Mẫu Biên bản làm việc mới nhất 2022

Biên bản là một cụm từ khá là phổ biến và thường gặp trong thực tế cuộc sống. Ví dụ như biên bản vi phạm hành chính, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản họp đại diện phụ huynh học sinh… Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩa của văn bản này. Và ở trong bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ hỗ trợ giúp Quý khách hàng tìm hiểu về biên bản làm việc cùng một số vấn đề liên quan.

Biên bản làm việc là gì?

Biên bản làm việc là văn bản ghi chép lại nội dung chính của một cuộc họp bàn, buổi làm việc, trao đổi, giải quyết vấn đề… giữa hai hoặc nhiều người với nhau, mẫu biên bản này dùng làm căn cứ chứng minh cho sự việc đã diễn ra những không có hiệu lực pháp lý mà chủ yếu dùng để làm căn cứ chứng minh các sự việc đã diễn ra.

Một biên bản ghi nhận lại buổi thao tác cần phải bảo vệ những nhu yếu tối thiểu như sau :

+ Các số liệu trong biên bản, sự kiện, sự việc trình bày trong biên bản phải cụ thể và chính xác, cần nêu rõ thời gian, thời điểm thực hiện các thỏa thuận.

+ Phần nội dung của biên bản phải được trình diễn một cách mạch lạc, rõ ràng, có trọng điểm và phải theo trình tự diễn biến của phiên thao tác .
+ Ngôn ngữ sử dụng phải là ngôn từ đại trà phổ thông, ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu .
+ Người có nghĩa vụ và trách nhiệm lập biên bản phải ghi chép lại thông tin trung thực, khách quan, không nhìn nhận chủ quan về một quan điểm nào hay đưa xúc cảm cá thể vào trong biên bản .
+ Bắt buộc phải có chữ ký của người đại diện thay mặt mỗi bên hoặc là từng người tham gia buổi thao tác. Đây chính là địa thế căn cứ ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên, của cá thể khi tham gia vào buổi thao tác .
+ Biên bản thao tác phải tuân thủ những nguyên tắc về nội dung cũng như là hình thức của những văn bản hành chính theo lao lý của pháp lý. Ví dụ như phải có quốc hiệu, tiêu ngữ, khu vực, thời hạn khởi đầu buổi thao tác, thời hạn kết thúc, tên văn bản, văn bản về nội dung gì …
+ Vào cuối buổi thao tác, cá thể lập biên bản sẽ đọc lại biên bản một lần để những cá thể tham gia buổi thao tác cùng nghe, kiểm tra và xác nhận lại nội dung. Nếu không có quan điểm thì sẽ triển khai ký vào biên bản .

Mục đích của biên bản làm việc là gì?

Biên bản làm việc được lập ra nhằm mục đích ghi chép lại diễn biến của buổi làm việc với đầy đủ những diễn biến, ý kiến nêu ra, thỏa thuận và kết quả của buổi làm việc để phục vụ cho một số thủ tục như: ban hành quy chế mới trong tổ chức, doanh nghiệp; thay đổi một số nội dung đang thực hiện… và còn là căn cứ trách nhiệm của các bên sau này khi hiện thực hóa thỏa thuận đã đạt được trong buổi làm việc đó.

Nội dung yêu cầu biên bản làm việc gồm những gì?

Biên bản làm việc hiện nay không được quy định một mẫu cố định nào cả. Tuy nhiên để đảm bảo biên bản đầy đủ các nội dung cần thiết, có đủ sức thuyết phục khi làm căn cứ chứng minh thì nội dung của biên bản phải có những nội dung chính như sau:

– Thời gian và khu vực ghi lại vấn đề .
– Thành phần tham gia cuộc họp
– Nội dung thao tác
– Thời gian kết thúc buổi thao tác
– tin tức về số trang, số bản
– Chữ ký xác nhận trải qua biên bản của những bên .

Cách ghi biên bản làm việc

Biên bản thao tác rất phổ cập, hoàn toàn có thể gặp ở bất kể môi trường tự nhiên nào. Ví dụ như buổi thao tác, họp bàn giữa 02 đối tác chiến lược kinh doanh thương mại ; Buổi thao tác giữa quản trị doanh nghiệp và đại diện thay mặt tập thể người lao động ; buổi thao tác giữa đại diện thay mặt cơ quan nhà nước và dân cư có tương quan ; thao tác giữa BGH nhà trường với phía đại diện thay mặt cha mẹ học viên …
Quý vị khi viết biên bản thao tác hoàn toàn có thể viết theo hướng dẫn như sau :
– Biên bản thao tác về việc : Cần phải ghi ngắn gọn và nêu bật được chủ đề chính của buổi thao tác .
Ví dụ như : Về việc biến hóa cách tính tiền lương cho người lao động, về việc đổi khác số lượng giờ học của học viên …
– Thành phần tham gia buổi thao tác : Ghi rõ về họ tên, chức vụ và bộ phận thao tác của từng người tham gia .
Ví dụ : Ông Nguyễn Thanh Bình, chức vụ giám đốc công ty
Bà Trần Thị Nhàn, chức vụ kế toán trưởng
Bà Nguyễn Thị Thủy, quản trị Công đoàn công ty … .
– Về nội dung thao tác : Ghi ngắn gọn, khá đầy đủ những nội dung thỏa thuận hợp tác theo trình tự diễn biến của buổi thao tác. Việc ghi ngắn gọn những quan điểm, những thỏa thuận hợp tác phải bảo vệ trình diễn rõ ràng, dễ hiểu và phải có giải pháp đã được những bên thống nhất lựa chọn và quyết định hành động vận dụng .
– Biên bản sẽ có giá trị nếu được sự chấp thuận đồng ý của những bên tham gia trải qua việc ký tên. Nếu có bên không chấp thuận đồng ý thì người được giao trách nhiệm lập biên bản cần phải nêu rõ nguyên do không chấp thuận đồng ý tại phần ký tên trong biên bản .

Quy định về biên bản thao tác

Trong những buổi thao tác, trao đổi, .. thì biên bản thao tác thường được sử dụng để ghi lại nội dung của quy trình thao tác của những bên tham gia, biên bản này ghi chép lại những vấn đề đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong buổi trao đổi giữa hai bên hoặc là nhiều bên với nhau .
Hiện nay không có pháp luật về mẫu biên bản được vận dụng thống nhất do đó tùy thuộc vào nội dung của cuộc trao đổi là gì thì sẽ ghi biên bản sao cho tương thích. Tuy nhiên biên bản thao tác cần có những thông tin cơ bản sau :
– Quốc hiệu, tiêu ngữ ;
– Tên biên bản thao tác ;
– Thời gian, khu vực ghi biên bản, ngày tháng năm ;
– Thành phần tham gia : họ và tên, chức vụ ;
– Nội dung việc làm : Ở phần này sẽ ghi tóm tắt những nội dung thiết yếu, quan trọng trong cuộc trao đổi, thao tác ;
– Thời gian kết thúc ;
– Chữ ký của người viết biên bản và những người tham gia thao tác .

Mẫu biên bản thao tác mới nhất

Mẫu số 1 :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do-Hạnh phúc
— — — — — — –

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(v/v Thỏa thuận…………………..)

Hôm nay, ngày …. tháng … .. năm 20 …., tại trụ sở Công ty CP góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng … … … …., Chúng tôi gồm có :

BÊN A: CÔNG TY……………

Đại diện bởi : Ông … … … … … … … … … … … …. Chức vụ : Giám đốc
Địa chỉ : Số … …., phường … … …. … .., Q. … …. … …, thành phố … … … … … … .
Mã số thuế : … … … … … … … …

BÊN B:

1. Ông : … … … … … … … … … … … ..
CMTND số : … … … … … … … … … … … .. Cấp ngày : … .. / … … …. / 20 … ..
Địa chỉ TT : … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2. Ông : … … … … … … … … … … … ..
CMTND số : … … … … … … … … … … … .. Cấp ngày : … .. / … .. / 20 … … … …
Địa chỉ TT : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … …
Nội dung thao tác hai bên thống nhất đơn cử như sau :
Hai bên thống nhất những nội dung sau :
1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … …. … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … .. … … … …
2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … …. …. … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … .. … …
3 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … …. …. … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … .. … …

Hai Bên cùng thống nhất phương thức thanh toán kể trên và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.

Biên bản thao tác thanh lý này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký, gồm có 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm địa thế căn cứ thực thi .

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … …, ngày … … tháng … … năm … …

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc ( 1 ) … … … … … … … … … ..
Hôm nay, vào hồi … … … … giờ … … … ngày … … … tháng … … …. năm … … … .
Tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
I. Thành phần tham gia ( 2 ) :
1. Ông / bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … .
Bộ phận : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
2. Ông / bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … .
Bộ phận : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
3. Ông / bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … .
Bộ phận : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
II. Nội dung thao tác ( 3 ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Biên bản kết thúc vào hồi … … … giờ … … … ngày … .. tháng … … năm … … … Nội dung thao tác được những thành viên trải qua và cùng ký vào biên bản .
Biên bản có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký, gồm có … … trang và được lập thành … …. bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ … … bản và gửi tới những cá nhận, tổ chức triển khai có tương quan làm địa thế căn cứ triển khai. / .

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản sự việc

Biên bản vấn đề được sử dụng hầu hết trong thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, tương quan đến những buổi họp bàn, trao đổi và xử lý yếu tố. Đây là công cụ hữu hình nhằm mục đích ghi chép lại nội dung, thông tin cũng như quy trình diễn ra vấn đề và thao tác giữa những thành phần tham gia .
Một biên bản vấn đề cần phải có những nội dung sau :
– Đầu tiên đó là phải có quốc hiệu – tiêu ngữ
– Thời gian, khu vực ghi chép và lập biên bản vấn đề
– Tiêu đề biên bản vấn đề
– Các thành phần tham gia
– Nội dung thao tác cụ hể
– Thời gian kết thúc buổi thao tác, thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành, số trang, số biên bản được lập có giá trị như nhau
– Chữ ký của những bên tham gia .

Mẫu biên bản của đoàn kiểm tra

Mẫu biên bản của đoàn kiểm tra là bản ghi chép lại thao tác của đoàn kiểm tra so với một đơn vị chức năng nào đó. Ví dụ như đoàn kiểm tra của sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo thành phố Thành Phố Hà Nội kiểm tra công tác làm việc dạy và học tại trường Trung học đại trà phổ thông Đường Chu Văn An, hay đoàn kiểm tra của truy thuế kiểm toán nhà nước lập đoàn kiểm tra so với những cơ quan do mình quản trị …
Đối với biên bản của đoàn kiểm tra, trong nội dung phải có những ý chính sau :
– Tên cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra ( Sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo TP. Hà Nội, Kiểm toán nhà nước … )
– Tên văn bản : biên bản kiểm tra về việc …
– tin tức về đơn vị chức năng kiểm tra ( Ví dụ như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, điện thoại cảm ứng liên hệ, fax, email, số giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp và ngày cấp .
– Đoàn kiểm tra được xây dựng theo quyết định hành động số …
– Thành phần đoàn kiểm tra gồm có những ông ( bà ) : Ông Nguyễn Văn Long – trưởng phi hành đoàn kiểm tra, ông Phan Văn Tiến – phó đoàn kiểm tra, bà Nguyễn Thị Dung – nhân viên …
– Đại diện doanh nghiệp kiểm tra : Ông Vũ Văn Thành, Chức vụ : giám đốc doanh nghiệp .
– Nội dung kiểm tra : Có thể lập thành bảng gồm có những nội dung như số thứ tự, nội dung kiểm tra, hiệu quả ( đạt hoặc không đạt ) và phần ghi chú .
– Kết luận kiểm tra : doanh nghiệp thực thi tốt những điểm nào, còn tồn tai những yếu tố gì
– Có thể có phần yêu cầu hoặc đề xuất giải pháp giải quyết và xử lý những tồn dư hoặc vi phạm .
– Thời gian kết thúc kiểm tra, chữ ký của đại diện thay mặt đoàn kiểm tra và đại diện thay mặt doanh nghiệp kiểm tra .

Mẫu biên bản làm việc xử lý vi phạm

Biên bản làm việc xử lý vi phạm thường được áp dụng trong các trường hợp vi phạm nội quy công ty hoặc vi phạm pháp luật như: Vi phạm hành chính, vi phạm giao thông, vi phạm nội quy lao động, xử lý học sinh – sinh viên vi phạm kỷ luật nội quy nhà trường.

Trong biên bản này, quý vị cần chú ý quan tâm :
– Xác định chủ thể có quyền lập biên bản .
– Đảm bảo nội dung trình diễn một cách khách quan, đúng thực sự, không thêm hoặc bớt những nội dung và cần phải khách quan giữa quan điểm của người vi phạm và những người xuất hiện khi vi phạm xảy ra .
– Ghi rõ ràng, đơn cử thời hạn, khu vực lập biên bản .
– tin tức của người vi phạm .
– Ghi lại thiệt hại xảy ra ( nếu có ), nếu hoàn toàn có thể hoàn toàn có thể ghi lại thiệt hại bằng hình ảnh .
– Chứng cứ tích lũy được .
– Kết luận của cơ quan có thẩm quyền .
– Chữ ký của người lập biên bản và người vi phạm, người làm chứng .

Mẫu biên bản làm việc hiện trường

Biên bản thao tác hiện trường là văn bản ghi chép lại nội dung của hiện trường xảy ra một vụ việc nào đó, nội dung biên bản ghi rõ về thời hạn, khu vực diễn ra, thành phần tham gia và nội dung chính của biên bản .
Biên bản hiện trường được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau nhưng vẫn ship hàng mục tiêu chung là ghi nhận lại những quan điểm của những bên tham gia thao tác sau quy trình kiểm tra hiện trường và được sử dụng trong việc cung ứng thông tin và làm dẫn chứng cho bất kể vấn đề nào xảy ra sau này .

Mẫu biên bản làm việc xác minh

Biên bản làm việc xác minh là văn bản được lập ra để ghi chép lại việc xác minh tình tiết vụ việc, xác minh vi phạm hành chính và cũng sẽ bao gồm các nội dung chính:

– Thời gian, khu vực thao tác ; thời hạn, khu vực lập biên bản .
– Tên biên bản : biên bản xác định về vấn đề / diễn biến …
– Đại diện cơ quan có thẩm quyền xác định
– Đại diện cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể cung ứng thông tin cần xác định .
– Nội dung xác định
– Chữ ký xác nhận của những bên

Tải mẫu biển bản làm việc ở đâu?

Chúng tôi xin phân phối 1 số ít mẫu biên bản thao tác để Quý fan hâm mộ tìm hiểu thêm ngay tại bài viết này .

Tải (Download) mẫu Biên bản sự việc

Tải (Download) mẫu Biên bản làm việc của Đoàn kiểm tra

Tải (Download) mẫu Biên bản làm việc Xử lý vi phạm

Tải (Download) mẫu Biên bản làm việc hiện trường

Tải (Download) mẫu Biên bản làm việc xác minh

Trên đây là nội dung bài viết biên bản làm việc. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Công ty Hoàng Phi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.