BigONE khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

1 Bitcoin

BTC/USDT ₫ 1,076,939,459. 34 ₫40,436,552,769.24 ₫16,050,182,857.13 ₫ 4,853,417,308,557 37.07 % 625 Gần đây 2 Ethereum ETH/USDT ₫ 90,310,659. 61 ₫93,003,223,585.43 ₫39,497,136,586.36 ₫ 3,118,220,390,429 23.82 % 607 Gần đây 3 XRP XRP/USDT ₫ 19,160. 05 ₫7,548,724,216.47 ₫5,343,007,164.03 ₫ 418,986,563,166 3.20 % 445 Gần đây 4 KlayGames KLAYG/USDT ₫ 116,867. 46 ₫629,499,429.62 ₫391,271,587.20 ₫ 404,661,680,248 3.09 % 293 Gần đây 5 XRP XRP/BTC ₫ 19,167. 34 ₫1,366,027,220.39 ₫1,430,664,909.81 ₫ 287,471,110,317 2.20 % 294 Gần đây 6 Holo HOT/USDT ₫ 167.59 ₫699,162,075.33 ₫711,008,266.68 ₫ 277,926,876,142 2.12 % 278 Gần đây 7 Bitcoin Cash BCH/USDT ₫ 10,010,802. 15 ₫3,118,325,897.32 ₫2,548,522,165.36 ₫ 277,014,297,369 2.12 % 325 Gần đây 8 EOS EOS/USDT ₫ 73,628. 80 ₫5,543,635,778.78 ₫3,164,308,144.66 ₫ 236,727,563,105 1.81 % 459 Gần đây 9 Cosmos ATOM/BTC ₫ 511,690. 90 ₫55,223,884.47 ₫98,942,793.01 ₫ 226,554,879,430 1.73 % 184 Gần đây 10 Litecoin LTC/USDT ₫ 3,552,521. 08 ₫3,783,492,108.52 ₫2,394,357,120.23 ₫ 219,904,695,520 1.68 % 305 Gần đây 11 Polkadot DOT/USDT ₫ 571,684. 32 ₫47,872,117.30 ₫46,003,630.50 ₫ 194,805,577,959 1.49 % 206 Gần đây 12 Bitcoin Cash BCH/BTC ₫ 10,012,982. 90 ₫3,498,195,051.96 ₫3,859,550,583.58 ₫ 167,228,169,095 1.28 % 342 Gần đây 13 Cosmos ATOM/USDT ₫ 511,755. 24 ₫142,564,548.42 ₫98,942,793.01 ₫ 165,106,872,328 1.26 % 189 Gần đây 14 Zcash ZEC/BTC ₫ 3,662,158. 57 ₫1,384,582,555.62 ₫1,496,499,011.75 ₫ 159,580,566,503 1.22 % 339 Gần đây 15 IOST IOST/BTC ₫ 678.66 ₫150,004,938.33 ₫155,997,492.10 ₫ 152,309,546,580 1.16 % 172 Gần đây 16 Ethereum Classic ETC/BTC ₫ 805,778. 51 ₫5,117,972,912.09 ₫4,685,002,173.81 ₫ 135,512,726,772 1.04 % 229 Gần đây 17 Ethereum Classic ETC/USDT ₫ 804,614. 05 ₫14,706,807,472.87 ₫12,375,917,566.06 ₫ 134,603,989,519 1.03 % 294 Gần đây 18 Litecoin LTC/BTC ₫ 3,555,493. 76 ₫3,761,007,335.89 ₫3,459,470,400.07 ₫ 119,164,684,310 0.91 % 322 Gần đây 19 Zcash ZEC/USDT ₫ 3,661,310. 27 ₫1,490,414,538.60 ₫1,504,665,851.66 ₫ 116,946,532,105 0.89 % 427 Gần đây 20 Bitcoin BTC/BRZ ₫ 1,077,033,423. 39 ₫12,917,401.54 ₫17,223,202.05 ₫ 102,569,124,009 0.78 % 20 Gần đây 21 Dash DASH/USDT ₫ 2,986,693. 83 ₫34,611,556.55 ₫40,971,219.80 ₫ 96,801,034,555 0.74 % 108 Gần đây 22 Dash DASH/BTC ₫ 2,987,197. 59 ₫50,913,791.91 ₫24,821,586.50 ₫ 95,048,555,164 0.73 % 107 Gần đây 23 IOST IOST/ETH ₫ 672.81 ₫22,235,563.85 ₫19,231,212.57 ₫ 88,163,267,077 0.67 % 84 Gần đây 24 Monero XMR/BTC ₫ 4,202,328. 81 ₫61,682,127.73 ₫34,281,255.89 ₫ 78,748,247,239 0.60 % 117 Gần đây 25 Monero XMR/USDT ₫ 4,199,636. 75 ₫81,499,577.85 ₫86,663,427.17 ₫ 78,656,348,573 0.60 % 165 Gần đây 26 TRON TRX/USDT ₫ 1,835. 83 ₫1,536,236,801.32 ₫1,381,843,179.14 ₫ 78,241,783,670 0.60 % 350 Gần đây 27 EOS EOS/BTC ₫ 73,683. 49 ₫886,179,595.91 ₫518,305,563.26 ₫ 71,058,698,163 0.54 % 276 Gần đây 28 Qtum QTUM/USDT ₫ 210,821. 53 ₫168,401,962.27 ₫163,063,541.16 ₫ 46,490,318,695 0.36 % 224 Gần đây 29 Qtum QTUM/BTC ₫ 211,139. 82 ₫27,902,306.97 ₫22,791,174.96 ₫ 42,584,036,978 0.33 % 134 Gần đây 30 EOS EOS/ETH ₫ 73,602. 88 ₫369,936,801.27 ₫369,936,801.27 ₫ 40,822,169,029 0.31 % 273 Gần đây 31 Ontology ONT/BTC ₫ 15,835. 49 ₫8,904,528.78 ₫17,283,785.09 ₫ 39,160,030,410 0.30 % 34 Gần đây 33 Ontology ONT/USDT ₫ 15,790. 91 ₫10,372,828.74 ₫15,961,841.48 ₫ 28,389,445,916 0.22 % 143 Gần đây 34 Polygon MATIC/USDT ₫ 52,095. 74 ₫264,117,415.23 ₫267,955,954.17 ₫ 28,283,402,650 0.22 % 223 Gần đây 35 Chainlink LINK/USDT ₫ 437,447. 78 ₫337,074,038.82 ₫355,973,712.35 ₫ 24,207,174,838 0.18 % 311 Gần đây 36 Ethereum ETH/BTC ₫ 90,350,483. 46 ₫45,858,754,324.47 ₫44,999,158,507.34 ₫ 23,405,332,494 0.18 % 388 Gần đây 37 SushiSwap SUSHI/USDT ₫ 124,045. 15 ₫91,592,260.86 ₫128,606,641.59 ₫ 14,603,718,410 0.11 % 117 Gần đây 38 OMG Network OMG/USDT ₫ 136,180. 50 ₫123,400,630.49 ₫103,087,260.23 ₫ 13,930,269,375 0.11 % 216 Gần đây 39 Curve DAO Token CRV/USDT ₫ 96,024. 56 ₫78,911,993.09 ₫285,782,246.05 ₫ 13,027,855,135 0.10 % 264 Gần đây 40 Immutable X IMX/USDT ₫ 102,620. 21 ₫20,470,309.96 ₫19,572,328.04 ₫ 12,125,929,691 0.09 % 126 Gần đây 41 Aave AAVE/USDT ₫ 4,251,754. 75 ₫204,925,090.03 ₫257,902,388.66 ₫ 11,726,386,383 0.09 % 215 Gần đây 42 Mobilian Coin MBN/BTC ₫ 926.43 – ₫4,337,017.92 ₫ 10,594,102,171 0.08 % 2 Gần đây 43 1 inch Network 1INCH/USDT ₫ 56,041. 17 ₫633,306,502.78 ₫641,542,968.55 ₫ 9,621,905,311 0.07 % 289 Gần đây 44 Oasis Network ROSE/USDT ₫ 6,029. 26 ₫34,228,398.67 ₫130,477,588.48 ₫ 9,558,792,522 0.07 % 241 Gần đây 45 Ankr ANKR/USDT ₫ 2,324. 35 ₫26,030,682.98 ₫32,234,743.39 ₫ 9,555,075,121 0.07 % 159 Gần đây 46 Numbers Protocol NUM/USDT ₫ 20,286. 98 ₫16,147,951.30 ₫14,460,519.88 ₫ 9,289,187,860 0.07 % 32 Gần đây 47 Synthetix SNX/USDT ₫ 118,914. 94 ₫14,530,306.36 ₫35,347,169.97 ₫ 9,281,414,315 0.07 % 157 Gần đây 48 IjasCoin IJC/USDT ₫ 9.54 – ₫3,148,246.97 ₫ 9,048,902,800 0.07 % 11 Gần đây 49 DODO DODO/USDT ₫ 19,025. 47 ₫66,303,046.99 ₫29,750,426.92 ₫ 9,065,318,694 0.07 % 147 Gần đây 50 Braintrust BTRST/USDT ₫ 95,748. 50 ₫21,960,372.50 ₫18,164,051.98 ₫ 7,869,497,171 0.06 % 136 Gần đây 51 Horizen ZEN/USDT

₫1,531,584.86

₫202,553,058.81 ₫96,041,871.75 ₫ 7,809,273,998 0.06 % 203 Gần đây 52 Compound COMP/USDT ₫ 4,533,215. 13 ₫159,904,518.68 ₫110,660,809.41 ₫ 7,588,141,234 0.06 % 163 Gần đây 53 Loopring LRC/USDT ₫ 46,942. 53 ₫104,565,251.69 ₫184,310,856.59 ₫ 7,523,634,140 0.06 % 242 Gần đây 54 Human HMT/USDT ₫ 14,976. 52 – ₫11,707,790.21 ₫ 6,348,494,542 0.05 % 116 Gần đây 55 Celer Network CELR/USDT ₫ 1,652. 71 ₫21,083,492.60 ₫173,061,727.19 ₫ 6,299,833,892 0.05 % 178 Gần đây 56 Alien Worlds TLM/USDT ₫ 4,734. 51 ₫130,346,078.93 ₫159,803,481.65 ₫ 6,202,371,541 0.05 % 193 Gần đây 57 Celo CELO/USDT ₫ 94,598. 23 ₫46,091,665.91 ₫72,479,735.56 ₫ 6,091,094,692 0.05 % 180 Gần đây 58 Axie Infinity AXS/USDT ₫ 2,191,264. 86 ₫92,123,264.15 ₫95,054,061.25 ₫ 6,087,903,515 0.05 % 208 Gần đây 59 Boba Network BOBA/USDT ₫ 65,289. 34 ₫6,138,519.29 ₫7,070,053.25 ₫ 5,999,743,701 0.05 % 44 Gần đây 60 ConstitutionDAO PEOPLE/USDT ₫ 2,557. 51 – – ₫ 5,907,425,693 0.05 % 6 Gần đây 61 Enjin Coin ENJ/USDT ₫ 54,189. 23 ₫206,800,008.57 ₫244,705,597.35 ₫ 5,910,154,046 0.05 % 245 Gần đây 62 Storj STORJ/USDT ₫ 38,743. 40 ₫80,183,838.98 ₫54,650,643.28 ₫ 5,701,710,512 0.04 % 130 Gần đây 63 Chiliz CHZ/USDT ₫ 6,057. 32 ₫270,883,279.32 ₫282,137,469.45 ₫ 5,671,967,234 0.04 % 273 Gần đây 64 New BitShares NBS/USDT ₫ 374.53 ₫15,873,334.29 ₫31,665,236.39 ₫ 5,639,060,787 0.04 % 150 Gần đây 65 Aragon ANT/USDT ₫ 130,569. 48 ₫44,310,406.18 ₫42,817,744.11 ₫ 5,612,361,915 0.04 % 120 Gần đây 66 Internet Computer ICP/USDT ₫ 522,797. 84 ₫74,471,571.53 ₫22,254,312.21 ₫ 5,424,832,669 0.04 % 108 Gần đây 67 Adventure Gold AGLD/USDT ₫ 35,257. 84 ₫18,336,589.93 ₫8,231,748.71 ₫ 5,410,096,403 0.04 % 110 Gần đây 68 Saito SAITO/USDT ₫ 818.05 ₫11,041,795.92 ₫4,673,366.47 ₫ 5,377,034,494 0.04 % 86 Gần đây 69 The Graph GRT/USDT ₫ 14,567. 02 ₫40,908,798.42 ₫35,139,331.25 ₫ 5,375,191,602 0.04 % 191 Gần đây 70 Klaytn KLAY/USDT ₫ 28,768. 26 ₫40,910,629.49 ₫70,813,610.95 ₫ 5,313,026,866 0.04 % 161 Gần đây 71 FreeRossDAO FREE/USDT ₫ 82.36 ₫2,871,642.52 ₫6,887,013.55 ₫ 5,017,903,523 0.04 % 86 Gần đây 72 Injective Protocol INJ/USDT ₫ 187,125. 97 ₫33,353,899.47 ₫33,447,327.76 ₫ 4,912,056,642 0.04 % 114 Gần đây 73 Audius AUDIO/USDT ₫ 36,532. 58 ₫43,154,218.53 ₫104,887,242.91 ₫ 4,834,119,344 0.04 % 160 Gần đây 74 Maker MKR/USDT ₫ 54,925,405. 33 ₫44,419,157.46 ₫46,168,384.15 ₫ 4,857,661,068 0.04 % 147 Gần đây 75 Perpetual Protocol PERP/USDT ₫ 213,030. 05 ₫202,223,806.55 ₫63,635,314.99 ₫ 4,819,764,491 0.04 % 206 Gần đây 76 Kusama KSM/USDT ₫ 6,309,232. 42 ₫110,791,379.27 ₫76,720,634.79 ₫ 4,703,337,186 0.04 % 187 Gần đây 77 Dego Finance DEGO/USDT ₫ 140,908. 11 ₫70,647,708.86 ₫45,626,507.49 ₫ 4,696,767,935 0.04 % 154 Gần đây 78 Gitcoin GTC/USDT ₫ 214,180. 32 ₫66,637,644.41 ₫67,844,817.20 ₫ 4,589,738,701 0.04 % 91 Gần đây 79 Tether Gold XAUT/USDT ₫ 41,361,835. 00 ₫261,271,945.69 ₫251,014,768.47 ₫ 4,588,094,636 0.04 % 169 Gần đây 80 Unbound UNB/USDT ₫ 777.48 ₫3,714,064.33 ₫5,728,566.94 ₫ 4,447,696,113 0.03 % 11 Gần đây 81 Filecoin FIL/USDT ₫ 829,467. 63 ₫598,338,311.45 ₫727,246,777.50 ₫ 4,388,389,718 0.03 % 290 Gần đây 82 BICONOMY ( BICO ) BICO/USDT ₫ 81,517. 35 – ₫4,821,072.71 ₫ 4,325,124,912 0.03 % 3 Gần đây 83 SKALE Network SKL/USDT ₫ 4,423. 94 ₫75,992,639.33 ₫51,180,436.46 ₫ 4,257,413,525 0.03 % 180 Gần đây 84 yearn.finance YFI/USDT ₫ 734,734,443. 97 ₫655,405,783.53 ₫637,906,299.28 ₫ 4,254,390,160 0.03 % 340 Gần đây 85 Linear LINA/USDT ₫ 859.48 ₫34,114,610.64 ₫30,059,672.89 ₫ 3,669,379,778 0.03 % 154 Gần đây 86 Ren REN/USDT ₫ 11,499. 25 ₫13,545,988.22 ₫10,582,983.23 ₫ 3,565,991,602 0.03 % 78 Gần đây 87 USD Coin USDC/USDT ₫ 22,990. 04 ₫1,837,205,679.51 ₫1,325,976,673.66 ₫ 3,486,304,121 0.03 % 440 Gần đây 88 Loser Coin LOWB/USDT ₫ 1.14 ₫18,299,269.64 ₫19,208,753.79 ₫ 3,474,171,763 0.03 % 12 Gần đây 89 BuildUp BUP/USDT ₫ 1,686. 30 – – ₫ 3,419,636,604 0.03 % 1 Gần đây 90 Ocean Protocol OCEAN/USDT ₫ 17,847. 59 ₫147,043,788.84 ₫126,738,962.28 ₫ 3,374,012,946 0.03 % 238 Gần đây 91 Arweave AR/USDT ₫ 1,341,058. 70 ₫77,011,031.93 ₫69,195,026.78 ₫ 3,033,327,255 0.02 % 159 Gần đây 92 Algorand ALGO/USDT ₫ 31,471. 39 ₫29,197,050.40 ₫23,407,980.06 ₫ 3,006,430,850 0.02 % 98 Gần đây 93 Brazilian Digital Token BRZ/USDT ₫ 4,013. 60 ₫8,618,292.05 ₫10,205,160.58 ₫ 2,547,331,784 0.02 % 13 Gần đây 94 VeChain VET/USDT ₫ 1,857. 64 ₫164,496,449.03 ₫137,191,634.57 ₫ 2,535,469,352 0.02 % 255 Gần đây 95 Bancor BNT/USDT ₫ 74,456. 99 ₫18,353,657.48 ₫8,128,991.50 ₫ 2,160,650,398 0.02 % 101 Gần đây 96 Baby Doge Coin BabyDoge/USDT ₫ 0.00002908 ₫3,217,579.85 ₫9,511,948.24 ₫ 2,142,118,625 0.02 % 3 Gần đây 97 Rikkei Finance RIFI/USDT ₫ 8,949. 10 ₫5,103,850.27 ₫9,356,549.50 ₫ 2,127,870,579 0.02 % 39 Gần đây 98 MANTRA DAO OM/USDT ₫ 3,519. 83 ₫16,018,850.65 ₫13,218,157.17 ₫ 2,002,124,283 0.02 % 83 Gần đây 99 DogeCola DOGECOLA/USDT ₫ 0.000207 – – ₫ 1,985,377,376 0.02 % 8 Gần đây 100 Uniswap UNI/USDT ₫ 344,736. 00 ₫244,847,764.76 ₫327,056,179.43

₫1,875,387,969

0.01 % 255 Gần đây

Source: https://tmsquynhon.com.vn
Category: CRYPTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *