Mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng thông dụng mới nhất

Sau khi triển khai xong những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm theo Hợp đồng thì hai bên phải thông tin cho nhau hiệu quả. Khi đó, phải lập Biên bản thanh lý hoặc biên bản chấm hết Hợp đồng .5. Một số quan tâm khi lập Biên bản thanh lý hợp đồng

1. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Về thực chất, biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản chấm hết việc triển khai thỏa thuận hợp tác của hai bên đã được bộc lộ trong hợp đồng .

Theo quy định tại Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

– Hợp đồng đã được hoàn thành xong ;
– Theo thoả thuận của những bên ;
– Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm hết sống sót mà hợp đồng phải do chính cá thể, pháp nhân đó triển khai ;
– Hợp đồng bị huỷ bỏ, bị đơn phương chấm hết thực thi ;
– Hợp đồng không hề triển khai được do đối tượng người dùng của hợp đồng không còn ;
– Khi thực trạng đổi khác cơ bản mà những bên không hề thỏa thuận hợp tác được việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hài hòa và hợp lý ;

Khi đó, hai bên phải xác định quyền, nghĩa vụ đã thực hiện, quyền và nghĩa vụ còn tồn tại.
 

2. Mục đích lập biên bản thanh lý hợp đồng

Khái niệm thanh lý hợp đồng lần tiên phong Open và được ghi nhận trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế tài chính năm 1989. Điều 28 Pháp lệnh này lao lý như sau :

Các bên phải cùng nhau thanh lý hợp đồng kinh tế tài chính trong trường hợp :
1 – Hợp đồng kinh tế tài chính được thực thi xong ;
2 – Thời hạn có hiệu lực hiện hành của hợp đồng kinh tế tài chính đã hết và không có sự thoả thuận lê dài thời hạn đó ;
3 – Hợp đồng kinh tế tài chính bị đình chỉ thực thi hoặc huỷ bỏ ;
4 – Khi hợp đồng kinh tế tài chính không được liên tục thực thi theo pháp luật tại đoạn 2, đoạn 3 Điều 24 hoặc Điều 25 của Pháp lệnh này .

Tuy nhiên, Pháp lệnh hợp đồng kinh tế tài chính 1989 đã hết hiệu lực hiện hành. Tại Bộ luật Dân sự năm ngoái đang có hiệu lực hiện hành chỉ có những lao lý về chấm hết hợp đồng .
Điều 422 pháp luật 07 trường hợp chấm hết hợp đồng như sau :

Hợp đồng chấm hết trong trường hợp sau đây :
1. Hợp đồng đã được triển khai xong ;
2. Theo thỏa thuận hợp tác của những bên ;
3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm hết sống sót mà hợp đồng phải do chính cá thể, pháp nhân đó triển khai ;
4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm hết thực thi ;
5. Hợp đồng không hề thực thi được do đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng không còn ;
6. Hợp đồng chấm hết theo pháp luật tại Điều 420 của Bộ luật này ;
7. Trường hợp khác do luật lao lý .

Dù trong những văn bản pháp luật dân sự, thương mại không ghi nhận nhưng trên trong thực tiễn lúc bấy giờ, những doanh nghiệp, tổ chức triển khai, cá thể vẫn hay tiếp tục sử dụng chế định “ thanh lý hợp đồng ” trong những thanh toán giao dịch dân sự và thực thi hợp đồng của mình nhằm mục đích chấm hết và giải phóng những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên phát sinh từ hợp đồng được giao kết .
Thanh lý hợp đồng là sự xác nhận lại lần nữa việc hai bên đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mỗi bên theo nội dung hợp đồng đã giao kết hay chưa? Khi đó hai bên có còn ràng buộc với nhau nữa hay không? Biên bản thanh lý hợp đồng giúp ngăn những tranh chấp pháp lý không đáng có sau này.

Thanh lý hợp đồng là sự xác nhận lại lần nữa việc hai bên đã triển khai rất đầy đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên theo nội dung hợp đồng đã giao kết hay chưa ? Khi đó hai bên có còn ràng buộc với nhau nữa hay không ? Biên bản thanh lý hợp đồng giúp ngăn những tranh chấp pháp lý không đáng có sau này .Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên trọn vẹn hoàn toàn có thể quyết định hành động thời gian thanh lý hợp đồng, kể cả khi nghĩa vụ và trách nhiệm chưa hoàn thành xong. Khi đó, thực chất của việc thanh lý hợp đồng hoàn toàn có thể hiểu là sự ghi nhận lại tiến trình thực thi hợp đồng của những bên. Tuy nhiên, trong một số ít nghành đặc trưng, chỉ được thanh lý hợp đồng khi hủy bỏ hoặc khi triển khai xong hợp đồng .
Chẳng hạn, Luật Xây dựng quy định, Hợp đồng xây dựng được thanh lý trong trường hợp sau:

Chẳng hạn, Luật Xây dựng lao lý, Hợp đồng thiết kế xây dựng được thanh lý trong trường hợp sau :- Các bên đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng ;
– Hợp đồng xây dựng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Thông thường việc thanh lý hợp đồng được thể hiện bằng Biên bản thanh lý hợp đồng, trong đó ghi nhận việc thực hiện hợp đồng của các bên.. Mục đích của việc thanh lý hợp đồng thực chất nhằm hạn chế tranh chấp đối với những phần nghĩa vụ đã hoàn thành.
– Hợp đồng kiến thiết xây dựng bị chấm hết hoặc hủy bỏ theo lao lý của pháp lý. Thông thường việc thanh lý hợp đồng được bộc lộ bằng Biên bản thanh lý hợp đồng, trong đó ghi nhận việc thực thi hợp đồng của những bên .. Mục đích của việc thanh lý hợp đồng thực ra nhằm mục đích hạn chế tranh chấp so với những phần nghĩa vụ và trách nhiệm đã hoàn thành xong .

Vì thế, thông thường việc thanh lý hợp đồng chỉ thực hiện khi các bên đã hoàn thành mọi nghĩa vụ với bên còn lại, nhưng trong một số trường hợp để đảm bảo cho những nghĩa vụ đã thực hiện trong khi còn một số nghĩa vụ chưa thực hiện thì hai bên vẫn có thể tiến hành thanh lý hợp đồng và ghi rõ nội dung những nghĩa vụ chưa thực hiện để tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ đó.
 

3. Có bắt buộc lập Biên bản thanh lý hợp đồng?

Hiện nay, không có pháp luật nào bắt buộc 02 bên phải lập Biên bản thanh lý hợp đồng. Nội dung biên bản này 02 bên cũng tự do thỏa thuận hợp tác, miễn không trái pháp lý và đạo đức xã hội .
Ngoài ra, nếu các bên không muốn ký Biên bản thanh lý thì có thể chèn thêm nội dung trong hợp đồng chính để hợp đồng tự thanh lý. Ví dụ:

Ngoài ra, nếu những bên không muốn ký Biên bản thanh lý thì hoàn toàn có thể chèn thêm nội dung trong hợp đồng chính để hợp đồng tự thanh lý. Ví dụ :- Khi hai bên hoàn thành xong xong những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình và không có khúc mắc gì xảy ra thì hợp đồng tự thanh lý ;
– Sau 15 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành hết nghĩa vụ với nhau thì hợp đồng này tự đồng thanh lý;…

– Sau 15 ngày kể từ ngày những bên hoàn thành xong hết nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau thì hợp đồng này tự đồng thanh lý ; …Nhìn chung, pháp lý không có pháp luật kiểm soát và điều chỉnh vì vậy 02 bên hoàn toàn có thể ” tùy cơ ứng biến ” nội dung thanh lý hợp đồng .
bien ban thanh ly hop dong
Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng có bắt buộc không? (Ảnh minh họa)
 

​4. Các mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng

 

4.1 Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng chung nhất

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

( Thanh lý Hợp đồng ……… số ……. )
– Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc Hội nước CHXHCN Nước Ta năm năm ngoái .
– Căn cứ vào Hợp đồng ( 1 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Căn cứ nhu yếu và năng lực của những Bên ;
Hôm nay, ngày …. tháng … năm ………., tại …………………………………………….., chúng tôi gồm :
BÊN …………………… : ( Sau đây gọi tắt là Bên A )
Ông : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : …………………… do ……………………… cấp ngày …………..
Hộ khẩu thường trú tại : …………………………………………………………………………………
Bà : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : …………………… do ……………………….. cấp ngày …………
Hộ khẩu thường trú tại : …………………………………………………………………………………
BÊN ……………………….. : ( Sau đây gọi tắt là Bên B )
Ông : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : …………………… do …………………….. cấp ngày …………..
Hộ khẩu thường trú tại : …………………………………………………………………………………
Bà : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : …………………… do ……………………. cấp ngày …………..
Hộ khẩu thường trú tại : …………………………………………………………………………………
Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký Văn bản này để thực thi việc thanh lý Hợp đồng … … … … … theo những thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Ngày … … … .., hai bên đã cùng nhau thỏa thuận hợp tác và thống nhất ký kết Hợp đồng … … … … … … … … … … … …
Do … … … … … … nên những bên quyết định hành động lập Văn bản thanh lý Hợp đồng .. … … … nói trên .
2. Bằng việc lập và ký Văn bản thanh lý Hợp đồng này, chúng tôi chính thức công bố : Hợp đồng … … … … … … … sẽ chấm hết hiệu lực hiện hành ngay sau khi chúng tôi ký vào Văn bản thanh lý Hợp đồng này .

ĐIỀU 2: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Việc thanh lý Hợp đồng nói trên là trọn vẹn tự nguyện, dứt khoát, không bị ép buộc và không kèm theo bất kỳ điều kiện kèm theo nào, không nhằm mục đích trốn tránh bất kể một nghĩa vụ và trách nhiệm nào .
Các bên không còn bất kể quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm nào tương quan đến Hợp đồng và cam kết không khiếu nại gì sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này ;
Chúng tôi đã đọc và đồng ý chấp thuận với nội dung Văn bản thanh lý Hợp đồng này, đồng thời ký tên, điểm chỉ vào Văn bản này làm vật chứng .
Văn bản này được lập thành … .. ( …. ) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản .

                        Bên A                                                                              Bên B

( ký, ghi rõ họ tên ) ( ký, ghi rõ họ tên )

Ví dụ mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng thuê nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG 

( Thanh lý Hợp đồng ( 1 ) thuê nhà số 123 / HĐTN ngày 01/01/2019 )
– Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc Hội nước CHXHCN Nước Ta năm năm ngoái
– Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà
– Căn cứ nhu yếu và năng lực của những Bên ;
Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2019, tại SN 123 phường A, thành phố B, tỉnh C chúng tôi gồm :

BÊN CHO THUÊ (2): (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: Nguyễn Văn A       Sinh năm: 19xx

CMND / CCCD / Hộ chiếu số : 123456789 do Công an tỉnh C cấp ngày 01/01/2015
Hộ khẩu thường trú tại : SN 123 phường A, thành phố B, tỉnh C

Bà: Trần Thị B        Sinh năm: 19xx

CMND / CCCD / Hộ chiếu số : 123456789 do Công an tỉnh C cấp ngày 01/01/2015
Hộ khẩu thường trú tại : SN 123 phường A, thành phố B, tỉnh C

BÊN THUÊ (2): (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: Trương Văn C         Sinh năm: 19xx

CMND / CCCD / Hộ chiếu số : 23145689 do Công an tỉnh D cấp ngày 01/01/2014
Hộ khẩu thường trú tại : Phòng 12, nhà ở abc, phường A, thành phố B, tỉnh C
Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký Văn bản này để thực thi việc thanh lý Hợp đồng ( 1 ) thuê nhà số 123 / HĐTN ký kết ngày 01/01/2019 theo những thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Ngày 01/01/2019, hai bên đã cùng nhau thỏa thuận hợp tác và thống nhất ký kết Hợp đồng ( 1 ) thuê nhà số 123 / HĐTN .
Do ( 3 ) bên thuê nhà không còn nhu yếu thuê nữa nên những bên quyết định hành động lập Biên bản thanh lý Hợp đồng thuê nhà số 123 / HĐTN ngày 01/01/2019 nói trên .
2. Bằng việc lập và ký vào Văn bản này, chúng tôi chính thức công bố : Hợp đồng thuê nhà số 123 / HĐTN ngày 01/01/2019 sẽ chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành ngay sau khi chúng tôi ký vào biên bản này .

ĐIỀU 2

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Việc thanh lý Hợp đồng nói trên là trọn vẹn tự nguyện, dứt khoát, không bị ép buộc và không kèm theo bất kể điều kiện kèm theo nào, không nhằm mục đích trốn tránh bất kể một nghĩa vụ và trách nhiệm nào .
Các bên không còn bất kể quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm nào tương quan đến Hợp đồng thuê nhà nói trên và cam kết không khiếu nại gì sau khi ký Văn bản này ;
Chúng tôi đã đọc và đồng ý chấp thuận với nội dung Văn bản này, đồng thời ký tên, điểm chỉ vào Văn bản này làm dẫn chứng .
Văn bản này được lập thành 02 ( hai ) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản .

          Bên A                                                                            Bên B

( ký, ghi rõ họ tên ) ( ký, ghi rõ họ tên )

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên, số, ngày tháng ký kết hợp đồng muốn thanh lý

Ví dụ : Hợp đồng kinh tế tài chính số HĐKT / 123 ngày 01/01/2019 giữa Công ty A và Công ty B .

(2) Kèm theo từng loại Hợp đồng là tên các bên giao kết         

Ví dụ : Hợp đồng thuê nhà thì có bên cho thuê và bên thuê
Hợp đồng mua và bán sẽ là bên mua và bên bán …

(3) Viết lý do dẫn đến việc hai bên lập Biên bản thanh lý hợp đồng

Ví dụ: Do Bên B không còn nhu cầu thuê nữa nên các bên quyết định lập Biên bản thanh lý Hợp đồng thuê nhà số 123/HĐTN ngày 01/01/2019 nói trên.
 

4.2 Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số : … … … … … … … .. / TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số : ……………… / … … … … .. ký ngày …. / ….. / …….. giữa Công ty ……………………………. và Công ty ………………………………………………….
Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. tại … … … … … … … … … … … … … … … … ,
Chúng tôi gồm :

BÊN A: CÔNG TY …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Đại diện bởi ông : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chức danh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … Fax : … … … … … … … … … … …
MST : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

BÊN B: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Đại diện bởi ông :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chức danh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … … … … Fax : … … … … … … … … … … … …
MST : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………….. số : …… / …….. / …… / … .. ký ngày …. / ….. / …….. với nội dung sau :

ĐIỀU 1:

Bên B đã thực thi …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. số : …… / …….. / …… ký ngày …. / ….. / …….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A chấp thuận đồng ý thanh toán giao dịch cho Bên B mức phí dịch vụ như sau :
+ Giá trị hợp đồng trước thuế : … …. … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Thuế Hóa Đơn Đỏ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Giá trị hợp đồng sau thuế : … … … … … … … … … … … … … … … …
Phương thức giao dịch thanh toán : ……………….

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý chấp thuận giao dịch thanh toán hàng loạt số tiền trên cho Bên B theo như lao lý tại Điều 2 của Biên bản này .
Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số : …… / …….. / …… / 200. ký ngày …. / ….. / …….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..
Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 ( một ) bản và có giá trị pháp lý như nhau .

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc Giám đốc

 

4.3 Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015

– Căn cứ Luật Thương mại 2005
– Căn cứ vào những văn bản và lao lý pháp lý có tương quan
Hôm nay, ngày … .. tháng … … năm … … .. Chúng tôi gồm có :

BÊN BÁN:

Công ty :
Giấy Chứng nhận ĐKKD số :
Nơi cấp :
Địa chỉ trụ sở chính :
Người đại diện thay mặt : … … … Chức vụ : Giám đốc
( Trong “ Hợp đồng ” gọi tắt là Bên A )

BÊN MUA

Ông / Bà :
Số CMND :
Địa chỉ thường trú :
( Trong “ Hợp đồng ” gọi tắt là Bên B )
Hai bên thống nhất và đồng ý chấp thuận ký kết biên bản thanh lý hợp đồng này với những pháp luật lao lý dưới đây :

ĐIỀU 1: THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Căn cứ theo hợp đồng số … … giữa Bên A và Bên B ký ngày … .., sau khi nhận thấy những mục tiêu và quyền lợi khi ký kết hợp đồng đã rất đầy đủ, những bên chấp thuận đồng ý thỏa thuận hợp tác chấm hết hợp đồng kể từ ngày những bên đồng ký kết vào văn bản này .
Các bên được giải phóng khỏi những lao lý theo hợp đồng số … …. mà không phải gặp bất kể trở ngại nào, trừ trường hợp một trong những bên vẫn còn nghĩa vụ và trách nhiệm phải triển khai xong theo Điều 3 của Biên bản này .

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

2.1. Bên A đã hoàn tất việc giao hàng đúng với đơn hàng của Hợp đồng số … … như sau :
– Hàng hóa :
– Mã hàng :
– Số lượng :
2.2. Bên B dã hoàn tất việc thanh toán giao dịch cho Bên A theo giá trị Hợp đồng số … .. với số tiền là : … … …. Theo thông tin giao dịch chuyển tiền :
– Chủ tài khoản :
– Số thông tin tài khoản :
– Ngân hàng :

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CÒN LẠI CỦA CÁC BÊN

3.1. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm bh số sản phẩm & hàng hóa này dựa trên phiếu Bảo hành kèm theo từng đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa. Việc Bảo hành sẽ được triển khai liên tục trong vòng 01 năm kể từ ngày Bên B ký vào phiếu bh theo kèm theo từng đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa do Bên A cung ứng .

3.2. Bên B có nghĩa vụ báo ngay cho Bên A chậm nhất trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát hiện ra lỗi của hàng hóa để Bên A kịp thời thực hiện nghĩa vụ bảo hành. Lỗi hoặc hư hỏng đó xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc kết cấu hàng hóa của Bên A.
Nếu Bên B không kịp thời thông báo như quy định của Biên Bản này thì mọi thiệt hại về hàng hóa do Bên B chịu trách nhiệm

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Các bên đã đọc và thống nhất về những thỏa thuận hợp tác trong Biên bản này .
– Các bên cam kết liên tục thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm còn lại theo Hợp đồng số … .. cho đến hết thời hạn theo thỏa thuận hợp tác .
– Biên bản được ký dựa trên sự tự nguyện của những bên .
– Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau .

Bên A                                                                               Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

4.4 Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Số : … … … … … …. / TLHĐV
– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự năm ngoái
– Căn cứ hợp đồng vay nợ số … …. ký ngày … tháng … năm … giữa … … … … … … … … … .. … với … … … … … … … … … … … … …
Hôm nay, ngày … tháng … năm … …. tại … … chúng tôi gồm có :

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Bên cho vay)

Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … .. Fax : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

ĐẠI DIỆN BÊN B: (Bên vay nợ)

Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … .. Fax : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hai bên triển khai thanh lý hợp đồng trên với những nội dung sau đây :
1. Bên B đã thanh toán giao dịch đúng và đủ cả gốc và lãi số tiền đã mượn Bên A theo hợp đồng số … … … … … ký ngày … … tháng … … năm … … …
2. Tổng số tiền giao dịch thanh toán gồm có :
– Tiền gốc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Tiền lãi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Tổng cộng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
( Viết bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … )
3. Kể từ ngày …….. tháng … … .. năm … … … .., hợp đồng số … … … được thanh lý xong quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên đã thực thi rất đầy đủ và chấm hết mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì .
Biên bản này được xây dựng 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau .

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

4.5 Biên bản thanh lý hợp đồng môi giới

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số : … … … … … … … .. / TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số : ……………… / … … … … .. ký ngày …. / ….. / …….. giữa Công ty ……………………………. và Công ty ………………………………………………….
Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. tại … … … … … … … … … … … … … … … … ,
Chúng tôi gồm :

BÊN A: CÔNG TY …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Đại diện bởi ông : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chức danh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … Fax : … … … … … … … … … … …
MST : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

BÊN B: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Đại diện bởi ông :. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chức danh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại thông minh : … … … … … … … … … … … … Fax : … … … … … … … … … … … …
MST : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………….. số : …… / …….. / …… / … .. ký ngày …. / ….. / …….. với nội dung sau :

ĐIỀU 1 :
Bên B đã thực thi …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. số : …… / …….. / …… ký ngày …. / ….. / …….
ĐIỀU 2 : Giá trị hợp đồng và phương pháp thanh toán giao dịch :
Bên A đồng ý chấp thuận giao dịch thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau :
+ Giá trị hợp đồng trước thuế : … …. … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ VAT : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Giá trị hợp đồng sau thuế : … … … … … … … … … … … … … … … …
Phương thức thanh toán giao dịch : ……………….
ĐIỀU 3 :
Bên A đồng ý chấp thuận thanh toán giao dịch hàng loạt số tiền trên cho Bên B theo như pháp luật tại Điều 2 của Biên bản này .
Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số : …… / …….. / …… / 200. ký ngày …. / ….. / …….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..
Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 ( một ) bản và có giá trị pháp lý như nhau .

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc Giám đốc

4.6 Mẫu Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ Hợp đồng số : … … … / HĐKT – … … … ngày … … .. tháng … … … … .. năm 20 ..
Hôm nay, ngày … … .. tháng … … … năm … … …. tại Công ty … … … …, chúng tôi gồm :

Bên A: CÔNG TY ………………………….

Đại diện : … … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … …
Giấy phép kinh doanh số : … … … … … … … … … … … …
Tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … .
Tại ngân hàng nhà nước : … … … … … … … … … … … … … … … … .

Bên B: CÔNG TY ………………………….

Đại diện : … … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … …
Giấy phép kinh doanh số : … … … … … … … … … … … …
Tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … .
Tại ngân hàng nhà nước : … … … … … … … … … … … … … … … … .
Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu sát hoạch và chuyển giao mẫu sản phẩm / dịch vụ theo hợp đồng đã ký số …. / ngày / tháng / năm …. như sau :
Điều 1 : Nội dung :
– Bên B chuyển giao cho bên A … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Tổng khối lượng / mẫu sản phẩm / dịch vụ chuyển giao : … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Bên A thanh toán giao dịch cho bên B : … … … … … … … … … … … … … … …
+ Tổng số tiền : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
+ Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
( Chưa gồm có 10 % thuế Hóa Đơn đỏ VAT )
Điều 2 : Kết luận :
– Bên A đã kiểm tra, đánh giá và thẩm định kỹ lưỡng chất lượng mẫu sản phẩm / dịch vụ … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Kể từ khi bên A nhận vừa đủ số lượng loại sản phẩm / dịch vụ … … … … … … … … … … Bên B trọn vẹn không chiu nghĩa vụ và trách nhiệm về lỗi, chất lượng loại sản phẩm đã chuyển giao .
– Bên A phải thanh toán giao dịch hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu sát hoạch, thanh lý hợp đồng ký kết .
( Biên bản nghiệm thu sát hoạch, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau )

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

( kí và ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

( kí và ghi rõ họ tên )

5. Một số lưu ý khi lập Biên bản thanh lý hợp đồng

– Biên bản thanh lý hợp đồng thường không khi nào đi một mình, nó được lập trên cơ sở một hợp đồng khác. Vì thế, hợp đồng chính là cơ sở lập nên biên bản thanh lý hợp đồng. Các pháp luật trong biên bản thanh lý hợp đồng phải ” khớp ” với hợp đồng chính ;
– Không có ” quy chuẩn ” nào khi 02 bên triển khai thanh lý hợp đồng, miễn hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác được với nhau và không trái những pháp luật của pháp lý .

6. Thủ tục thanh lý hợp đồng

Khi các bên thỏa thuận thanh lý, chấm dứt hợp đồng

Khi thanh lý hợp đồng do thỏa thuận thì bởi có sự đồng nhất của các bên và thường áp dụng khi hợp đồng hoàn thành hoặc các bên không có nhu cầu tiếp tục hợp đồng thì thủ tục thanh lý rất đơn giản. Một bên lập biên bản thanh lý hợp đồng, gửi bên kia xem xét, thỏa thuận, 02 bên đồng ý thì cùng ký tên và đóng dấu.
 

Khi có bên đơn phương yêu cầu hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng

Khi một bên trong hợp đồng đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng thì căn cứ vào những điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng mà bên đơn phương cần

– Trường hợp hủy bỏ, chấm hết hợp đồng theo đúng nội dung đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đã ký thì bên đơn phương hủy bỏ, chấm hết hợp đồng gửi thông tin cho đối tác chiến lược. Thời điểm chấm hết nên để sau khoảng chừng 15 ngày kể từ ngày thông tin .
– Trường hợp hủy bỏ, chấm hết hợp đồng theo theo những trường hợp ngoài thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng thì cần địa thế căn cứ pháp luật của Điều 424, 425, 426 Bộ luật Dân sự năm ngoái để bảo vệ triển khai quá trình đúng luật .

Trên đây là mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng. Nếu có thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.