Hàm CAST trong SQL Server

Hàm CAST trong SQL Server chuyển đổi một biểu thức từ một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác.

Bài viết này thông tin tài khoản sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể cho bạn cách sử dụng hàm quy đổi kiểu tài liệu CAST trong SQL Server hay nhất với cú pháp tương hỗ và thông tin tài khoản những ví dụ đơn cử nơi nào để dễ tưởng tượng tính năng và chớp lấy hàm tốt hơn .

Mô tả

Hàm CAST trong SQL Server chuyển đổi một biểu thức từ một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác lấy liền. ứng dụng Nếu chuyển đổi không thành công trực tuyến, CAST chi tiết sẽ báo lỗi dữ liệu, ngược lại nó chia sẻ sẽ trả về giá trị chuyển đổi tương ứng.

Cú pháp

Để sử dụng hàm CAST trong SQL Server sử dụng, ta dùng cú pháp nơi nào như sau:

Bạn đang đọc: Hàm CAST trong SQL Server

CAST(bieuthuc AS kieudulieu [(do_dai)])

Tham số:

  • bieuthuc: giá trị bản quyền để chuyển đổi sang kiểu dữ liệu kháctải về, ở đâu tốt cũng nạp tiền có thể là tên tài liệu của một cột trong bảng sửa lỗi hoặc một biểu thức tính toán cần chuyển sang kiểu dữ liệu mới.
  • kieudulieu: tên kiểu dữ liệu mới khóa chặn mà biểu thức ở đâu uy tín sẽ vận tốc được chuyển đổi sangquảng cáo. Có thể là một trong phải làm thế nào những kiểu công cụ như sau: bigintthông tin tài khoản, intqua web, smallintsan sẻ, tinyintvô hiệu, bitquảng cáo, decimalvô hiệu, numerickích hoạt, moneyđịa chỉ, smallmoneythông tin tài khoản, floatquảng cáo, realkhóa chặn, datetimesửa lỗi, smalldatetimetrên điện thoại thông minh, charhướng dẫn, varcharhướng dẫn, text

    link down

    , ncharkỹ thuật, nvarcharsan sẻ, ntextthông tin tài khoản, binarythanh toán giao dịch, varbinary tự động hóa hoặc image.

  • do_dai (không bắt buộc): độ dài kiểu dữ liệu cho kết quả thông tin tài khoản của charcụ thể, varcharứng dụng, nchardịch vụ, nvarchartương hỗ, binary giả mạo và varbinary.

Lưu ý:

  • như thế nào Khi chuyển đổi kiểu dữ liệu float hay numeric sang số nguyên int, hàm cast nơi nào sẽ cắt phần thập phân phía sau.
  • Xem thêm tải về các hàm CONVERTnạp tiền, TRY_CAST cụ thể và TRY_CONVERT.
  • CAST trực tuyến có thể tự động hóa được sử dụng trong vận tốc các phiên bản sau vận tốc của SQL Server: SQL Server 2017tự động hóa, SQL Server 2016full crack, SQL Server 2014tính năng, SQL Server 2012tải về, SQL Server 2008 R2list, SQL Server 2008qua web, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem thanh toán và khám phá một số ví dụ về hàm CAST trong SQL Server.

SELECT CAST(14.85 AS int);
Result: 14 (kết quả cắt phần thập phân phía sau)

SELECT CAST(14.85 AS float);
Result: 14.85

SELECT CAST(15.6 AS varchar);
Result: "15.6"

SELECT CAST(15.6 AS varchar(4));
Result: "15.6"

SELECT CAST("15.6" AS float);
Result: 15.6

SELECT CAST("2019-05-02" AS datetime);
Result: "2019-05-02 00:00:00.000"

Bài trước : Hàm YEAR trong SQL ServerBài tiếp : Hàm CONVERT trong SQL Server

4.9/5 (29 votes)

Source: https://kethuba.com
Category: GAME

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.