Hướng dẫn cách trình bày tiêu đề văn bản hành chính nhà nước (quốc hiệu CHXHCNVN, UBND,…) canh giữa trong Word | DAMMIO

Việc trình diễn tiêu đề nhà nước, ví dụ điển hình như quốc hiệu “ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ”, “ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ” là cách thường thấy ở các văn bản hành chính. Thông thường, tiêu đề này gồm từ 1 đến 2 cột. Nếu ở dạng 2 cột thì một cột ghi tên cơ quan, một cột sẽ ghi quốc hiệu nhà nước .
Chi tiết về cách trình diễn văn bản nhà nước, bạn hoàn toàn có thể xem thêm ở Thông tư số 01/2011 / TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình diễn văn bản hành chính .

Trình bày tiêu đề 1 cột

Trước hết, bạn hãy gõ văn bản tiêu đề sau vào Word, chỉnh font chữ là Times New Roman với kích thước chữ là 13pt. Sau đó canh giữa văn bản. Lưu ý có 2 cách thường thấy khi viết quốc hiệu là viết hoa chữ cái đầu của cụm từ kép hoặc viết hoa chữ cái đầu của tất cả các từ.

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***

Sau khi trình bày, văn bản sẽ hiển thị như sau.

Trình bày 2 cột

Nếu bạn muốn thêm thông tin về cơ quan hành chính bên cạnh quốc hiệu, bạn hoàn toàn có thể chỉnh theo 2 cách .

Cách 1: Dùng bảng

Vào Tab Insert -> Table, chọn bảng gồm 2 cột và 1 dòng.

Ở mỗi ô, bạn gõ văn bản sau, sau đó canh giữa các cột như hình sau .

Tiếp theo, bạn chọn bảng, sau đó chọn Tab Design, ở phần Borders chọn mục No Borders để che viền của bảng biểu.

Cách 2: Dùng 2 Tab giữa

Để sử dụng Tab, bạn phải bật thanh thước ở Tab View -> Ruler như bài Hiển thị thanh thước trong Word .
Sau đó, ở góc Tab, chọn 2 Tab giữa như hình kéo chỉnh trên thanh thước như hình .

Sau đó, bạn nhấn phím Tab, gõ dòng chữ “UBND Tỉnh Long An” rồi nhấn phím Tab để gõ dòng chữ “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam“. Nhấn Enter xuống dòng, tiếp tục nhấn Tab gõ dòng chữ “SỞ TÀI CHÍNH” sau đó nhấn phím Tab rồi gõ dòng chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, cứ thế cho đến hết phần trình bày thì thôi.

Sau khi trình diễn xong thì văn bản sẽ như sau .

Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh vị trí Tab để căn chỉnh các cột tiêu đề. Khi trình diễn vùng văn bản mới, bạn nên xóa Tab đi bằng cách chọn Tab trên thanh thước, rê chuột ra ngoài và thả ra. Chúc bạn thành công xuất sắc !

Source: https://kethuba.com
Category: GAME

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.