Hỏi đáp: Bị sa thải có được hưởng bảo hiểm xã hội?

Sa thải là một trong những hình thức giải quyết và xử lý kỷ luật lao động ; và đây là một giải pháp giải quyết và xử lý nặng nhất so với người lao động có hành vi vi phạm pháp luật của pháp lý lao động, nội quy lao động .

Chỉ được xử lý kỷ luật sa thải khi đap ứng một trong các căn cứ sau đây:

+ Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy trong khoanh vùng phạm vi nơi thao tác ; bật mý bí hiểm kinh doanh thương mại, bí hiểm công nghệ tiên tiến, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động ; có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại đặc biệt quan trọng nghiêm trọng về gia tài, quyền lợi của người sử dụng lao động .
+ Người lao động bị giải quyết và xử lý kỷ luật lê dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời hạn chưa xóa kỷ luật hoặc bị giải quyết và xử lý kỷ luật không bổ nhiệm mà tái phạm. Ở đây được hiểu là người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị giải quyết và xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật

Điều kiện để được xóa kỷ luật: bị khiển trách sau 3 tháng; hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 6 tháng kể từ ngày bị xử lý; nếu không tái phạm thì đương nhiên được xóa kỷ luật; bị xử lý kỷ luật cách chức thì sau 3 năm nếu tiếp tục vi phạm thì không bị coi là tái phạm.

– Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong khoanh vùng phạm vi 30 ngày kêt từ ngày tiên phong tự ý bỏ việc hoặc 20 ngày cộng dồn trong khoanh vùng phạm vi 365 ngày kể từ ngày tiên phong tự ý bỏ việc mà không có nguyên do chính đáng

Được coi là có lý do chính đáng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Do thiên tai, hỏa hoạn
+ Bản thân, cha mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp bị ốm có giấy xác nhân của cơ sở khám chữa bệnh được xây dựng, hoạt động giải trí theo pháp luật pháp lý .
+ Các nguyên do được pháp luật trong nội quy lao động của mỗi đơn vị chức năng sử dụng lao động
Tuy nhiên, so với 1 số ít đối tượng người dùng đặc biệt quan trọng thì ngay cả khi thỏa mãn nhu cầu những địa thế căn cứ sa thải như trên thì người sử dụng lao động cũng bị hạn chế trong việc quyết định hành động sa thải. Theo lao lý của Bộ luật lao động 2012 :
+ Người sử dụng lao động không được sa thải với lao động nữ vì nguyên do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con nuôi dưới 12 tháng. Chỉ trừ trường hợp người sử dụng lao động chết, bị Tòa án công bố mất năng lượng hành vi dân sự, mất tích, chết hoặc chấm hết hoạt động giải trí .
+ Đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách, nếu người sử dụng lao động muốn sa thải thì cần phải có sự thỏa thuận hợp tác bằng văn bản với Ban chấp hành công đoàn cơ sở / Ban chấp hành cấp trên trực tiếp cơ sở

Để xử lý kỷ luật sa thải lao động người sử dụng lao động phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

– Phải chứng minh được lỗi của người lao động (theo căn cứ kể trên)

– Gửi thông tin bằng văn bản tối thiểu 5 ngày thao tác trước khi thực thi cuộc họp giải quyết và xử lý kỷ luật sa thải cho : tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động tại cơ sở, người lao động ( trường hợp người lao động dưới 18 tuổi phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý )
– Cuộc họp phải có sự tham gia của tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động tại cơ sở, người lao động ; người lao động dưới 18 tuổi phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý )
– Nếu người sử dụng lao động đã 03 lần thông tin bằng văn bản, mà một trong những thành phần tham gia không xuất hiện thì người sử dụng lao động được thực thi cuộc họp vắng mặt họ ; chỉ trừ trường hợp người lao động đang trong thời hạn không được giải quyết và xử lý kỷ luật .
– Việc giải quyết và xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, được ký bởi những người tham gia và người lập biên bản, nếu có người không ký vào biên bản thì phải ghi rõ nguyên do .
Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm thì người sử dụng lao động phải triển khai việc giải quyết và xử lý sa thải ; so với trường hợp hành vi vi phạm tương quan trực tiếp đến kinh tế tài chính, gia tài, bật mý bí hiểm kinh doanh thương mại, bí hiểm công nghệ tiên tiến thì thời hiệu giải quyết và xử lý được lê dài tối đa 12 tháng .

Hậu quả của việc bị sa thải đối với người lao động: sa thải cũng là một trong những căn cứ để chấm dứt hợp đồng lao động; trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do bị sa thải thì sẽ không được trả trợ cấp thôi việc.

Bởi sa thải là hình thức xử lý kỷ luật cao nhất, đó là chế tài áp dụng đối với người lao động có hành vi vi phạm xâm phạm đến quyền lợi của người sử dụng lao động, nội quy lao động. Vì thế ngay cả khi là một căn cứ để chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chấm dứt khi sa thải hoàn toàn do lỗi của người lao động nên không được chi trả trợ cấp thôi việc.

Trên trong thực tiễn, không phải khi nào việc sa thải cũng được diễn ra suôn sẻ mà có rất nhiều trường hợp xảy ra tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động. Về nguyên tắc khi xảy ra tranh chấp lao động giữa người lao động và đơn vị chức năng sử dụng lao động thì buộc phải trải qua thủ tục hòa giải tại hòa giải viên lao động ; tuy nhiên so với tranh chấp lao động về yếu tố sa thải thì là ngoại lệ – tức không bắt buộc phải trải qua hòa giải tại hòa giải viên lao động .
Vì vậy khi có tranh chấp về việc sa thải thì cá thể người lao động hoặc người sử dụng lao động có quyền nhu yếu Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cứ trú của bị đơn để xử lý. Thời hạn để nhu yếu Tòa án xử lý là 6 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, quyền lợi hợp pháp của mình bị vi phạm .

Liên hệ với LegalZone ngay hôm nay nếu có bất kỳ thắc mắc gì về bị sa thải có được hưởng bảo hiểm xã hội!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *