Tội bắt cóc con tin theo Bộ Luật hình sự 2015

Theo lao lý tai Điều 301 Bộ Luật hình sự năm ngoái ( có hiệu lực thực thi hiện hành ngày 01/01/2018 ), được sửa đổi bởi Khoản 103 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 thì :
1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người khác làm con tin nhằm mục đích cưỡng ép một vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ, tổ chức triển khai quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể làm hoặc không làm một việc như một điều kiện kèm theo để thả con tin, nếu không thuộc trường hợp pháp luật tại Điều 113 và Điều 299 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 04 năm .

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người đủ 70 tuổi trở lên;

d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm .
5. Người chuẩn bị sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm .
– Dấu hiệu pháp lý của tội danh này là :
Khách thể : Tội bắt cóc con tin trực tiếp xâm phạm bảo đảm an toàn, trật tự công cộng, đồng thời xâm phạm những quyền nhân thân của con người, nhất là quyền được bảo vệ bảo đảm an toàn về tính mạng con người, sức khỏe thể chất, tự do thân thể .

Chủ thể: Là chủ thể thường, bấy kỳ ai có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt tuổi luật định.

Mặt khách quan : Hành vi khách quan của tội bắt cóc con tin gồm có hai nhóm hành vi : Hành vi bắt giữ, giam người khác làm con tin ; hành vi rình rập đe dọa giết, làm bị thương hay rình rập đe dọa liên tục giam, giữ con tin. Mục đích phạm tội là nhằm mục đích cưỡng ép tổ chức triển khai, cá thể làm hoặc không làm một việc như một điều kiện kèm theo để thả con tin ( ví dụ điển hình cung ứng tiền chuộc hay quyền lợi vật chất … ). Đây là tín hiệu bắt buộc để định tội và là cơ sở để phân biệt giữa tội phạm này với một số ít tội phạm khác có hành vi tựa như .
Tội bắt cóc con tin có cấu thành hình thức, vì vậy chỉ cần người phạm tội thực thi những hành vi khách quan với mục tiêu nêu trên là tội phạm đã hoàn thành xong mà không cần hậu quả xảy ra .
Mặt chủ quan : Tội phạm được thực thi với hình thức lỗi cố ý trực tiếp .
– Hình phạt vận dụng so với tội danh này là :

Đối với trường hợp thuộc cấu thành cơ bản: Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 04 năm.

Đối với trường hợp thuộc cấu thành tăng nặng : Người phạm tội hoàn toàn có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm ( Khoản 2 ) hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm ( Khoản 3 ) hoặc phạt tù từ 08 năm đến 15 năm ( Khoản 4 ) .
Trên đây là nội dung tư vấn về tội bắt cóc con tin. Để hiểu rõ hơn về yếu tố này vui mắt tìm hiểu thêm thêm tại Bộ Luật hình sự năm ngoái .
tklTrân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *