Công văn 6089/bgdđt-gdtx

Số hiệu: 6089/BGDĐT-GDTX Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 27/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết
MỤC LỤC VĂN BẢN *
6089 / BGDĐT-GDTXCông vănBộ Giáo dục đào tạo và Đào tạoNguyễn Vinh Hiển27 / 10/2014 Đã biếtĐã biếtMỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 6089/BGDĐT-GDTXV/v: Phúc đáp CV số 4453/BNV-CCVC

Bạn đang đọc: Công văn 6089/bgdđt-gdtx

TP. Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 201 4

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Phúc đáp Công v ăn số 4453 / BNV-CCVC ngày 22 tháng 10 năm năm trước của Bộ Nội vụ về việc “ quy đổi chứng ch ỉ ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có quan điểm như sau : Chương trình giáo dục liên tục về tiếng Anh th ực hành phát hành theo Quyết định số 66/2008 / QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 ( QĐ s ố 66 ) v à Khung n ăng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Vi ệt Nam phát hành theo Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 ( khung 6 bậc ) đều được thiết kế xây dựng thích hợp với Khung tham chi ếu Châu Âu ( CEFR ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Hội đồng thẩm định và đánh giá để xét giá trị tương tự của chứng từ Chương trình tiếng Anh thực hành thực tế A, B, C phát hành theo Quyết định số 177 / QĐ.TCBT ngày 30/01/1993 ( QĐ số 177 ) với khung CEFR. Theo khuy ến nghị của Hội đồng đánh giá và thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất kiến nghị như sau : ( 1 ) Trình độ A theo QĐ số 177 và trình độ A 1 theo QĐ số 66 tương tự bậc 1 của Khung 6 bậc. ( 2 ) Trình độ B theo QĐ số 177 và trình độ A2 theo QĐ số 66 tương tự bậc 2 của Khung 6 bậc, ( 3 ) Trình độ C theo QĐ số 177 và trình độ B 1 theo QĐ số 66 tương tự bậc 3 của Khung 6 bậc. ( 4 ) Trình độ B2 theo QĐ số 66 tương đư ơng bậc 4 của Khung 6 bậc. ( 5 ) Trình độ C1 theo QĐ số 66 tương tự bậc 5 của Khung 6 bậc. ( 6 ) Trình độ C2 theo QĐ số 66 tương tự bậc 6 của Khung 6 bậc. Trên đây là quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Quý Bộ Nội vụ để tìm hiểu thêm, xem xét quyết đ ịnh. Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:– Như trên; – Bộ trưởng (để b á o cáo); – Cục KTKĐCLGD, Vụ PC (để biết); – Lưu; VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Vinh Hiển

Lưu trữ Ghi chú *
Tin, bài liên quan:*
Tư vấn pháp lý liên quan
Bản án liên quan
Công văn 6089/BGDĐT-GDTX năm 2014 về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
MỤC LỤC VĂN BẢN
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Lưu trữ Ghi chúÝ kiếnFacebook Email InTin, bài tương quan : Bằng ngoại ngữ A, B, C vẫn còn giá trị và được quy đổi qua khung 6 bậcTư vấn pháp lý liên quanBản án liên quanCông văn 6089 / BGDĐT-GDTX năm năm trước về quy đổi chứng từ ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhMỤC LỤC VĂN BẢNVăn bản này chưa update nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,…

Bạn đang xem:

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem đượccủa văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản tương quan, Văn bản sửa chữa thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh, … Bạn đang xem : Công văn 6089 / bgdđt-gdtx

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,… Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem đượccủa văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản tương quan, Văn bản sửa chữa thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh, …

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,… Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem đượccủa văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản tương quan, Văn bản sửa chữa thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh, …

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,… Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem đượccủa văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản tương quan, Văn bản sửa chữa thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh, …

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Công văn 6089/BGDĐT-GDTX năm 2014 về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Công văn 6089 / BGDĐT-GDTX năm năm trước về quy đổi chứng từ ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Tải Văn bản tiếng Việt Tải Văn bản gốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,… Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem đượccủa văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản tương quan, Văn bản thay thế sửa chữa, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh, …

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

6089/BGDĐT-GDTX, Công văn 6089/BGDĐT-GDTX
73.676
6089 / BGDĐT-GDTX, Công văn 6089 / BGDĐT-GDTX73. 676

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,… Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem đượccủa văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản tương quan, Văn bản thay thế sửa chữa, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh, …

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Bạn Đang Đăng Nhập Thành Viên Free!

Vì Đăng Nhập Thành Viên Free nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính và Nội dung của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,… Vì Đăng Nhập Thành Viên Free nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính và Nội dung của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản tương quan, Văn bản sửa chữa thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh, …

Nếu muốn làm Thành Viên Basic / Pro, mời Bạn Chuyển Đổi loại Thành Viên tại đây.

Bạn Đang Đăng Nhập Thành Viên Basic!

Vì Đăng Nhập Thành Viên Basic nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính, Nội dung của văn bản, Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc. Bạn chưa xem được Văn bản tiếng Anh, …

Xem thêm:

Vì Đăng Nhập Thành Viên Basic nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính, Nội dung của văn bản, Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản tương quan, Văn bản sửa chữa thay thế, Văn bản gốc. Bạn chưa xem được Văn bản tiếng Anh, … Xem thêm : tiến trình bảo đảm an toàn điện

Nếu muốn làm Thành Viên Pro, mời Bạn Chuyển Đổi loại Thành Viên tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *