Bvnex khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

1 Ethereum

ETH/USDT ₫ 78,841,407. 52 ₫9,469,096.81 ₫7,691,393.79 ₫ 506,943,828,771 45.35 % 0 Gần đây 2 Bitcoin BTC/USDT ₫ 1,077,632,221. 13 ₫114,822,127.23 ₫93,265,726.82 ₫ 331,751,138,629 29.68 % 0 Gần đây 3 Curve DAO Token CRV/USDT * * * ₫ 57,355. 39 – – * * * ₫ 115,770,670,835 0.00 % 0 Gần đây 4 Chainlink LINK/USDT * * * ₫ 655,888. 22 – – * * * ₫ 56,625,249,885 0.00 % 0 Gần đây 5 OMG Network OMG/USDT ₫ 141,112. 63 – – ₫ 52,979,232,340 4.74 % 0 Gần đây 6 Litecoin LTC/USDT ₫ 3,948,853. 26 – – ₫ 50,843,057,545 4.55 % 0 Gần đây 8 Compound COMP/USDT * * * ₫ 9,402,139. 24 – – * * * ₫ 46,236,629,383 0.00 % 0 Gần đây 9 Bitcoin Cash BCH/USDT * * * ₫ 14,469,801. 95 – – * * * ₫ 35,302,194,735 0.00 % 0 Gần đây 10 Ren REN/USDT ₫ 12,440. 54 – – ₫ 34,166,748,556 3.06 % 0 Gần đây 11 YoHero ( YHC ) YHC/USDT ₫ 3,440. 43 – – ₫ 33,494,803,302 3.00 % 0 Gần đây 12 Serum SRM/USDT * * * ₫ 119,386. 12 – – * * * ₫ 32,775,077,253 0.00 % 0 Gần đây 13 Uniswap UNI/USDT * * * ₫ 601,696. 60 – – * * * ₫ 30,789,762,163 0.00 % 0 Gần đây 14 Synthetix SNX/USDT * * * ₫ 281,922. 99 – – * * * ₫ 29,871,764,653 0.00 % 0 Gần đây 15 Aragon ANT/USDT ₫ 124,139. 80 – – ₫ 28,339,073,224 2.54 % 0 Gần đây 16 EOS EOS/USDT * * * ₫ 114,245. 17 – – * * * ₫ 28,065,435,375 0.00 % 0 Gần đây 17 Gnosis GNO/USDT ₫ 4,361,327. 25 – – ₫ 26,384,451,036 2.36 % 0 Gần đây 18 Dash DASH/USDT * * * ₫ 5,021,268. 05 – – * * * ₫ 25,848,796,452 0.00 % 0 Gần đây 19 Origin Protocol OGN/USDT * * * ₫ 22,081. 73 – – * * * ₫ 25,747,371,354 0.00 % 0 Gần đây 20 Maker MKR/USDT * * * ₫ 87,162,117. 74 ₫5,631,705.20 ₫4,574,423.86 * * * ₫ 19,554,777,742 0.00 % 0 Gần đây 21 Band Protocol BAND/USDT

*** ₫184,982.42

– – * * * ₫ 17,719,616,168 0.00 % 0 Gần đây 22 yearn.finance YFI/USDT ₫ 1,006,792,912. 45 ₫84,694,815.84 ₫68,794,436.64 ₫ 16,773,777,018 1.50 % 0 Gần đây 23 Aave [ old ] LEND/USDT ₫ 11,817. 28 – – ₫ 16,308,740,326 1.46 % 0 Gần đây 24 XRP XRP/USDT * * * ₫ 4,885. 04 – – * * * ₫ 14,239,069,072 0.00 % 0 Gần đây 25 SushiSwap SUSHI/USDT * * * ₫ 29,851. 48 – – * * * ₫ 11,630,360,008 0.00 % 0 Gần đây 26 Loopring LRC/USDT * * * ₫ 8,425. 86 – – * * * ₫ 11,133,014,625 0.00 % 0 Gần đây 27 UMA UMA/USDT * * * ₫ 355,898. 00 – – * * * ₫ 10,200,809,065 0.00 % 0 Gần đây 28 Ocean Protocol OCEAN/USDT ₫ 15,429. 98 – – ₫ 10,143,330,619 0.91 % 0 Gần đây 29 Balancer BAL/USDT * * * ₫ 695,144. 91 – – * * * ₫ 6,293,230,268 0.00 % 0 Gần đây 30 Decentr DEC/USDT * * * ₫ 3,768. 67 – – * * * ₫ 4,457,241,648 0.00 % 0 Gần đây 31 dForce DF/USDT * * * ₫ 4,271. 70 – – * * * ₫ 3,572,297,896 0.00 % 0 Gần đây 32 Zcash ZEC/USDT ₫ 3,251,434. 61 – – ₫ 3,472,187,419 0.31 % 0 Gần đây 33 YAM V2 YAMV2/USDT ₫ 296,925. 06 – – ₫ 2,555,890,627 0.23 % 0 Gần đây 34 NEST Protocol NEST/USDT * * * ₫ 338.42 – – * * * ₫ 1,888,782,923 0.00 % 0 Gần đây 35 Wrapped NXM WNXM/USDT ₫ 502,964. 00 – – ₫ 1,793,443,876 0.16 % 0 Gần đây 36 Kleros PNK/USDT * * * ₫ 3,549. 12 – – * * * ₫ 1,553,774,979 0.00 % 0 Gần đây 37 Ampleforth AMPL/USDT ₫ 22,635. 02 – – ₫ 1,302,485,134 0.12 % 0 Gần đây 38 PowerPool CVP/USDT ₫ 30,984. 36 – – ₫ 587,069,429 0.05 % 0 Gần đây 39 DIA DIA/USDT * * * ₫ 45,272. 53 – – * * * ₫ 221,798,281 0.00 % 0 Gần đây 40 Rocket Pool RPL/USDT * * * ₫ 363,434. 33 – –

*** ₫1,297,461

0.00 % 0 Gần đây

Source: https://tmsquynhon.com.vn
Category: CRYPTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.