REGISTERED ADVICE

3

Doanh nghiệp Nhật Bản được cấp Chứng nhận đầu tư vào Bình ĐịnhTheo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định, 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Bình Định đã thu hút được 45 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 11.861,05 tỷ đồng, trong đó: chấp thuận chủ trương đầu tư 21 dự án, vốn đăng ký đầu...

View more