáp án : đánh giá và nhận định đúng sai luật tố tụng hình sự 2, bài tập luật tố tụng hình sự có đáp án, trắc nghiệm luật tố tụng hình sự có đáp án, ôn tập luật tố tụng hình sự, nhận định và đánh giá luật tố tụng dân sự, đề thi môn tố tụng hình sự, bài tập luật tố tụng hình sự có giải thuật, bài tập trường hợp luật tố tụng hình sự có lời giải

5/5 – ( 19348 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.