Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ năm 2022 tải miễn phí

Đảng viên bí thư chi bộ, trước tiên cũng là một đảng viên. Vì thế cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành việc thực hiện bản kiểm điểm. Phê bình và tự phê bình bình đẳng giống như các đảng viên khác. Vậy Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ có gì giống và khác so với các đảng viên khác. Hãy cùng tìm hiều qua bài viết bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ 2022 ngay dưới đây.

Để việc viết bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ 2022 được đúng mực. “ Đúng người đúng tội ” thì thứ nhất cần hiều rõ về bí thư chi bộ. Và vai trò của Bí thư chi bộ trong hoạt động và sinh hoạt đảng nhé !

Bí thư chi bộ là gì?

Bí thư chi bộ chính là những người đứng đầu cơ sở chi bộ của Đảng. Giữ vai trò chỉ huy của chi bộ đó. Do đó mỗi chiến sỹ đảm nhiệm chức vụ này cần phải có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao. Có đủ năng lượng, đủ sự nhiệt huyết thì mới hoàn toàn có thể làm tốt được vai trò đầu tàu của mình .
Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ

Vai trò nhiệm vụ của đảng viên bí thư chi bộ là gì ?

Là linh hồn của tổ chức đảng, bí thư chi bộ có trách nhiệm sau.

Bạn đang đọc: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ năm 2022 tải miễn phí

 • Thực hiện sự lãnh chỉ huy của Chi ủy. Thay mặt Chi ủy xử lý những yếu tố tương quan đến Chi bộ .
 • Tổ chức hoạt động và sinh hoạt định kỳ tại chi bộ theo đúng pháp luật .
 • Là tấm gương sáng để những đảng viên trong cơ sở nơi theo tự giác triển khai những chủ trương, đường lối của Đảng .
 • Thực hiện chỉ huy theo nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, thân mật với nhân dân, xử lý và cung ứng những nguyện vọng chính đáng của nhân dân .
 • Đề xuất với chi ủy những trách nhiệm của chi ủy viên chi bộ, giúp những ủy viên phát huy hết vai trò và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .
 • Làm tốt công tác làm việc tư tưởng cho những ủy viên

Với cai trò và nhiệm vụ cao cả như vậy. Việc viết các bản Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ 2022 cần được thực hiện theo mẫu sau:

 • Viết vừa đủ tiêu ngữ
 • Tên Đảng bộ, tên chi Bộ, tên bản kiểm điểm
 • Họ tên, chức vụ trong đảng, nơi hoạt động và sinh hoạt đảng, nơi công tác làm việc
 • Nội dung chính :

A/  Các ưu điểm và kết quả công tác

+ Về tư tưởng chính trị
+ Về lối sống đạo đức
+ Về triển khai những chức trách nhiệm vụ được giao
+ Về tổ chức triển khai kỷ luật

B/ Các khuyết điểm cá nhân

+ Khuyết điểm và những hạn chế chưa phát huy được trong quy trình công tác làm việc
+ Nguyên nhân của những khuyết điểm này là gì, khách quan hay chủ quan ?
C / Phương hướng, trách nhiệm khắc phục
+ Tự nhận xét nhìn nhận
D / Phần nhận xét của cấp trên

Link tải bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ 2022 miễn phí

Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ 2022 được dùng nhiều nhất.

 

ĐẢNG BỘ XÃ …. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ THÔN … .. …., ngày … … tháng … năm … .

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm … .
Họ và tên : … … … … … … … … … …. … Ngày sinh : … … … … … … … … … … … .
Chức vụ Đảng : … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … .. … ..
Chức vụ chính quyền sở tại : … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … ..
Chức vụ đoàn thể : …. .. … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … …
Đơn vị công tác làm việc : … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … …. … … … … ..
Chi bộ … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … …. … … …. … …

Ưu điểm, kết quả đạt được

Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

– Về tư tưởng chính trị, luôn niềm tin vào tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước .

– Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác đảng và cuộc sống, luôn hết lòng vì nước, vì dân, hết sức mình làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao

– Trong tự phê bình không giấu giếm, dám nhận khuyết điểm ; khi có khuyết điểm luôn thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật .
– Trong phê bình không nể nang, tránh mặt, va chạm, nhất quyết đấu tranh với cái sai không phê bình với động cơ cá thể vụ lợi
– Về phẩm chất đạo đức, lối sống, trang nghiêm trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; luôn đặt quyền lợi của Đảng, của cơ quan và của tập thể lên trên ;
– Kiên quyết đấu tranh với những biểu lộ sai lầm, không tham ô, tiêu tốn lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham ô, tiêu tốn lãng phí ; không chạy hoặc gật đầu chạy chức, chạy quyền .
– Lối sống gương mẫu, trong sáng, lành mạnh, luôn lắng nghe những quan điểm góp phần của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thành xong mình .
– Luôn giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú ;
– Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, luôn chấp hành sự phân công, điều động của cấp trên
– Luôn tuân thủ những Quy định về những điều đảng viên không được làm thực thi tốt vai trò tham mưu cho Chi bộ để chỉ huy và tổ chức triển khai thực thi nghị quyết Chi bộ, triển khai tốt những hoạt động giải trí của thôn, làm tốt công tác làm việc tuyên truyền, giáo dục những chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng so với đảng viên ;

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực thi chức trách, quyền hạn theo lao lý ( đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể ), tổ chức triển khai tiến hành thực thi tốt những chủ trương của Đảng, nhà nước, cụ thể hóa những chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy, nhất là Nghị quyết của HĐND xã trong việc tăng trưởng kinh tế tài chính – văn hóa – xã hội tại địa phương .

 1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên do
 2. Hạn chế, khuyết điểm .

– Chưa dành nhiều thời hạn cho công tác làm việc. công tác làm việc chỉ huy, chỉ huy, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa nâng cao, liên tục. Trong công tác làm việc quản trị đảng viên nhiều lúc chưa được mềm dẻo .
– Kiến thức trình độ nhiệm vụ còn xuất hiện hạn chế, tính tình nhiều lúc còn nóng nảy khi chỉ huy cũng như tiếp xúc với mọi người .

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

* Những khuyết điểm, hạn chế trên là do áp lực đè nén việc làm ngày càng lớn, nhu yếu về việc làm nhiều .

Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

– Biện pháp khắc phục : Tiếp tục học hỏi và tăng cường công tác làm việc chỉ huy, chỉ huy để đạt những chỉ tiêu Nghị quyết đề ra ; khôn khéo hơn trong công tác làm việc tự phê bình và phê bình .

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

Xếp loại đảng viên : Hoàn thành tốt trách nhiệm .
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
( Ký, ghi rõ họ tên )
Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên
– Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy : … … … … … … … … … .. … … … … … … … … …
… … … … .. … … … … … … … … … …. … … … … … … …. … … … … … … … … … …
– Chi bộ yêu cầu xếp loại mức chất lượng : … … … … … …. … … … … … … … … ..
… … … … …., ngày … .. tháng … .. năm …
T / M CHI ỦY ( CHI BỘ )
( Ký, ghi rõ họ tên )
Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức
– Nhận xét, nhìn nhận của người quản trị, sử dụng công chức, viên chức : …
– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức : … … … … … .
… … … … …., ngày … .. tháng … .. năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
( Ký, ghi rõ họ tên )
Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên
– Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy : … … … … … … … … … … … … …. … …

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.……………………………

… … … … …., ngày … .. tháng … .. năm …
T / M CHI ỦY ( CHI BỘ )

Trên đây là Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ 2022 mẫu chung nhất. Các đồng chí có thể căn cứ vào tình hình công tác cụ thể của bản thân để viết một mẫu mới phù hợp. Với tình hình thực tế nhé ! Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Source: https://kethuba.com
Category: GAME

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.