Một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung về hoá đơn, chứng từ theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC

Cơ sở kinh doanh thương mại phải trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính đúng mực của hoá đơn. Nguồn : internet

Một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung về hoá đơn, chứng từ theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC

Dưới đây là một số nội dung mới quy định tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC so với Thông tư số 153/2010/TT-BTC:

1. Về nội dung trên hoá đơn đã lập ( Điều 4)

Bổ sung trường hợp doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán có sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán; chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các doanh nghiệp được lựa chọn sử dụng chữ viết là chữ tiếng Việt không dấu và dấu phẩy (,), dấu chấm (.) để phân cách chữ số ghi trên hóa đơn như trên. Dòng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.

Trước khi sử dụng chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu và chữ số sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên hóa đơn, các doanh nghiệp phải có văn bản đăng ký với cơ quan thuế và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hóa đơn lập theo cách ghi chữ viết, chữ số đã đăng ký.

Ngoài ra tại điểm 3 Điều 4 cũng bổ sung quy định các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ nội dung bắt buộc, đó là: đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.

2. Về nội dung tạo hóa đơn tự in (Điều 6)

Để bảo vệ việc tạo hóa đơn điện tử cung ứng những điều kiện kèm theo pháp luật về hóa đơn, Thông tư cũng đã bổ trợ về điều kiện kèm theo và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai đáp ứng ứng dụng tự in hoá đơn ( Điểm 3 Điều 6 ). Theo đó, Tổ chức đáp ứng ứng dụng tự in hoá đơn phải là doanh nghiệp có giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ), trong đó có ngành nghề lập trình máy vi tính hoặc xuất bản ứng dụng, trừ trường hợp tổ chức triển khai tự đáp ứng ứng dụng tự in hoá đơn để sử dụng .
Ngoài ra, những đơn vị chức năng cung cứng ứng dụng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm : Ghi thông tin tên, mã số thuế của tổ chức triển khai đáp ứng ứng dụng tự in hoá đơn lên những hoá đơn tự in của tổ chức triển khai, cá thể ; Đảm bảo ứng dụng tự in hoá đơn cung ứng cho một đơn vị chức năng tuân thủ đúng những quy đinh về tự in hoá đơn ; không in giả hoá đơn trùng với những mẫu trong ứng dụng đã cung ứng cho doanh nghiệp ; Lập báo cáo giải trình về việc cung ứng ứng dụng tự in hoá đơn cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp .

3. Về nội dung phát hành hoá đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh (Điều 9)

Kể từ ngày 01/7/2013 (ngày Thông tư có hiệu lực) khi cơ sở kinh doanh đã đặt in hóa đơn nhưng chưa sử dụng hết, hóa đơn có in sẵn tên, địa chỉ trên hóa đơn, nếu cơ sở kinh doanh đổi tên, đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không thay đổi mã số thuế và tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. Nếu tổ chức, hộ, cá nhân không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

4. Về cách thức lập hoá đơn ( Điều 14): Thông tư quy định rõ hơn đối với một số trường hợp

– Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực .

Các siêu thị, trung tâm thương mại thành lập theo quy định của pháp luật được lập chung một hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng). Trường hợp khách hàng mua hàng tại các siêu thị, trung tâm thương mại (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) có yêu cầu xuất hóa đơn, các siêu thị, trung tâm thương mại phải lập hóa đơn GTGT cho từng khách hàng theo quy định.

Điều 14 cũng hướng dẫn cụ thể cách lập một số ít tiêu thức đơn cử trên hóa đơn như sau :
– Trường hợp người bán lao lý mã hàng hoá, dịch vụ để quản trị thì khi ghi hoá đơn phải ghi cả mã hàng hoá và tên hàng hoá .
– Các loại hàng hoá cần phải ĐK quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hoá đơn những loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hoá mà khi ĐK pháp lý có nhu yếu. Ví dụ : số khung, số máy của xe hơi, mô tô ; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôi nhà hoặc căn hộ cao cấp …
– Các loại hàng hoá, dịch vụ đặc trưng như điện, nước, điện thoại thông minh, xăng dầu, bảo hiểm … được bán theo kỳ nhất định thì trên hoá đơn phải ghi đơn cử kỳ cung ứng hàng hoá, dịch vụ .

5. Lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn (Điều 17)

Quy định bổ trợ trường hợp khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ nếu hạng mục sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số ít hóa đơn và cơ sở kinh doanh thương mại sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực thi trực tiếp từ ứng dụng và số lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp đơn cử để chấp thuận đồng ý cho cơ sở kinh doanh thương mại được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị : cùng số hóa đơn như của trang đầu ( do mạng lưới hệ thống máy tính cấp tự động hóa ) .

6. Thay đổi quy định thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ( Điều 25)

Hàng quý, tổ chức triển khai, hộ, cá thể bán hàng hoá, dịch vụ ( trừ đối tượng người dùng được cơ quan thuế cấp hóa đơn ) có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp báo cáo giải trình tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp .
Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4 ; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7 ; quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau .
Ngoài ra, cũng tại Điều 25 có bổ trợ thêm pháp luật : Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của những ngân hàng nhà nước, vé vận tải đường bộ hành khách của những đơn vị chức năng vận tải đường bộ, những loại tem, vé, thẻ và một số ít trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo giải trình đến từng số hoá đơn mà báo cáo giải trình theo số lượng ( tổng số ) hoá đơn. Cơ sở kinh doanh thương mại phải trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính đúng chuẩn của số lượng hoá đơn còn tồn thời điểm đầu kỳ, tổng số đã sử dụng, tổng số xoá bỏ, mất, huỷ và phải bảo vệ cung ứng được số liệu hoá đơn chi tiết cụ thể ( từ số … đến số ) khi cơ quan thuế nhu yếu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *