Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bãi bỏ hàng loạt 1 số ít văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương phát hànhLượt xem : 176Bộ trưởng Bộ Công Thương đã phát hành Thông tư số 07/2021 / TT-BCT về việc bãi bỏ hàng loạt một số ít văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương phát hành. Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2021. Cụ thể :

1. Quyết định số 34/2002/QĐ-BCN ngày 28 tháng 8 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy định về giao nộp báo cáo địa chất và cung cấp tài liệu địa chất và khoáng sản.

2. Thông tư số 07/2006 / TT-BTM ngày 17 tháng 04 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục cấp và quản trị việc cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc theo Nghị định số 19/2006 / NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của nhà nước lao lý cụ thể Luật Thương mại về nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa .
3. Thông tư số 08/2006 / TT-BTM ngày 17 tháng 04 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn cách xác lập nguồn gốc so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có nguồn gốc không thuần túy theo Nghị định số 19/2006 / NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Luật Thương mại về nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa .
4. Thông tư số 10/2006 / TT-BTM ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại sửa đổi, bổ trợ Thông tư số 08/2006 / TT-BTM về việc hướng dẫn cách xác lập nguồn gốc so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có nguồn gốc không thuần túy theo Nghị định số 19 / 2006 / NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của nhà nước lao lý cụ thể Luật Thương mại về nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa .
5. Quyết định số 30/2006 / QĐ-BCN ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phát hành pháp luật về quản trị góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng những dự án Bất Động Sản điện độc lập .
6. Thông tư số 13/2010 / TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương lao lý chiêu thức lập, trình tự, thủ tục kiến thiết xây dựng ngân sách quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống điện và thị trường điện .
7. Thông tư số 06/2011 / TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương pháp luật thủ tục cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa khuyến mại .

8. Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

9. Thông tư số 25/2011 / TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương lao lý về công tác làm việc kiểm tra, giải quyết và xử lý, thanh tra rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong nghành công thương .
10. Thông tư số 40/2012 / TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 pháp luật cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị của Bộ Công Thương .
11. Thông tư số 01/2013 / TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ trợ Thông tư số 06/2011 / TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương pháp luật thủ tục cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa khuyến mại .
12. Thông tư số 35/2013 / TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ trợ một số ít điều của Thông tư số 25/2011 / TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương lao lý về công tác làm việc kiểm tra, giải quyết và xử lý, thanh tra rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong nghành nghề dịch vụ Công Thương .
13. Thông tư số 10/2014 / TT-BCT ngày 12 tháng 03 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Công Thương lao lý triển khai chính sách, chủ trương triển khai thương mại, tăng trưởng thị trường, tăng trưởng công nghiệp tương hỗ Giao hàng tăng trưởng mẫu sản phẩm vương quốc .
14. Thông tư số 35/2016 / TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm năm nay pháp luật việc xác lập người lao động quốc tế vận động và di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc khoanh vùng phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết đơn cử về dịch vụ của Nước Ta với Tổ chức Thương mại quốc tế không thuộc diện cấp giấy phép lao động .

15. Thông tư số 24/2018/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Tải về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.