Top Binance Smart Chain Ecosystem Coins by Market Capitalization – CoinGecko

14 polygon (MATIC)

Polygon

MATIC
MATIC

USD 2.16

-1.4%

– 2.8 % 3.8 % USD 14,896,838,233

polygon (MATIC) 7d chart 20 dai (DAI)

Dai

DAI
DAI

USD 0.999729 0.1 % – 0.4 % 0.1 % USD 8,923,777,547

dai (DAI) 7d chart 21 chainlink (LINK)

Chainlink

LINK
LINK

USD 18.88 – 0.2 % – 4.5 % – 7.7 % USD 8,815,601,015

chainlink (LINK) 7d chart 26 uniswap (UNI)

Uniswap

UNI
UNI

USD 14.79 – 0.4 % – 6.1 % – 7.5 % USD 6,718,266,328

uniswap (UNI) 7d chart 29 cosmos (ATOM)

Cosmos

ATOM
ATOM

USD 22.04 – 0.1 % – 5.1 % – 10.4 % USD 6,263,950,477

cosmos (ATOM) 7d chart 46 fantom (FTM)

Fantom

FTM
FTM

USD 1.41 – 0.6 % – 2.4 % – 5.5 % USD 3,579,782,403

fantom (FTM) 7d chart 55 pancakeswap (CAKE)

PancakeSwap

CAKE
CAKE

USD 12.31 – 0.2 % – 2.5 % 6.3 % USD 3,163,650,554

pancakeswap (CAKE) 7d chart 62 bittorrent (BTT)

BitTorrent

BTT
BTT USD 0.002644600660 – 0.2 % – 3.0 % – 21.0 % USD 2,470,225,734

bittorrent (BTT) 7d chart 87 frax (FRAX)

Frax

FRAX
FRAX USD 0.999893 0.4 % – 0.6 % – 0.4 % USD 1,507,636,361

frax (FRAX) 7d chart 106 sushi (SUSHI)

Sushi

SUSHI
SUSHI USD 5.34 0.5 % – 5.1 % – 4.3 % USD 1,029,806,322

sushi (SUSHI) 7d chart 107 1inch (1INCH)

1inch

1INCH
1INCH USD 2.42 – 0.1 % – 3.0 % – 4.7 % USD 1,023,361,952

1inch (1INCH) 7d chart 124 metahero (HERO)

Metahero

HERO
HERO USD 0.153101 – 1.2 % – 2.3 % – 13.5 % USD 835,871,031

metahero (HERO) 7d chart 152 ontology (ONT)

Ontology

ONT
ONT USD 0.700472 0.5 % 1.8 % – 3.6 % USD 613,540,476

ontology (ONT) 7d chart 172 mobox (MBOX)

Mobox

MBOX
MBOX USD 5.09 – 0.3 % – 4.6 % – 17.0 % USD 481,636,015

mobox (MBOX) 7d chart 197 coin98 (C98)

Coin98

C98
C98 USD 1.97 – 0.1 % – 2.5 % – 11.1 % USD 364,640,458

coin98 (C98) 7d chart 227 swipe (SXP)

Swipe

SXP
SXP USD 1.56 1.7 % 4.3 % – 0.9 % USD 299,710,774

swipe (SXP) 7d chart 240 biswap (BSW)

Biswap

BSW
BSW USD 1.83 – 0.4 % – 1.6 % 7.3 % USD 280,517,416

biswap (BSW) 7d chart 244 synapse (SYN)

Synapse

SYN
SYN USD 1.61 0.3 % – 4.8 % – 11.6 % USD 273,103,315

synapse (SYN) 7d chart 252 zenon (ZNN)

Zenon

ZNN
ZNN USD 15.09 – 0.9 % – 0.3 % – 23.0 % USD 257,245,207

zenon (ZNN) 7d chart 261 cratos (CRTS)

Cratos

CRTS
CRTS USD 0.003543731210 – 0.1 % – 1.4 % – 1.7 % USD 244,517,453

cratos (CRTS) 7d chart 277 kardiachain (KAI)

KardiaChain

KAI
KAI USD 0.072882859780 0.7 % – 1.2 % – 12.5 % USD 228,935,389

kardiachain (KAI) 7d chart 281 phantasma (SOUL)

Phantasma

SOUL
SOUL USD 2.17 – 0.3 % – 8.9 % – 17.4 % USD 223,877,643

phantasma (SOUL) 7d chart 301 bakeryswap (BAKE)

BakerySwap

BAKE
BAKE USD 1.07 0.1 % – 3.7 % – 11.8 % USD 206,130,700

bakeryswap (BAKE) 7d chart 337 venus (XVS)

Venus

XVS
XVS USD 15.28 – 0.3 % – 0.6 % – 14.3 % USD 175,753,080

venus (XVS) 7d chart 339 bounce (AUCTION)

Bounce

AUCTION
AUCTION USD 24.07 – 0.2 % – 5.2 % – 10.5 % USD 173,289,585

bounce (AUCTION) 7d chart 351 safepal (SFP)

SafePal

SFP
SFP USD 1.52 – 0.1 % – 4.4 % – 25.7 % USD 165,099,661

safepal (SFP) 7d chart 404 everipedia (IQ)

Everipedia

IQ
IQ USD 0.012350292646 – 0.2 % – 3.1 % – 6.2 % USD 123,322,772

everipedia (IQ) 7d chart 408 kirobo (KIRO)

Kirobo

KIRO
KIRO USD 0.534202 – 0.6 % – 0.7 % – 15.9 % USD 119,964,465

kirobo (KIRO) 7d chart 424 gamezone (GZONE)

GameZone

GZONE

GZONE

USD 0.604010 – 5.1 % – 6.3 % 1.5 % USD 108,213,488

gamezone (GZONE) 7d chart 483 metavpad (METAV)

MetaVPad

METAV
METAV USD 0.395204 – 0.6 % – 5.3 % – 0.4 % USD 86,465,056

metavpad (METAV) 7d chart 496 catecoin (CATE)

CateCoin

CATE
CATE USD 0.000002339475 – 1.2 % 7.9 % 9.7 % USD 81,559,170

catecoin (CATE) 7d chart 523 bluzelle (BLZ)

Bluzelle

BLZ
BLZ USD 0.229818 – 0.3 % – 5.5 % – 11.9 % USD 74,149,038

bluzelle (BLZ) 7d chart 536 ovr (OVR)

Ovr

OVR
OVR USD 2.39 0.2 % – 0.4 % – 5.8 % USD 69,621,527

ovr (OVR) 7d chart 545 covalent (CQT)

Covalent

CQT
CQT USD 0.541041 1.1 % – 8.8 % – 16.9 % USD 67,646,199

covalent (CQT) 7d chart 558 dogebonk (DOBO)

DogeBonk

DOBO
DOBO USD 0.000000111501 0.0 % 27.5 % 21.3 % USD 65,082,510

dogebonk (DOBO) 7d chart 571 everrise (RISE)

EverRise

RISE
RISE USD 0.000913632996 0.0 % – 0.7 % – 8.6 % USD 62,969,595

everrise (RISE) 7d chart 588 vai (VAI)

Vai

VAI
VAI USD 0.907897 – 0.2 % – 1.1 % – 0.7 % USD 60,191,145

vai (VAI) 7d chart 589 parsiq (PRQ)

PARSIQ

PRQ
PRQ USD 0.424405 – 1.1 % – 5.1 % – 17.5 % USD 60,124,310

parsiq (PRQ) 7d chart 614 math (MATH)

MATH

MATH
MATH USD 0.364598 – 0.2 % – 0.3 % – 16.0 % USD 52,935,488

math (MATH) 7d chart 622 saito (SAITO)

Saito

SAITO
SAITO USD 0.037197944872 1.0 % – 6.1 % – 19.9 % USD 50,871,150

saito (SAITO) 7d chart 651 bytz (BYTZ)

BYTZ

BYTZ
BYTZ USD 0.005271532279 – 1.1 % 1.7 % 35.6 % USD 46,921,315

bytz (BYTZ) 7d chart 680 gamestarter (GAME)

Gamestarter

GAME
GAME USD 1.68 – 0.1 % 3.2 % – 16.3 % USD 42,152,064

gamestarter (GAME) 7d chart 681 zignaly (ZIG)

Zignaly

ZIG
ZIG USD 0.093296942560 0.1 % 4.9 % 18.0 % USD 42,062,845

zignaly (ZIG) 7d chart 686 dexe (DEXE)

DeXe

DEXE
DEXE USD 11.78 – 0.6 % – 3.4 % – 12.4 % USD 41,376,367

dexe (DEXE) 7d chart 700 openocean (OOE)

OpenOcean

OOE
OOE USD 0.265197 – 0.8 % – 3.5 % – 12.7 % USD 39,769,974

openocean (OOE) 7d chart 741 torum (XTM)

Torum

XTM
XTM USD 0.675133 – 0.6 % – 9.8 % – 42.9 % USD 35,132,441

torum (XTM) 7d chart 762 refinable (FINE)

Refinable

FINE
FINE USD 0.248922 0.6 % – 6.7 % 0.8 % USD 33,475,832

refinable (FINE) 7d chart 780 gamee (GMEE)

GAMEE

GMEE
GMEE USD 0.253276 – 0.1 % – 1.3 % – 11.5 % USD 31,786,495

gamee (GMEE) 7d chart 785 stackos (STACK)

StackOS

STACK
STACK USD 0.113253 – 2.4 % 14.0 % 3.5 % USD 31,532,568

stackos (STACK) 7d chart 788 exeedme (XED)

Exeedme

XED
XED USD 0.396594 – 0.4 % – 1.2 % – 12.0 % USD 31,455,171

exeedme (XED) 7d chart 796 pnetwork (PNT)

pNetwork

PNT
PNT USD 0.904722 – 1.4 % – 12.9 % 0.2 % USD 30,623,055

pnetwork (PNT) 7d chart 820 xaya (CHI)

XAYA

CHI
CHI USD 0.488231 0.0 % – 1.9 % 10.5 % USD 28,157,036

xaya (CHI) 7d chart 877 cream (CREAM)

Cream

CREAM
CREAM USD 31.62 – 0.2 % – 5.6 % – 14.4 % USD 24,330,674

cream (CREAM) 7d chart 892 ariva (ARV)

Ariva

ARV
ARV USD 0.000371639451 – 0.3 % – 1.3 % – 12.3 % USD 23,433,498

ariva (ARV) 7d chart 900 micropets (PETS)

MicroPets

PETS
PETS USD 0.000002575422 0.6 % – 5.8 % – 22.5 % USD 22,843,864

micropets (PETS) 7d chart 928 auto (AUTO)

Auto

AUTO
AUTO USD 611.00 – 0.1 % – 3.1 % – 10.1 % USD 21,365,044

auto (AUTO) 7d chart 931 unicrypt (UNCX)

UniCrypt

UNCX
UNCX USD 587.39 – 0.3 %

-2.5%

– 25.9 % USD 21,256,389

unicrypt (UNCX) 7d chart

Source: https://tmsquynhon.com.vn
Category: CRYPTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.