Cách tính lương, phụ cấp lương cán bộ công chức viên chức 2021

Đã bao giờ bạn thắc mắc lương của các cán bộ công chức viên chức được tính như thế nào chưa? Liệu có giống với cách tính lương của những người lao động khác?…. Hãy cùng luathoangphi.vn giải đáp các thắc mắc trên qua tìm hiểu bài viết về Cách tính lương, phụ cấp lương cán bộ công chức viên chức.

Cán bộ, công chức, viên chức là gì?

Chắc hẳn không còn ai lạ lẫm với cụm từ cán bộ, công chức, viên chức nhưng để hiểu đúng thực chất của nó thì không phải ai cũng nắm rõ .
Căn cứ pháp luật tại khoản Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ trợ bởi Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 ( gọi tắt là Luật Cán bộ, công chức ) như sau :

Điều 4. Cán bộ, công chức

1. Cán bộ là công dân Nước Ta, được bầu cử, phê chuẩn, chỉ định giữ chức vụ, chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở TW, ở tỉnh, thành phố thường trực TW ( sau đây gọi chung là cấp tỉnh ), ở huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( sau đây gọi chung là cấp huyện ), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước .
2. Công chức là công dân Nước Ta, được tuyển dụng, chỉ định vào ngạch, chức vụ, chức vụ tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở TW, cấp tỉnh, cấp huyện ; trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng ; trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan ship hàng theo chính sách chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước .
3. Cán bộ xã, phường, thị xã ( sau đây gọi chung là cấp xã ) là công dân Nước Ta, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức triển khai chính trị – xã hội ; công chức cấp xã là công dân Nước Ta được tuyển dụng giữ một chức vụ trình độ, nhiệm vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. ”
Còn Viên chức được lý giải tại Điều 2 Luật Viên chức năm 2010 như sau : “ Viên chức là công dân Nước Ta được tuyển dụng theo vị trí việc làm, thao tác tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo chính sách hợp đồng thao tác, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo lao lý của pháp lý. ”
Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đối tượng người tiêu dùng khác nhau. Lấy ví dụ : cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước ; còn viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .

Cách tính lương, phụ cấp lương cán bộ công chức viên chức mới nhất

Nhà nước đã ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV để hướng dẫn Cách tính lương, phụ cấp lương cán bộ công chức viên chức tại Điều 3.

Điều 3. Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lao lý tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 1 Thông tư này :
Căn cứ vào thông số lương và phụ cấp hiện hưởng pháp luật tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chính sách tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở lao lý tại Nghị định số 38/2019 / NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của nhà nước pháp luật mức lương cơ sở so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ( sau đây viết tắt là Nghị định số 38/2019 / NĐ-CP ) để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của thông số chênh lệch bảo lưu ( nếu có ) như sau :
a ) Công thức tính mức lương :

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

b ) Công thức tính mức phụ cấp :
– Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở :

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

– Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 = Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (nếu có) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

– Đối với các khoản phụ cấp lao lý bằng mức tiền đơn cử thì giữ nguyên theo lao lý hiện hành .
c ) Công thức tính mức tiền của thông số chênh lệch bảo lưu ( nếu có ) :

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp pháp luật tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư này :
Căn cứ vào thông số hoạt động giải trí phí so với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo lao lý của pháp lý hiện hành để tính mức hoạt động giải trí phí theo công thức sau :

Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định

3. Đối với những người hoạt động giải trí không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố pháp luật tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư này :
Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán so với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố lao lý tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019 / NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của nhà nước được tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng / tháng. Việc pháp luật đơn cử mức phụ cấp so với các đối tượng người dùng này thực thi theo lao lý tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019 / NĐ-CP .
4. Đối với người thao tác trong tổ chức triển khai cơ yếu pháp luật tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư này :
a ) Người thao tác trong tổ chức triển khai cơ yếu thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an triển khai theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an ;
b ) Người thao tác trong tổ chức triển khai cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ( không thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ), thực thi tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của thông số chênh lệch bảo lưu ( nếu có ) theo cách tính pháp luật tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này. ”
Như vậy, mức lương, mức phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được xác lập dựa trên mức lương cơ sở và thông số so với từng loại đơn cử .

Một vấn đề cần lưu ý là mức lương cơ sở áp dụng đối với đối tượng là cán bộ, công chức là: 1.600.000 triệu VNĐ/tháng áp dụng từ ngày 1/7/2020 theo Nghị quyết 86/2019/QH14. Theo đó Cách tính lương, phụ cấp lương cán bộ công chức viên chức cũng có sự điều chỉnh (thay đổi mức lương cơ sở).

Ngoài ra, cán bộ, công chức được hưởng các khoản phụ cấp khác như : phụ cấp chức vụ chỉ huy và phụ cấp thâm niên vượt khung … .

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo là phụ cấp mà đối tương cán bộ, công chức viên chức đang đảm nhiệm các chức vụ hoặc chức danh lãnh đạo tại cơ quan hoặc đang kiêm nhiệm nhiều chức danh trở lên( từ 2 ).

Còn phụ cấp thâm niên vượt khung là chính sách khi cán bộ, công chức đã đạt bậc lương cao nhất mà vẫn công tác làm việc tại cơ quan thì được tính vượt khung .
Mức phụ cấp được tính bằng tỷ suất Phần Trăm cán bộ, công chức được hưởng phụ cấp theo lao lý nhân với mức lương .

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải bạn đọc hiểu rõ Cách tính lương, phụ cấp lương cán bộ công chức viên chức để tự biết bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số tổng đài tư vấn 1900 6557.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *