Nhận biết bán hàng đa cấp bất chính và các hình thức xử phạt

Bán hàng đa cấp bất chính và hình thức xử phạt ? Các hình thức xử phạt hành chính so với những hành vi bán hàng đa cấp bất chính ?

Bán hàng đa cấp ( BHĐC ) là phương pháp tổ chức triển khai kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trải qua nhiều cấp khác nhau, trong đó người tham gia sẽ được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc quyền lợi kinh tế tài chính khác từ tác dụng bán sản phẩm & hàng hóa của mình và của người khác trong mạng lưới do người đó tổ chức triển khai ra và được doanh nghiệp BHĐC đồng ý chấp thuận.

1. Nhận diện bán hàng đa cấp bất chính

– Mang bản chất của sự chiếm dụng vốn

– Tập chung đa phần vào việc lôi kéo dụ dỗ người tham gia – Mang tính lừa dối – Phản ánh kế hoạch dồn hàng cho người tham gia

2. Hoạt động của bán hàng đa cấp bất chính

– Cho người tham gia nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, quyền lợi kinh tế tài chính khác hầu hết từ việc dụ dỗ người khác tham gia mạng lưới BHĐC. – Không cam kết mua lại với mức giá tối thiểu là 90 % giá sản phẩm & hàng hóa đã bán cho người tham gia để bán lại. – Cung cấp thông tin gian dối về quyền lợi của việc tham gia mạng lưới BHĐC, thông tin xô lệch về đặc thù, tác dụng của sản phẩm & hàng hóa để dụ dỗ người khác tham gia. – Yêu cầu người tham gia phải đặt cọc, phải mua một số lượng sản phẩm & hàng hóa khởi đầu hoặc phải trả một khoản tiền để được quyền tham gia vào mạng lưới BHĐC.

3. Xử lý hành vi bán hàng đa cấp bất chính

– Theo điều 36 Nghị định 71/2014 / NĐ-CP về giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý trong nghành nghề dịch vụ Cạnh tranh .

Xem thêm: Mô hình trả thưởng đều tầng trong kinh doanh đa cấp là gì?

Điều 36. Hành vi vi phạm quy định về bán hàng đa cấp

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây : a ) Hoạt động bán hàng đa cấp mà không bảo vệ những điều kiện kèm theo ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp theo pháp luật của pháp lý ; b ) Không triển khai thủ tục ý kiến đề nghị cấp bổ trợ, biến hóa Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp khi có đổi khác, bổ trợ tương quan đến hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp ; c ) Không triển khai thủ tục ý kiến đề nghị cấp lại Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp khi Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp bị mất hoặc bị rách nát, nát ; d ) Cung cấp thông tin gian dối trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp ; đ ) Không tiến hành hoạt động giải trí bán hàng đa cấp trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp hoặc tạm ngừng hoạt động giải trí bán hàng đa cấp quá 12 tháng liên tục ; e ) Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá thể không đủ điều kiện kèm theo tham gia bán hàng đacấp theo pháp luật của pháp lý ;

Xem thêm: Mô hình trả thưởng bậc thang li khai trong kinh doanh đa cấp là gì? Mục đích

g ) Không thực thi hoặc triển khai không đúng, không vừa đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến hoạt động giải trí huấn luyện và đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp theo lao lý của pháp lý ; h ) Không thực thi hoặc thực thi không đúng, không không thiếu những nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến việc cấp, đổi, tịch thu thẻ thành viên bán hàng đa cấp theo pháp luật của pháp lý ; i ) Không triển khai hoặc triển khai không đúng, không vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm công bố công khai minh bạch tại trụ sở và phân phối cho người có dự tính tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp những thông tin, tài liệu theo lao lý của pháp lý ; k ) Không liên tục giám sát hoạt động giải trí của người tham gia bán hàng đa cấp để bảo vệ người tham gia bán hàng đa cấp triển khai đúng Quy tắc hoạt động giải trí, Chương trình trả thưởng của doanh nghiệp ; l ) Không khấu trừ tiền thuế thu nhập cá thể của người tham gia bán hàng đa cấp để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc quyền lợi kinh tế tài chính khác cho người tham gia bán hàng đa cấp ; m ) Không quản trị người tham gia bán hàng đa cấp qua mạng lưới hệ thống thẻ thành viên theo pháp luật của pháp lý ; n ) Không thông tin hoặc thông tin không đúng, không không thiếu cho người tham gia bán hàng đa cấp những sản phẩm & hàng hóa thuộc diện không được doanh nghiệp mua lại trước khi người đó thực thi mua hàng ; o ) Ký hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp không bằng hình thức văn bản hoặc không gồm có vừa đủ những nội dung cơ bản theo lao lý của pháp lý .

Xem thêm: Giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây : a ) Không triển khai đúng pháp luật về đối tượng người tiêu dùng kinh doanh thương mại theo phương pháp đa cấp hoặc kinh doanh thương mại theo phương pháp đa cấp so với sản phẩm & hàng hóa chưa ĐK với cơ quan cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp theo pháp luật của pháp lý ; b ) Không triển khai hoặc thực thi không đúng, không rất đầy đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm được pháp lý lao lý khi tạm ngừng hoạt động giải trí bán hàng đa cấp hoặc liên tục hoạt động giải trí bán hàng đa cấp sau thời hạn tạm ngừng ; c ) Không thực thi hoặc thực thi không đúng, không vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin đến cơ quan có thẩm quyền khi chấm hết hoạt động giải trí bán hàng đa cấp ; d ) Hoạt động bán hàng đa cấp ở tỉnh, thành phố thường trực TW nơi doanh nghiệp không có trụ sở chính khi chưa có xác nhận của Sở Công Thương tỉnh, thành phố đó về việc đảm nhiệm hồ sơ thông tin hoạt động giải trí ; đ ) Không triển khai hoặc thực thi không đúng, không khá đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin đến Sở Công Thương nơi tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược, giảng dạy theo pháp luật của pháp lý ; e ) Không thực thi hoặc triển khai không đúng, không khá đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm mua lại sản phẩm & hàng hóa của người tham gia bán hàng đa cấp theo pháp luật của pháp lý ; g ) Trả cho người tham gia bán hàng đa cấp tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và những quyền lợi kinh tế tài chính khác trong một năm vượt quá 40 % lệch giá bán hàng đa cấp trong năm đó của doanh nghiệp bán hàng đa cấp ;

Xem thêm: Lấy lại tiền cọc mà công ty đa cấp đã lừa

h ) Không triển khai hoặc triển khai không đúng, không rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý pháp luật khi chấm hết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp ; i ) Rút khoản tiền ký quỹ khi chưa có văn bản đồng ý chấp thuận của Cơ quan cấp giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp trừ trường hợp doanh nghiệp rút khoản tiền đã ký quỹ vào ngân hàng nhà nước thương mại để triển khai thủ tục ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp mà không được cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp ; k ) Không triển khai đổi khác văn bản xác nhận ký quỹ hoặc thực thi thủ tục đổi khác văn bản xác nhận ký quỹ nhưng không thông tin đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp khi có sự biến hóa tương quan tới những nội dung cơ bản của văn bản xác nhận ký quỹ ; l ) Không thực thi, thực thi không đúng, không vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình định kỳ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý. 3. Phạt tiền doanh nghiệp bán hàng đa cấp từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây : a ) Kinh doanh theo phương pháp đa cấp mà không ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; b ) Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc hoặc đóng một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp ; c ) Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải mua một số lượng sản phẩm & hàng hóa dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp ;

Xem thêm: Dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính

d ) Yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải trả thêm một khoản tiền dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền duy trì, tăng trưởng hoặc lan rộng ra mạng lưới bán hàng đa cấp của mình ; đ ) Hạn chế một cách bất hài hòa và hợp lý quyền tăng trưởng mạng lưới của người tham gia bán hàng đa cấp dưới bất kỳ hình thức nào ; e ) Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, quyền lợi kinh tế tài chính khác từ việc dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp ; g ) Từ chối chi trả không có nguyên do chính đáng những khoản hoa hồng, tiền thưởng hay những quyền lợi kinh tế tài chính khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng ; h ) Yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải tuyển dụng mới hoặc gia hạn hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với một số lượng nhất định người tham gia bán hàng đa cấp để được quyền hưởng hoa hồng, tiền thưởng hoặc những quyền lợi kinh tế tài chính khác ; i ) Yêu cầu người tham gia hội nghị, hội thảo chiến lược, khóa đào tạo và giảng dạy tương quan tới những nội dung trong chương trình huấn luyện và đào tạo cơ bản phải trả tiền hoặc phí dưới bất kỳ hình thức nào, trừ ngân sách hài hòa và hợp lý để mua tài liệu đào tạo và giảng dạy ; k ) Ép buộc người tham gia bán hàng đa cấp phải tham gia những hội nghị, hội thảo chiến lược, khóa đào tạo và giảng dạy về những nội dung không thuộc chương trình đào tạo và giảng dạy cơ bản của doanh nghiệp ; l ) Yêu cầu người tham gia hội nghị, hội thảo chiến lược, khóa huấn luyện và đào tạo về những nội dung không thuộc nội dung cơ bản của chương trình giảng dạy phải trả tiền hoặc phí cao hơn mức ngân sách hài hòa và hợp lý để thực thi hoạt động giải trí đó ;

Xem thêm: Đòi lại tiền từ hợp đồng đa cấp?

m) Thu phí đối với việc cấp, đổi thẻ thành viên cho người tham gia bán hàng đa cấp dưới bất kỳ hình thức nào;

n ) Không cam kết cho người tham gia bán hàng đa cấp trả lại sản phẩm & hàng hóa và nhận lại khoản tiền đã chuyển cho doanh nghiệp theo pháp luật của pháp lý ; o ) Cản trở người tham gia bán hàng đa cấp trả lại sản phẩm & hàng hóa theo lao lý của pháp lý ; p ) Cung cấp thông tin xô lệch hoặc gây nhầm lẫn về quyền lợi của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, về đặc thù, tác dụng của sản phẩm & hàng hóa, về hoạt động giải trí của doanh nghiệp bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp ; q ) Duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh thương mại đa cấp, hợp đồng bán hàng đa cấp mã số kinh doanh thương mại đa cấp hoặc những hình thức khác tương tự so với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp ; r ) Kinh doanh theo quy mô kim tự tháp ; s ) Mua bán hoặc chuyển giao mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp khác trừ trường hợp mua lại, hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp ; t ) Yêu cầu, xúi giục người tham gia bán hàng đa cấp triển khai hành vi bị cấm theo pháp luật của pháp lý .

Xem thêm: Tham gia vào công ty đa cấp làm sao để lấy lại tiền

4. Phạt tiền gấp hai lần mức pháp luật tại Khoản 3 Điều này so với những hành vi lao lý tại Khoản 3 Điều này trong trường hợp hành vi vi phạm được triển khai trên khoanh vùng phạm vi từ hai tỉnh, thành phố thường trực TW trở lên. 5. Ngoài việc bị phạt tiền theo lao lý tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, doanh nghiệp vi phạm còn hoàn toàn có thể bị vận dụng một hoặc một số ít hình thức xử phạt bổ trợ và giải pháp khắc phục hậu quả sau : a ) Thu hồi Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp so với hành vi pháp luật tại Điểm d, Điểm đ Khoản 1 Điều này và hành vi pháp luật tại Khoản 3 Điều này trừ trường hợp kinh doanh thương mại theo phương pháp đa cấp mà không ĐK hoạt động giải trí bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; b ) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại được sử dụng để thực thi hành vi vi phạm gồm có cả tịch thu khoản doanh thu thu được từ việc thực thi hành vi vi phạm ; c ) Buộc cải chính công khai minh bạch. – Theo điều 92 Nghị định 185 / 2013 / NĐ-CP về lao lý xử phạt hành chính trong hoạt động giải trí thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng.

Điều 92. Hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng so với người tham gia bán hàng đa cấp có một trong những hành vi vi phạm sau đây :

Xem thêm: Hỏi về bị lừa theo bán hàng đa cấp

a ) Không thực thi đúng lao lý về đối tượng người tiêu dùng được tham gia bán hàng đa cấp ; b ) Không xuất trình thẻ tham gia bán hàng đa cấp trước khi ra mắt sản phẩm & hàng hóa hoặc tiếp thị bán hàng ; c ) Không thông tin rất đầy đủ những nội dung theo pháp luật khi bảo trợ một người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp. 2. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng so với người tham gia bán hàng đa cấp có một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không tuân thủ pháp luật trong quy tắc hoạt động giải trí và chương trình bán hàng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã ĐK với cơ quan có thẩm quyền ; b ) Sử dụng một cá thể tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp để trình làng hoạt động giải trí bán hàng mà không nêu rõ tên tuổi, địa chỉ, thời hạn tham gia và doanh thu thu được từng kỳ hoặc không xuất trình được biên lai xác nhận của cơ quan thuế đã thu thuế của người đó. 3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với người tham gia bán hàng đa cấp có hành vi nhu yếu người được mình bảo trợ tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp trả bất kể khoản phí nào dưới danh nghĩa khóa học, khóa giảng dạy, hội thảo chiến lược, hoạt động giải trí xã hội hay những hoạt động giải trí tương tự như khác. 4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với người tham gia bán hàng đa cấp có một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Cung cấp thông tin gian dối về quyền lợi của việc tham gia bán hàng đa cấp để người khác tham gia bán hàng đa cấp ; b ) Cung cấp thông tin xô lệch về đặc thù, tác dụng của sản phẩm & hàng hóa để người khác tham gia bán hàng đa cấp ; c ) Cung cấp thông tin rơi lệch về hoạt động giải trí của thương nhân bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp. 5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với thương nhân bán hàng đa cấp có một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không thiết kế xây dựng hoặc công bố công khai minh bạch quy tắc hoạt động giải trí thương nhân và người tham gia trong hoạt động giải trí bán hàng đa cấp ; b ) Không ký hợp đồng bằng văn bản với người tham gia hoặc hợp đồng không có không thiếu những nội dung cơ bản theo lao lý ; c ) Không cấp thẻ tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp cho người tham gia hoặc cấp thẻ không theo mẫu lao lý ; d ) Không phân phối không thiếu thông tin, tài liệu theo pháp luật cho người có dự tính tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp ; đ ) Vi phạm những lao lý về chấm hết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp ; e ) Không triển khai khấu trừ tiền thuế thu nhập cá thể của người tham gia để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc quyền lợi kinh tế tài chính khác cho người tham gia ; g ) Không thông tin cho người tham gia những sản phẩm & hàng hóa thuộc diện không được doanh nghiệp mua lại trước khi người đó thực thi mua hàng ; h ) Không triển khai chính sách báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình không vừa đủ, không trung thực, không đúng thời hạn với cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền theo lao lý ; i ) Không thông tin, không cung ứng vừa đủ hoặc phân phối không đúng list người tham gia bán hàng đa cấp trước khi những người này tiến hành bán hàng hoặc tăng trưởng mạng lưới bán hàng đa cấp ngoài khoanh vùng phạm vi tỉnh, thành phố thường trực TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cho cơ quan quản trị nhà nước theo lao lý ; k ) Không bồi thường cho người tiêu dùng hoặc người tham gia trong những trường hợp theo pháp luật ; l ) Không liên tục giám sát hoạt động giải trí của người tham gia để bảo vệ người tham gia thực thi đúng quy tắc hoạt động giải trí và chương trình bán hàng của doanh nghiệp ; m ) Không huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng nhiệm vụ bán hàng đa cấp, pháp lý về bán hàng đa cấp cho người tham gia ; n ) Đào tạo người tham gia không đúng chương trình, không đúng khu vực, không đúng thời hạn đào tạo và giảng dạy đã ĐK với cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền. 6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với thương nhân bán hàng đa cấp có một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Rút hoặc sử dụng một phần hoặc hàng loạt tiền ký quỹ không đúng lao lý của pháp lý trừ trường hợp đã chấm hết hoặc tạm ngừng hoạt động giải trí bán hàng đa cấp ; b ) Từ chối chi trả không có nguyên do chính đáng những khoản hoa hồng, tiền thưởng hay những quyền lợi kinh tế tài chính khác mà người tham gia có quyền hưởng ; c ) Thay đổi nội dung của chương trình bán hàng mà không làm thủ tục đề xuất cấp bổ trợ giấy ĐK tổ chức triển khai bán hàng đa cấp ; d ) Không thông tin cho cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền nơi tăng trưởng mạng lưới bán hàng khi tăng trưởng mạng lưới bán hàng ra những tỉnh, thành phố thường trực TW mà doanh nghiệp không đặt trụ sở chính theo lao lý ; đ ) Không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm được lao lý khi tạm ngừng hoặc chấm hết hoạt động giải trí ; e ) Cố ý phân phối những thông tin gian dối trong hồ sơ xin cấp giấy ĐK bán hàng đa cấp. 7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với thương nhân bán hàng đa cấp có một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Tổ chức bán hàng đa cấp khi chưa có giấy ĐK tổ chức triển khai bán hàng đa cấp do cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền cấp ; b ) Không thực thi đúng lao lý về sản phẩm & hàng hóa được phép kinh doanh thương mại theo phương pháp bán hàng đa cấp. 8. Hình thức xử phạt bổ trợ : a ) Tịch thu tang vật so với hành vi vi phạm pháp luật tại điểm b khoản 7 Điều này ;

b) Tước quyền sử dụng giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định từ khoản 5 đến khoản 7 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả : a ) Buộc cải chính thông tin sai thực sự hoặc gây nhầm lẫn so với hành vi vi phạm lao lý tại điểm b, c khoản 4 Điều này ; b ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do triển khai hành vi vi phạm lao lý tại Điều này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.