Bảo hiểm thất nghiệp ra đời khi nào theo quy định pháp luật?

Từ ngày 1-1-2009, Luật Bảo hiểm sẽ chính thức có hiệu lực, đáng chú ý là chính sách bảo hiểm thất nghiệp lần đầu tiên được thực hiện. Cùng Legalzone làm rõ vấn đề bảo hiểm thất nghiệp ra đời khi nào?

Bảo hiểm thất nghiệp ra đời khi nào?

Hàng năm trên cả nước có trên 1 triệu người bước vào tuổi lao động, nhưng năng lực lôi cuốn lao động của nền kinh tế tài chính lại hạn chế .

Bảo hiểm thất nghiệp ra đời khi nào?

Bên cạnh đó, trong quy trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quy đổi cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, thay đổi, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, một bộ phận không nhỏ lao động do nhiều nguyên do khác nhau bị mất việc làm, đời sống rất khó khăn vất vả, ảnh hưởng tác động đến phúc lợi xã hội .
Bảo hiểm thất nghiệp sinh ra sẽ giúp góp thêm phần không thay đổi đời sống và tương hỗ cho người lao động được học nghề và tìm việc làm, sớm đưa họ trở lại thao tác .

Vậy đối tượng nào sẽ được tham gia loại hình bảo hiểm này?

– Theo pháp luật thì những đối tượng người tiêu dùng sau đây thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của bảo hiểm thất nghiệp : Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Nước Ta thao tác theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác mà những hợp đồng này không xác lập thời hạn hoặc xác lập thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng với người sử dụng lao động .
Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm có cơ quan Nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân ; tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội khác ; cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động giải trí trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thương mại thành viên, tổ hợp tác, tổ chức triển khai khác và cá thể có sử dụng từ 10 lao động trở lên .

Để nhận được trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải có những điều kiện nào?

– Thứ nhất, người lao động bị mất việc làm, chấm hết hợp đồng lao động theo pháp luật của pháp lý lao động, chấm hết hợp đồng thao tác theo lao lý của Pháp lệnh cán bộ công chức mà chưa tìm được việc làm .
Thứ hai, trong vòng 24 tháng trước khi bị thất nghiệp, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 12 tháng trở lên .
Thứ ba, người lao động phải ĐK thất nghiệp với tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội .

Thứ tư, chưa tìm được việc làm sau ít nhất 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội.

Đây là những điều kiện kèm theo để người thất nghiệp được hưởng những chính sách pháp luật của bảo hiểm thất nghiệp .

Người lao động bị thất nghiệp sẽ được hưởng quyền lợi gì?  

– Một là, nếu người lao động có đủ điều kiện kèm theo nêu trên thì họ được hưởng trợ cấp thất nghiệp do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội chi trả .
Hai là, được tham gia những khoá học nghề, hoàn toàn có thể là bổ túc thêm kinh nghiệm tay nghề hoặc học nghề mới tương thích với thiên nhiên và môi trường thao tác mới có nhu yếu .
Ba là, trong quy trình tìm kiếm việc làm, người lao động được tư vấn, ra mắt tìm việc làm .
Bốn là, được hưởng chính sách bảo hiểm y tế trong thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp .

Mức đóng và mức hưởng cụ thể của Bảo hiểm thất nghiệp?

Theo lao lý thì mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được pháp luật như sau : Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 1 % tiền lương, tiền công tháng ; người sử dụng lao động đóng bằng 1 % quỹ tiền lương, tiền công tháng ; hàng tháng Nhà nước tương hỗ từ Chi tiêu bằng 1 % quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và mỗi năm chuyển một lần .
Còn mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được pháp luật đơn cử là : Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60 % mức trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp .

Tuỳ thuộc vào số năm người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp, nếu số năm đóng bảo hiểm thất nghiệp ít thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tháng ít hơn.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng nếu có đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ; 6 tháng nếu có từ đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ; 9 tháng nếu có đủ từ 72 tháng đến dưới 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ; 12 tháng nếu có từ đủ 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên .

Những lao động có việc làm ổn định, không muốn tham gia loại hình bảo hiểm này thì thế nào?

– Đây sẽ là mô hình bảo hiểm bắt buộc nên người lao động có điều kiện kèm theo nêu trên đều phải tham gia. Bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách mới, rất thiết yếu so với người lao động trong cơ chế thị trường vì nó không những bảo vệ đời sống của chính người lao động khi bị mất việc mà nó còn san sẻ rủi ro đáng tiếc giữa những người lao động đang thao tác với những người bị mất việc .
Trên đây là tư vấn về yếu tố bảo hiểm thất nghiệp sinh ra khi nào. Hãy liên hệ ngay với Legalzone để được tư vấn và tương hỗ trực tiếp nhé .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *