Tải mẫu về việc hưởng hưu trí hằng tháng theo nghị định 23/2012

Tải mẫu về việc hưởng hưu trí hằng tháng theo nghị định 23/2012

Tải mẫu về việc hưởng hưu trí hằng tháng theo nghị định 23/2012 : Căn cứ theo thông tư 181 / năm nay / TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quá trình, nghĩa vụ và trách nhiệm ….

MẪU VỀ VIỆC HƯỞNG HƯU TRÍ HẰNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH 23/2012

Căn cứ theo thông tư 181 / năm nay / TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình tiến độ, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai và cá thể có tương quan trong việc xử lý hưởng những chính sách ốm đau ; thai sản ; tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp ; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể mẫu quyết định hành động về việc hưởng hưu trí hằng tháng theo nghị định 23/2012 pháp luật tại mẫu 07C – HBQP :

BỘ QUỐC PHÒNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số : … … .. / QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng hưu trí hằng tháng

GIÁM ĐC BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 23/2012 / NĐ-CP ngày 03/4/2012 của nhà nước ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 102 / 2012 / TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 19/10/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ;
Căn cứ Quyết định số 79/2008 / QĐ-BQP ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc xây dựng Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng ;
Căn cứ hồ sơ xử lý chính sách hưu trí so với chiến sỹ : … … … … … … … … … … ..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng chí: …….……………………………………………………… Nam (nữ): ……………….

Sinh ngày : … … …. / … …. / … … … …. Số sổ BHXH ( nếu có ) : … … … … ( 1 ) … … … … … … … …
Cấp bậc, chức vụ, chức vụ, nghề nghiệp ( trước khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc ) :
Đơn vị : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tổng số thời hạn đóng BHXH là : … …. năm … … tháng. Thời gian đóng BHXH bắt buộc có :
– Thời gian thao tác trong lực lượng vũ trang : … năm …. tháng
– Thời gian thao tác được tính tuổi quân : … năm …. tháng
– Thời gian làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại : … năm … tháng
– Thời gian làm nghề hoặc việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn : … năm … .. tháng
– Thời gian thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên : … năm … tháng
– Thời gian làm việc làm khai thác than trong hầm lò : … năm … tháng
Mức trung bình tiền lương, thu nhập tháng làm địa thế căn cứ tính lương hưu : … … … … … … đồng
Tỷ lệ % để tính lương hưu : … … … … … … … % … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Được hưởng chính sách hưu trí từ ngày : 01/01/2012

Điều 2. Mức hưởng chế độ hưu trí như sau:

a ) Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu ( nếu có ) : … …. x … … … .. tháng = … … … … … …. đồng

b) Trợ cấp khu vực một lần (nếu có): …………………………… đồng;

Tổng số tiền trợ cấp một lần ( a + b ) : … … … … … … … … … … … … … … … … …. đồng

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………….. đồng)

Nơi nhận :
c ) Lương hưu hằng tháng : … … … … …. … … … … x … … … … … % = … … … …. đồng
Lương hưu hằng tháng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. đồng

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………….)

Nơi nhận lương hưu : … … … … … … … … … … … … .. ( 2 ) … … … … … … … … … … … … … … … .

Điều 3. Các đồng chí Trưởng phòng Chế độ chính sách BHXH Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng đơn vị và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
– BHXHVN;
– BHXH tỉnh…;
– Bộ CHQS tỉnh…;
– Cá nhân tại Điều 1;
– Lưu: BHXHBQP

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

( Mẫu này dùng cho trường hợp nghỉ hưu theo Nghị định số 23/2012 / NĐ-CP )

Hướngdẫn ghi mẫu quyết định hành động về việc hưởng hưu trí hằng tháng theo nghị định 23/2012

( 1 ) Nếu có sổ BHXH thì hiển thị nội dung này .
( 2 ) Ghi vừa đủ từ số nhà, ngõ ( ngách, hẻm ), đường phố, tổ ( thôn, xóm, ấp ), xã ( phường, thị xã ), huyện ( Q., thị xã, thành phố thường trực tỉnh ), tỉnh, ( thành phố thường trực Trung ương ) .
Bạn hoàn toàn có thể tải mẫu quyết định hành động về việc hưởng hưu trí hằng tháng theo nghị định 23/2012 tại :

   >>>>> Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hằng tháng theo nghị định 23/2012

Trên đây là mẫu quyết định hành động về việc hưởng hưu trí hằng tháng theo nghị định 23/2012. Luật Toàn Quốc kỳ vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp người sử dụng lựa chọn được giải pháp tốt nhất để xử lý yếu tố của mình, còn bất kỳ vướng mắc gì hành khách vui vẻ liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp lý Lao Động không tính tiền 24/7 : 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và nhu yếu cung ứng dịch vụ hoặc gửi email : dienhoa10h@gmail.com Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và quan điểm góp phần của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn .
Xin chân thành cảm ơn sự sát cánh của hành khách !
Trân trọng. / .

Liên kết tham khảo

vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *