Nghị định 08/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Tại Chương III Nghị định 08/2015 / NĐ-CP, nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan so với hàng hóa XNK với những nội dung gồm : vận dụng quản trị rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí nhiệm vụ hải quan ; phân loại sản phẩm & hàng hóa ; trị giá hải quan ; xác lập trước mã số, nguồn gốc và trị giá tính thuế so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ; thủ tục hải quan so với hàng hóa XNK ; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan so với hàng hóa NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK ; thủ tục hải quan so với sản phẩm & hàng hóa trung chuyển, sản phẩm & hàng hóa đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan ; thủ tục hải quan so với hàng hóa XNK theo mô hình khác và thủ tục hải quan so với tư trang của người xuất cảnh, nhập cư .

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được quy định tại Nghị định này theo hướng đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ hải quan, minh bạch, công khai, thuận tiện, thống nhất, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, thực hiện hải quan điện tử và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chi tiết về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải là tàu bay, tàu biển, tàu hỏa liên vận quốc tế, ô tô và phương tiện vận tải khác xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tạo cơ sở pháp lý minh bạch thống nhất cho cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện.

Để triển khai thực hiện khoản 4 Điều 62 Luật Hải quan năm 2014, Nghị định này đã quy định chi tiết về thủ tục thành lập, hoạt động của kho ngoại quan, kho bảo thuế và địa điểm thu gom hàng lẻ.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đảm bảo công tác kiểm tra sau thông quan của cơ quan hải quan, tại Nghị định này, Chính phủ quy định cụ thể về hoạt động kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan; kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan; sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định kiểm tra sau thông quan và xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan.

Để bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động điều tra kiểm soát của lực lượng chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Nghị định này đã quy định chi tiết về các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; tuần tra hải quan; tạm hoãn việc khởi hành và dừng phương tiện vận tải cũng như thẩm quyền truy đuổi phương tiện vận tải, hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo nguồn cung cấp thông tin, sử dụng thông tin có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hải quan, tại Nghị định này, Chính phủ cũng đã quy định cụ thể về Thông tin Hải quan cũng như trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan quản lý nhà nước; trách nhiệm cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan và hình thức cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan.

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2015, sẽ thay thế các Nghị định: 154/2005/NĐ-CP, 87/2012/NĐ-CP, 66/2002/NĐ-CP, 06/2003/NĐ-CP, 40/2007/NĐ-CP; Và bãi bỏ Khoản 2 Điều 4, Điều 6, Điều 7, Khoản 5 Điều 25, Điều 50 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP, Quyết định 19/2011/QĐ-TTg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *