Lời khai là gì? Quy định về lấy lời khai trong tố tụng hình sự

Theo quy định của pháp luật Tố tụng hình sự thì lời khai cũng được xác định là một trong cách nguồn của chứng cứ. Do vậy, Lời khai là gì? Qúa trình lấy lời khai diễn ra như thế nào? Qua nội dung bài viết dưới đây để tìm hiểu về vấn đề này.

Lời khai là gì?

Lời khai chính là lời trình diễn của bị can, bị cáo, người bị hại, người bị tạm giam, tạm giữ, người làm chứng, người có quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến vụ án, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự trong vụ án hình sự mà người này đã thực hiện hành vi phạm tội hoặc đã tận mắt chứng kiến vấn đề theo nhu yếu của cơ quan tìm hiểu, viện kiểm sát và Tòa án theo trình tự luật định nhằm mục đích xử lý vụ án hình sự .
Việc tích lũy lời khai của bị can, bị cáo, người bị hại hoặc những người có tương quan khác đến diễn biến vụ án sẽ giúp cho quy trình tìm hiểu diễn ra một cách đúng đắn, bảo vệ tính khách quan .

Lời khai của bị can, bị cáo là lời trình bày về những tình tiết, diễn biến vụ án, do đó lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ được coi là chứng cứ nếu nó phù hợp với những chứng cứ khác đã thu thập được trong vụ án.

Lời khai của người bị hại là việc trình diễn lại diễn biến vụ án, mối quan hệ giữa họ với bị can, bị cáo hoặc người bị tạm giam, tạm giữ. Và theo nguyên tắc, những lời khai này sẽ được coi là chứng cứ nếu khi họ trình diễn được rõ nguyên do vì sao mình biết được diễn biến đó .
Lời khai của người bị bắt bị tạm giữ là những lời trình diễn về những diễn biến tương quan đến việc họ bị tình nghi thực hiện hành vi phạm tội .
Lời khai của người làm chứng là lời trình diễn về những gì họ đã tận mắt chứng kiến, hoặc đã biết về vụ án, nhân thân của bị can, bị cáo, người bị hại, mối quan hệ giữa những người này .

Ngoài giải đáp cho Qúy khách về Lời khai là gì? Thì với nội dung tiếp theo của bài viết, Luật Hoàng Phi sẽ tiếp tục cung cấp thêm cho Qúy khách các nội dung khác liên quan đến quá trình lấy lời khai trong tố tụng hình sự.

Quy định về lấy lời khai trong tố tụng hình sự

Việc lấy lời khai phải bảo vệ thực thi theo đúng trình tự, thủ tục của pháp lý tố tụng hình sự. Theo đó, pháp lý tố tụng hình sự Nước Ta cấm các hành vi lấy lời khai của bị can, bị cáo hoặc những người có tương quan khác vào đêm hôm .
Trừ một số ít trường hợp cấp thiết, không hề trì hoãn chờ trời sáng được, nhưng phải được ghi nhận rõ ràng vào biên bản .
Trước khi thực thi lấy lời khai thì điều tra viên phải có giấy triệu tập và gửi cho người làm chứng. Giấy triệu tập phải có các nội dung như họ tên, chỗ ở hiện tại của người làm chứng, ngày, giờ, tháng, năm, khu vực xuất hiện, nếu vắng mặt thì ghi nhận nguyên do chính đáng .
Giấy triệu tập được giao trực tiếp cho người làm chứng hoặc gửi trải qua chính quyền sở tại xã, phường, thị xã nơi người đó đang xuất hiện .
Trong các trường hợp lấy lời khai khi bắt giữ khẩn cấp thì cần bảo vệ :
– Cơ quan tìm hiểu phải thông tin trước thời hạn, khu vực, hỏi cung cho người bào chữa, người đại diện thay mặt hợp pháp của họ .
+ Nếu người chưa đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì hoàn toàn có thể bị tạm giam, tạm giữ khi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng ; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi hoàn toàn có thể bị bắt giữ nếu phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng. Khi ra lệnh bắt giam thì phải thông tin cho mái ấm gia đình hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ .
+ Việc lấy lời khai sẽ được triển khai tại nơi tìm hiểu hoặc tại nơi ở của người đó, bảo vệ sắp xếp phòng hỏi cung tương thích để giảm bớt sự stress, sợ hãi
– Việc hỏi cung tuyệt đối phải diễn ra minh bạch, không đấm đá bạo lực theo pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự
+ Tuyệt đối không hỏi cung vào đêm hôm, trừ một số ít trường hợp cấp thiết theo luật pháp luật. Nghiêm cấm điều tra viên, Kiểm sát viên bức cung hoặc dùng nhục hình so với bị can .
+ Nghiêm cấm hành vi Điều tra viên, Kiểm sát viên tự mình biến hóa hoặc thêm bớt nội dung lời khai, nếu có sự đổi khác thì phải xác nhận vào từng trang .
+ Khi diễn ra việc hỏi cung thì cần có sự tham gia của người bào chữa, người đại diện thay mặt hợp pháp của bị can, đồng thời phải lý giải rõ về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của họ. Sau khi kết thúc thì tổng thể người tham gia đều phải ký xác nhận vào biên bản hỏi cung .
– Người bào chữa, người đại diện thay mặt hợp pháp hoàn toàn có thể hỏi người bị bắt, bị tạm giam, tạm giữ là người dưới 18 tuổi nếu được Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên đồng ý chấp thuận .
– Hạn chế tố hầu hết lần lấy lời khai của người chưa thành niên. Thời gian lấy lời khai của người chưa thành niên sẽ không quá hai lần trên 1 ngày và mỗi lần không được pháp diễn ra quá 2 giờ đồng hồ đeo tay, trừ trường hợp vụ án có diễn biến phức tạp đã được Bộ luật lao lý .
– Cơ quan tìm hiểu hạn chế đối đa việc thực thi đối chất, đặc biệt quan trọng so với tường hợp người bị hại là trẻ nhỏ, bảo vệ không làm tổn thương đến tâm ý, niềm tin của họ .

Mẫu biên bản ghi lời khai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________

BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI (1) 

Hồi … giờ .. ngày … tháng … năm … … tại
Tôi : … … … … … … … … … … … … … … … … … .. thuộc Cơ quan … … … … … … … … … … … … … … … .
và ông / bà : … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Căn cứ Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, thực thi lập biên bản ghi lời khai của :
Họ tên : … … …. Giới tính : … … .
Tên gọi khác : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Sinh ngày … .. tháng … … … năm … tại : … … … … … … … … … … … … …
Quốc tịch : … .. Dân tộc : … …. Tôn giáo : … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại thông minh để liên hệ khi thiết yếu ship hàng công tác làm việc tìm hiểu :
Số CMND / Thẻ CCCD / Hộ chiếu : … … … … … … … … … … … … … … … … .
cấp ngày … .. tháng …. năm … …. Nơi cấp : … … … … … … … … … … …
Nơi cư trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tư cách tham gia tố tụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Người khai đã được lý giải quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo pháp luật tại Điều ( 2 ) … … … …. Bộ luật Tố tụng hình sự và cam kết chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về lời khai của mình .

HỎI VÀ ĐÁP

– Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những vấn đề đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Khi thực thi hoạt động giải trí tố tụng các cơ quan có thẩm quyền thực thi tố tụng, người có thẩm quyền thực thi tố tụng phải lập biên bản theo mẫu thống nhất. Điều 87 Bộ luật Tố tụng hình sự ( lao lý về chứng cứ ) tại điểm đ khoản 1 pháp luật biên bản về hoạt động giải trí khởi tố, tìm hiểu, truy tố, xét xử, thi hành án là một trong những nguồn của chứng cứ. Chính thế cho nên, chúng luôn luôn có giá trị để chứng tỏ về một diễn biến nào đó của vụ án hình sự. Biên bản được lập trong quy trình triển khai tố tụng phải được đưa vào hồ sơ vụ án .
– Điều tra viên, Cán bộ tìm hiểu lập biên bản phải đọc biên bản cho người tham gia tố tụng nghe, lý giải cho họ quyền được bổ trợ và nhận xét về biên bản. Ý kiến bổ trợ, nhận xét được ghi vào biên bản ; trường hợp không đồng ý bổ trợ thì ghi rõ nguyên do vào biên bản. Người tham gia tố tụng, Điều tra viên, Cán bộ tìm hiểu cùng ký tên vào biên bản .

– Trường hợp Kiểm sát viên, Kiểm tra viên lập biên bản thì biên bản được thực hiện theo quy định tại Điều này. Biên bản phải được chuyển ngay cho Điều tra viên để đưa vào hồ sơ vụ án. Việc lập biên bản trong giai đoạn khởi tố được thực hiện theo quy định tại Điều này.

                          NGƯỜI KHAI                                                           CÁN BỘ GHI LỜI KHAI

 

Quý độc giả có những băn khoăn chưa được giải đáp liên quan đến nội dung bài viết Lời khai là gì? vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác, trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *